§ 11. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  11. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządza pierwszą analizę ryzyka wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, o której mowa w § 6 ust. 7 załącznika do rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2021 r.