§ 10. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  10. 
Zespoły ochrony lotnisk powołane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 2, stają się zespołami, o których mowa w § 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia.