[Fundusz Krajowego Ośrodka i fundusz rezerwowy] - Art. 14. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Fundusz Krajowego Ośrodka i fundusz rezerwowy] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  14.  [Fundusz Krajowego Ośrodka i fundusz rezerwowy]
1. 
Fundusz Krajowego Ośrodka odzwierciedla wartość mienia własnego Krajowego Ośrodka w dniu jego utworzenia.
2. 
Fundusz rezerwowy ulega:
1)
zwiększeniu o zysk netto;
2)
zmniejszeniu o stratę netto.