§ 1. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  1. 
Ustala się Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego określony w załączniku do rozporządzenia.