§ 1. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.631 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  1. 
Ustala się Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Krajowym Programem", określony w załączniku do rozporządzenia.