§ 1. - Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości. - Dz.U.2022.1988 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2022 r.
§  1. 
1. 
Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej "Tablicą", stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Uwagi do przeznaczeń zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.