Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.134.1127

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej "Tablicą", stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Uwagi do przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 22, poz. 187).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 1

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

Lp.fdolna

(kHz)

fgórna

(kHz)

PrzeznaczenieUżytkowanie
1Poniżej 9 kHz(Nie przeznaczono)
5.53 5.54
2914RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
314,0019,95STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.57cywilno-rządowe
5.56
419,9520,05WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU

(20 kHz)

cywilne
520,0570,00STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.57cywilno-rządowe
5.56
67072RADIONAWIGACJA 5.60rządowe
77284STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.57cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA 5.60rządowe
5.56
88486RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
98690STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.57cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJArządowe
5.56
1090110RADIONAWIGACJA 5.62cywilno-rządowe
Stałacywilno-rządowe
5.64
11110112STAŁAcywilne
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJAcywilne
5.64
12112115RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
13115,0117,6RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
Stałacywilno-rządowe
Ruchoma morskacywilno-rządowe
5.64
14117,6126,0STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
5.64
15126129RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
16129130STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA 5.60cywilno-rządowe
5.64
17130,0148,5STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
5.64 POL.1
18148,5255,0RADIODYFUZJAcywilne
19255,0283,5RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
20283,5315,0RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKA (radiolatarnie) 5.73cywilno-rządowe
5.74
21315325RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
Radionawigacja morska (radiolatarnie) 5.73cywilno-rządowe
22325405RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
23405415RADIONAWIGACJA 5.76cywilno-rządowe
24415435RUCHOMA MORSKA 5.79cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
25435495RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79Acywilno-rządowe
Radionawigacja lotniczacywilno-rządowe
5.82
26495505RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza)cywilno-rządowe
5.83
27505,0526,5RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A 5.84cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
28526,51.606,5RADIODYFUZJAcywilne
291.606,51.625,0STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.90cywilno-rządowe
301.6251.635STAŁA 5.93rządowe
RUCHOMA LĄDOWA 5.93rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
311.6351.800STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.90cywilno-rządowe
321.8001.810STAŁA 5.93rządowe
RUCHOMA LĄDOWA 5.93rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
331.8101.850AMATORSKAcywilne
5.100
341.8502.000STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
AMATORSKA 5.96cywilne
5.103
352.0002.025STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
362.0252.045STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
372.0452.160STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
382.1602.170STAŁA 5.93rządowe
RUCHOMA LĄDOWA 5.93rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
392.170,02.173,5RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
402.173,52.190,5RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza)cywilno-rządowe
5.108 5.109 5.110 5.111
412.190,52.194,0RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
422.1942.300STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
432.3002.498STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
442.4982.501WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (2.500 kHz)cywilne
452.5012.502WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
462.5022.625STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
472.6252.650RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKAcywilno-rządowe
482.6502.850STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.103
492.8503.025RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
5.111 5.115
503.0253.155RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
513.1553.200STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.116
523.2003.230STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.116
533.2303.400STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
5.116
543.4003.500RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
553.5003.800STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
AMATORSKAcywilne
563.8003.900STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
573.9003.950RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
583.9504.000STAŁAcywilno-rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
594.0004.063STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.127cywilno-rządowe
604.0634.438STAŁA 5.129rządowe
RUCHOMA MORSKA 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132cywilno-rządowe
614.4384.650STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
624.6504.700RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
634.7004.750RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
644.7504.850STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
654.8504.995STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
664.9955.003WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (5.000 kHz)cywilne
675.0035.005WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
685.0055.060STAŁAcywilno-rządowe
695.0605.250STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
705.2505.450STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
715.4505.480STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
725.4805.680RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
5.111 5.115
735.6805.730RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
5.111 5.115
745.7305.900STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
755.9005.950STAŁA 5.136cywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWA 5.136cywilno-rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
765.9506.200RADIODYFUZJAcywilne
776.2006.525RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.130 5.132cywilno-rządowe
5.137
786.5256.685RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
796.6856.765RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
806.7657.000STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.138 5.138A
817.0007.100AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
827.1007.200RADIODYFUZJA 5.141Ccywilne
AMATORSKAcywilne
837.2007.300RADIODYFUZJAcywilne
847.3007.400STAŁA 5.143 5.143Brządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
Ruchoma lądowa 5.143 5.143Brządowe
857.4007.450STAŁA 5.143Brządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Ruchoma lądowa 5.143Brządowe
867.4508.100STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.143E
878.1008.195STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
888.1958.815RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145cywilno-rządowe
5.111
898.8158.965RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
908.9659.040RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
919.0409.400STAŁArządowe
929.4009.500STAŁA 5.146rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
939.5009.900STAŁA 5.147rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
949.9009.995STAŁArządowe
959.99510.003WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (10.000 kHz)cywilne
5.111
9610.00310.005WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
5.111
9710.00510.100RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
5.111
9810.10010.150STAŁAcywilno-rządowe
Amatorskacywilne
9910.15011.175STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
10011.17511.275RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
10111.27511.400RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
10211.40011.600STAŁAcywilno-rządowe
10311.60011.650STAŁA 5.146rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
10411.65012.050RADIODYFUZJAcywilne
5.147
10512.05012.100STAŁA 5.146rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
10612.10012.230STAŁAcywilno-rządowe
10712.23013.200RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145cywilno-rządowe
10813.20013.260RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
10913.26013.360RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
11013.36013.410STAŁArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
11113.41013.570STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.150
11213.57013.600STAŁA 5.151cywilno-rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) 5.151cywilno-rządowe
11313.60013.800RADIODYFUZJAcywilne
11413.80013.870STAŁA 5.151rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) 5.151rządowe
11513.87014.000STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
11614.00014.250AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
11714.25014.350AMATORSKAcywilne
11814.35014.990STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
11914.99015.005WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (15.000 kHz)cywilne
5.111
12015.00515.010WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
12115.01015.100RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
12215.10015.600RADIODYFUZJAcywilne
12315.60015.800STAŁA 5.146cywilno-rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
12415.80016.360STAŁAcywilno-rządowe
12516.36017.410RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145cywilno-rządowe
12617.41017.480STAŁAcywilno-rządowe
12717.48017.550STAŁA 5.146rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
12817.55017.900RADIODYFUZJAcywilne
12917.90017.970RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
13017.97018.030RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
13118.03018.052STAŁArządowe
13218.05218.068STAŁArządowe
Badania kosmosucywilne
13318.06818.168AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
13418.16818.780STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
13518.78018.900RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
13618.90019.020STAŁA 5.146rządowe
RADIODYFUZJA 5.134cywilne
13719.02019.680STAŁArządowe
13819.68019.800RUCHOMA MORSKA 5.132cywilno-rządowe
13919.80019.990STAŁArządowe
14019.99019.995WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
5.111
14119.99520.010WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (20.000 kHz)cywilne
5.111
14220.01021.000STAŁAcywilno-rządowe
Ruchomacywilno-rządowe
14321.00021.450AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
14421.45021.850RADIODYFUZJAcywilne
14521.85021.870STAŁAcywilno-rządowe
14621.87021.924STAŁA 5.155Bcywilno-rządowe
14721.92422.000RUCHOMA LOTNICZA (R)cywilno-rządowe
14822.00022.855RUCHOMA MORSKA 5.132cywilno-rządowe
14922.85523.000STAŁAcywilno-rządowe
15023.00023.200STAŁAcywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
15123.20023.350RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
15223.35024.000STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.157cywilno-rządowe
15324.00024.890STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA LĄDOWAcywilno-rządowe
15424.89024.990AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
15524.99025.005WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (25.000 kHz)cywilne
15625.00525.010WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASUcywilne
Badania kosmosucywilne
15725.01025.070STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
15825.07025.210RUCHOMA MORSKAcywilno-rządowe
15925.21025.550STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
16025.55025.670RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
16125.67026.100RADIODYFUZJAcywilne
16226.10026.175RUCHOMA MORSKA 5.132cywilno-rządowe
16326.17527.500STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
5.150
16427.50028.000STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
16528.00029.700AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
Lp.fdolna

(MHz)

fgórna

(MHz)

PrzeznaczenieUżytkowanie
16629,70030,005RUCHOMAcywilno-rządowe
16730,00530,0w10RUCHOMAcywilno-rządowe
16830,0133,00RUCHOMArządowe
POL.22
16933,037,5RUCHOMAcywilno-rządowe
17037,5038,25RUCHOMAcywilno-rządowe
Radioastronomiacywilne
5.149
17138,2539,40RUCHOMAcywilno-rządowe
17239,40039,986STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
17339,98640,020STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
Badania kosmosucywilne
17440,0240,98RUCHOMAcywilno-rządowe
5.150
17540,98041,015RUCHOMAcywilno-rządowe
Badania kosmosucywilne
17641,01544,00RUCHOMArządowe
1774445RUCHOMArządowe
5.162A
1784547RUCHOMArządowe
5.162A
1794748RUCHOMA LĄDOWA 5.164rządowe
5.162A
1804850RUCHOMA LĄDOWA 5.164cywilno-rządowe
5.162A POL.23
1815052RUCHOMA LĄDOWA 5.164rządowe
Amatorska POL.30cywilne
5.162A
1825268RUCHOMA LĄDOWA 5.164rządowe
5.162A POL.31
18368,069,2RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
18469,269,9RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
18569,970,1RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
185a70,170,3RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Amatorska POL.38cywilne
185b70,373,3RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.149
18673,374,1RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.149
18774,174,8RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
5.149
18874,875,2RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
5.180
18975,277,5RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
19077,579,0RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
19179,079,7RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
19279,785,0RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
19385,087,5RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
19487,5108RADIODYFUZJAcywilne
195108,000117,975RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
5.197A
196117,975121,450RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22rządowe
5.198
197121,45121,55RUCHOMA LOTNICZAcywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.199cywilno-rządowe
5.111 5.198 5.200
198121,55136,00RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.201 POL.22rządowe
5.198 5.200
199136137RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.202 POL.22rządowe
5.198
200137,000137,025RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 POL.7cywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia)cywilne
5.208
201137,025137,175RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 POL.7cywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia)cywilne
5.208
202137,175137,825RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 POL.7cywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia)cywilne
5.208
203137,825138,000RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 POL.7cywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia)cywilne
5.208
204138,0143,6RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
205143,60143,65RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
206143,65144,00RUCHOMA LOTNICZA (OR)rządowe
207144146AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
208146,0147,8RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)rządowe
209147,800147,975RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilne
210147,975148,000STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)rządowe
211148,0149,9STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.209 POL.8cywilne
5.218 5.219 5.221
212149,90150,05RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 5.224Acywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNA 5.224Bcywilne
5.220 5.222 5.223
213150,050151,625RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
214151,625151,775RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
215151,775153,000RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
216153,0154,4RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilne
POL.25
217154,4156,0RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
POL.25
218156,0000156, 7625RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)cywilno-rządowe
5.226 5.227 POL.25
219156, 7625156, 8375RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza)cywilno-rządowe
5.111 5.226
220156,8375157,450RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
5.226 POL.25
221157,450157,950STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
222157,950158,575STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
POL.25
223158,575158,950STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
224158,95159,20STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
POL.25
225159,20159,40STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
226159,4159,625RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
226a159,625159,900RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
POL.25
227159,900160,975STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
5.226 POL.25
228160,975161,475STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
229161,475162,050STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
POL.25
229a162,050162,250STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
229b162,250164,500STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
POL.25
230164,5167,5STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
231167,50169,15STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
POL.25
232169,150169,400STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
232a169,400169,8125STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
POL.25
233169,8125172,000STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
POL.25
234172174STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.25
235174225RADIODYFUZJAcywilne
236225230RADIODYFUZJAcywilne
Stałarządowe
Ruchomarządowe
237230235STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
238235,00242,95STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254rządowe
239242,95243,05RUCHOMA LOTNICZAcywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.254cywilno-rządowe
5.111 5.199 5.256
240243,05267,00STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254rządowe
241267322STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 5.255rządowe
242322,0328,6STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
243328,6335,4RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
5.258
244335,4399,9STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.208A 5.254 5.255rządowe
245399,90400,05RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 5.224Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA 5.222 5.224Bcywilne
Ruchomarządowe
5.220 5.260
246400,05400,15WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (400,1 MHz)cywilne
5.261 POL.10
247400,15401,00RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209cywilne
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 5.263cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia)cywilne
5.264 POL.10
248401402POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos)cywilne
Stałarządowe
249402403POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos)cywilne
Stałarządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
250403406POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
Stałacywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
251406,0406,1RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.266 5.267cywilne
252406,1410,0STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
253410412RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
254412414RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
255414420RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
256420422RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
257422424RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacjarządowe
258424430RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacjarządowe
259430432STAŁA 5.277cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
AMATORSKAcywilne
260432,00433,05STAŁA 5.277cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
AMATORSKAcywilne
261433,05434,79STAŁA 5.277cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
AMATORSKAcywilne
Ruchoma lądowacywilno-rządowe
5.138
262434,79438,00STAŁA 5.277cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNA 5.282cywilne
263438440STAŁA 5.277cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
AMATORSKAcywilne
264440446STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
Radiolokalizacjarządowe
265446,0446,1STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacjarządowe
266446,1448,0STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
Radiolokalizacjarządowe
267448450STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacjarządowe
268450,0452,5STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
269452,5457,0STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilne
270457460STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA POL.23cywilne
5.287
271460,0462,5STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
5.289
272462,5467,0STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilne
5.289
273467,0469,7STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilne
5.287 5.289
274469,7470,0STAŁAcywilno-rządowe
5.289 POL.23
275470646RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
Radioastronomia 5.306cywilne
5.149 5.311
276646686RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
277686734RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
278734750RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
279750790RADIODYFUZJAcywilne
Ruchomacywilne
5.311
280790806RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
Stałacywilne
280a806814RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Stałacywilne
POL.40
281814824RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
Stałacywilne
282824830STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
283830837RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
Stałacywilne
POL.41
283a837838RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
Stałacywilne
284838846STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
285846862STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIODYFUZJAcywilne
285a847862STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312rządowe
RADIODYFUZJAcywilne
POL.41 POL.42
286862870STAŁA POL.34cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
5.316A 5.316B 5.317A POL.32
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323rządowe
POL.42
287870876STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
288876880RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POL.35
289880883,5STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
POL.36
290883,5890STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
291890915RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
Radiolokalizacja POL.12rządowe
292915921STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
Radiolokalizacja POL.12rządowe
293921925RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.35rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323rządowe
Radiolokalizacja POL.12rządowe
294925935STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacja POL.12rządowe
POL.36
295935942RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
Radiolokalizacja POL.12rządowe
296942960RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317Acywilne
2979601.215RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.328cywilno-rządowe
5.328A 5.328B POL.29
2981.2151.240RADIONAWIGACJA 5.331rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)cywilno-rządowe
5.328B 5.329 5.329A
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.332
2991.2401.260RADIONAWIGACJA 5.331rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)cywilno-rządowe
5.328B 5.329 5.329A
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
Amatorskacywilne
5.332
3001.2601.270RADIONAWIGACJA 5.331rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)cywilno-rządowe
5.328B 5.329 5.329A
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
5.282 5.335A
3011.2701.300RADIONAWIGACJA 5.331rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)cywilno-rządowe
5.328B 5.329 5.329A
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
Amatorskacywilne
5.335A
3021.3001.350RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
5.149 5.337A
3031.3501.400STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
5.149 5.339 5.339A
3041.4001.427RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340 5.341
3051.4271.429STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos)cywilne
5.341 POL.25
3061.4291.452STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.339A 5.341 POL.25
3071.4521.492RADIODYFUZJA 5.345cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.345cywilne
Stała POL.15rządowe
5.341 5.347A
3081.4921.518STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.341
3091.5181.525STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.348 5.348A 5.348Ccywilne
5.341
3101.5251.530STAŁArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351Acywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.341 5.347A 5.351 5.354
3111.5301.535RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.353Acywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia)cywilne
Stałarządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
Satelitarne badania Ziemicywilne
5.341 5.347A 5.351 5.354
3121.5351.544RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.353Acywilne
5.341 5.347A 5.351 5.354
3131.5441.545RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
5.341 5.347A 5.354 5.356
3141.5451.555STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351Acywilne
5.341 5.347A 5.351 5.354 5.357 5.357A
3151.5551.559STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351Acywilne
5.341 5.347A 5.351 5.354
3161.5591.610RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)cywilno-rządowe
5.328B 5.329A
Stała 5.362Brządowe
5.341
3171.610,01.610,6STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
3181.610,61.613,8STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372
3191.613,81.626,5STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.347Acywilno-rządowe
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371
3201.626,51.645,5STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374
3211.645,51.646,5RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
5.341 5.354 5.375
3221.646,51.656,5STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
5.341 5.351 5.354 5.357A 5.376
3231.656,51.660,0STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
5.341 5.351 5.354 5.374
3241.660,01.660,5STAŁA 5.359rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
3251.660,51.668,0RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
Stałarządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.149 5.341 5.379A
3261.668,01.668,4RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.348C 5.379B 5.379Ccywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
Stałarządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
5.149 5.341 5.379A 5.379.D
3271.668,41.670,0STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.348C 5.379B 5.379Ccywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149 5.341 5.379D
3281.6701.675STAŁArządowe
RUCHOMA 5.380cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.348C 5.379Bcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.341 5.379D
3291.6751.690STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.341
3301.6901.700STAŁA 5.382rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.382rządowe
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.289 5.341
3311.7001.710STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.289 5.341
3321.7101.730STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.384Acywilne
5.149 5.341 5.385
3331.7301.755STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.384Acywilne
3341.7551.785RUCHOMA 5.384Acywilne
3351.7851.800STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384Acywilno-rządowe
3361.8001.805STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.380 5.384Acywilne
3371.8051.825STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.384Acywilne
3381.8251.850STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.384Acywilne
3391.8501.880RUCHOMA 5.384Acywilne
3401.8801.885STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384Acywilne
3411.8851.900STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.388Acywilne
5.388
3421.9001.980STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.388Acywilne
5.388
3431.9802.010STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
5.388 5.389A
3442.0102.015RUCHOMA 5.388Acywilno-rządowe
5.388 POL.20
3452.0152.025STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.388Acywilne
5.388
3462.0252.070STAŁArządowe
RUCHOMA 5.391rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
BADANIA KOSMOSU

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
OPERACJE KOSMICZNE

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
5.392 POL.25
346a2.0702.110STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
BADANIA KOSMOSU

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
OPERACJE KOSMICZNE

(Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos)

cywilne
5.392 POL.25
3472.1102.120STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.388Acywilne
BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos)cywilne
5.388
3482.1202.170STAŁAcywilne
RUCHOMA 5.388Acywilne
5.388
3492.1702.200STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351Acywilne
5.388 5.389A POL.25
3502.2002.265STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
BADANIA KOSMOSU

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
OPERACJE KOSMICZNE

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
5.392 POL.25
350a2.2652.290STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391 POL.39cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
BADANIA KOSMOSU

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
OPERACJE KOSMICZNE

(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos)

cywilne
5.392 POL.25
3512.2902.300STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.39cywilno-rządowe
BADANIA KOSMOSU

(daleki kosmos) (kosmos-Ziemia)

POL.25

cywilne
3522.3002.400STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
Radiolokalizacjarządowe
Amatorskacywilne
POL.25
3532.4002.450STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
Radiolokalizacjarządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarna 5.282

5.150

cywilne
3542.4502.464STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
5.150
3552.464,02.483,5STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
Radiolokalizacjarządowe
5.150
3562.483,52.500,0STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351Acywilne
Radiolokalizacjarządowe
5.150 5.371 5.398 5.399 5.402
3572.5002.520STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.403cywilne
5.414 POL.21
3582.5202.655STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416cywilne
5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C POL.21 POL.25
3592.6552.670STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416cywilne
Radioastronomiacywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne)cywilne
Badania kosmosu (pasywne)cywilne
5.149 5.347A 5.420 POL.21 POL.25
3602.6702.690STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
Radioastronomiacywilne
5.149 5.347A 5.419 5.420 POL.21 POL.25
3612.6902.700RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
3622.7002.900RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337cywilno-rządowe
Radiolokalizacjacywilno-rządowe
5.423
3632.9003.100RADIONAWIGACJA 5.426rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.424Arządowe
5.425 5.427 POL.22
3643.1003.300RADIOLOKALIZACJArządowe
5.149
3653.3003.400RADIOLOKALIZACJArządowe
5.149
3663.4003.410STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430Acywilne
Radiolokalizacjarządowe
Amatorska POL.38cywilne
366a3.4103.500STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430Acywilne
Radiolokalizacjarządowe
3673.5003.600STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMAcywilne
Radiolokalizacjarządowe
3683.6003.800STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMAcywilne
368a3.8004.200STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
3694.2004.400RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.438cywilno-rządowe
5.440
3704.4004.800STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
3714.8004.990STAŁArządowe
RUCHOMA 5.442rządowe
Radioastronomiacywilne
5.149 5.339
3724.9905.000STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejrządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
3735.0005.010RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
5.367
3745.0105.030RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328Bcywilno-rządowe
5.443B
5.367
3755.0305.150RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilno-rządowe
5.367 5.443B 5.444 5.444A
3765.1505.250STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.447Acywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.446Bcywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZArządowe
5.446 5.447B 5.447C
3775.2505.255RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.447Fcywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU 5.447Dcywilne
5.448A
3785.2555.350RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.447Fcywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.448A
3795.3505.460RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.449rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.448Drządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.448Bcywilne
3805.4605.470RADIONAWIGACJA 5.449rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.448Drządowe
3815.4705.570RADIONAWIGACJA MORSKArządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.450Brządowe
3825.5705.650RADIONAWIGACJA MORSKArządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.450Brządowe
5.452
3835.6505.725RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
5.282
3845.7255.830STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
5.150 POL.25
3855.8305.850STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia)cywilne
5.150
3865.8505.925STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RUCHOMAcywilne
5.150
3875.9256.425STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457Acywilne
RUCHOMAcywilno-rządowe
POL.25
3886.4256.700STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RUCHOMAcywilno-rządowe
5.149 5.440 5.458 POL.25
3896.7007.075STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-Ziemia) 5.441cywilne
RUCHOMArządowe
5.458 5.458A 5.458B 5.458C POL.25
3907.0757.145STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
5.458 POL.25
3917.1457.235STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) 5.460cywilne
5.458 POL.25
3927.2357.250STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
5.458 POL.25
3937.2507.300STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461rządowe
POL.25
3947.3007.450STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461cywilno-rządowe
POL.25
3957.4507.550STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.461A
3967.5507.750STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
3977.7507.850STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461Bcywilno-rządowe
3987.8507.900STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
POL.25
3997.9007.975STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461cywilno-rządowe
POL.25
4007.9758.025STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461rządowe
POL.25
4018.0258.175STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.463cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.462A POL.25
4028.1758.215STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.463cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.462A POL.25
4038.2158.400STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia)cywilno-rządowe
5.462A POL.25
4048.4008.500STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 5.465cywilne
4058.5008.550RADIONAWIGACJA 5.469rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
4068.5508.650RADIONAWIGACJA 5.469rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.469A
4078.6508.750RADIONAWIGACJA 5.469rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
4088.7508.850RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.470cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
4098.8509.000RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
5.473
4109.0009.200RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337cywilno-rządowe
Radiolokalizacjacywilno-rządowe
4119.2009.300RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
5.473 5.474
4129.3009.500RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
Radiolokalizacjacywilno-rządowe
5.427 5.474 5.475
4139.5009.800RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.476A
4149.80010.000RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
5.479
Lp.fdolna

(GHz)

fgórna

(GHz)

PrzeznaczenieUżytkowanie
41510,0010,15RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
Amatorskacywilne
5.479
415a10,1510,20STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
Amatorskacywilne
415b10,2010,30STAŁA POL.37cywilne
RUCHOMA POL.37cywilne
RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
Amatorskacywilne
415c10,3010,45RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
41610,4510,50RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
41710,5010,55STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
Radiolokalizacjarządowe
41810,5510,60STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiolokalizacjarządowe
41910,6010,68STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.149 5.482
42010,6810,70RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
42110,7011,70STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 (Ziemia-kosmos) 5.484cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
Radiodyfuzja satelitarnacywilne
42211,7012,50RADIODYFUZJA SATELITARNAcywilne
5.487 5.487A 5.492 POL.25
42312,5012,75STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos)cywilne
Radiodyfuzja satelitarnacywilne
POL.25
42412,7513,25STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.441cywilne
POL.25
42513,2513,40RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.497rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.498A POL.25
42613,4013,75RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU 5.501Acywilne
5.501B POL.25
42713,7514,00STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484Acywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Badania kosmosucywilne
5.502 5.503
42814,0014,25STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484Acywilne
RADIONAWIGACJA 5.504rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506Acywilne
5.504A POL.25
42914,2514,30STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484Acywilne
RADIONAWIGACJA 5.504rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506Acywilne
Badania kosmosucywilne
5.504A POL.25
43014,3014,40STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484Acywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506Acywilne
5.504A POL.25
43114,4014,47STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484Acywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506Acywilne
5.504A
43214,4714,50STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484Acywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506Acywilne
Radioastronomiacywilne
5.149 5.504A
43314,5014,62STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMArządowe
POL.25
43414,6214,80STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
POL.25
43514,8015,23STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
5.339 POL.25
43615,2315,35STAŁAcywilno-rządowe
5.339 POL.25
43715,3515,40RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340 5.511A
43815,4015,43RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilne
43915,4315,63STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.511Acywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilne
5.511C
44015,6315,70RADIONAWIGACJA LOTNICZAcywilne
5.511D
44115,7016,60RADIOLOKALIZACJArządowe
44216,6017,10RADIOLOKALIZACJArządowe
44317,1017,20RADIOLOKALIZACJArządowe
Ruchomacywilne
44417,2017,30RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
Ruchomacywilne
5.513A
44517,3017,70STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516 (kosmos-Ziemia) 5.516Acywilne
5.516Brządowe
Radiolokalizacja
44617,7018,10STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.516cywilne
44718,1018,40STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.520cywilne
5.519
44818,4018,60STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516Bcywilne
44918,6018,80STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.522Bcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
5.522A
45018,8019,30STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.523Acywilne
45119,3019,70STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) 5.523B 5.523Ccywilne
5.523D 5.523E
45219,7020,10STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516Bcywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia)cywilne
5.525
45320,1020,20STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516Bcywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
5.525 5.526 5.527 5.528
45420,2021,20STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
45521,2021,40STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
45621,4022,00RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.530cywilne
5.347A
45722,0022,21STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.149
45822,2122,50STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne)cywilne
5.149 5.532
45922,5022,55STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
46022,5523,55STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
5.149
46123,5523,60STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
46223,6024,00RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
46324,0024,05AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
5.150
46424,0524,25RADIOLOKALIZACJArządowe
Stałacywilne
Ruchomacywilne
Amatorskacywilne
Satelitarne badania Ziemi (aktywne)cywilne
5.150
46524,2524,45STAŁAcywilne
46624,4524,50STAŁAcywilne
46724,5024,65STAŁAcywilne
46824,6524,75STAŁAcywilne
46924,7525,25STAŁAcywilne
47025,2525,50STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
47125,5026,50STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5.536A 5.536Bcywilne
47226,5027,00STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5.536A 5.536Bcywilne
47327,0027,50STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
47427,5028,50STAŁA POL.23cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.539cywilne
5.538 5.540
47528,5029,10STAŁA POL.23cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541cywilne
5.540
47629,1029,50STAŁA POL.23cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535Acywilne
5.539 5.541A
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541cywilne
5.540
47729,5029,90STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.539cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541cywilne
5.540
47829,9030,00STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.539cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 5.543cywilne
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
47930,0031,00STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)rządowe
48031,0031,30STAŁAcywilne
5.149
48131,3031,50RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
48231,5031,80STAŁA 5.546cywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.149
48331,8032,00STAŁA 5.547Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia)cywilne
5.547 5.548
48432,0032,30STAŁA 5.547Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia)cywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
5.547 5.548
48532,3033,00STAŁA 5.547Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
5.547 5.548
48633,0033,40STAŁA 5.547Acywilno-rządowe
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
5.547
48733,4034,20RADIOLOKALIZACJArządowe
48834,2034,70RADIOLOKALIZACJArządowe
BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos)cywilne
48934,7035,20RADIOLOKALIZACJArządowe
Badania kosmosucywilne
49035,2035,50RADIOLOKALIZACJArządowe
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
49135,5036,00RADIOLOKALIZACJArządowe
POMOCE METEOROLOGICZNEcywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
5.549A
49236,0037,00STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
Radioastronomiacywilne
5.149
49337,0037,50STAŁAcywilno-rządowe
BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia)cywilne
5.547
49437,5038,00STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia)cywilne
5.547
49538,0039,50STAŁAcywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia)cywilne
5.547
49639,5040,00STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516Brządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia)cywilne
5.547
49740,0040,50STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516Brządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos)cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia)cywilne
49840,5042,50STAŁAcywilne
RADIODYFUZJAcywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNAcywilne
5.547
49942,5043,50STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
Ruchomacywilne
5.149 5.547 5.551H 5.551I
50043,5045,50RUCHOMA 5.553rządowe
RUCHOMA SATELITARNArządowe
RADIONAWIGACJArządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNArządowe
5.554
50145,5047,00RUCHOMA 5.553cywilne
RUCHOMA SATELITARNAcywilne
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNAcywilno-rządowe
5.554
50247,0047,20AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
50347,2047,50STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552cywilne
RUCHOMAcywilne
5.552A
50447,5047,90STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516B 5.554Acywilne
RUCHOMAcywilne
50547,9048,20STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552cywilne
RUCHOMAcywilne
5.552A
50648,2048,54STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516Bcywilne
5.554A 5.555B
50748,5449,44STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552cywilne
RUCHOMAcywilne
RADIOASTRONOMIA 5.555cywilne
5.149 5.340
50849,4450,20STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516Bcywilne
5.554A 5.555B
50950,2050,40SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
51050,4051,40STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos)cywilno-rządowe
51151,4052,60STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
RADIOASTRONOMIA 5.556cywilne
5.547
51252,6054,25RADIOASTRONOMIA 5.556cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
51354,2555,78SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
51455,7856,90STAŁA 5.557Acywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556Acywilne
5.547 5.558
51556,9057,00STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.558cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.547 5.558A
51657,0058,20STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.558cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556Acywilne
5.547
51758,2059,00STAŁAcywilne
RADIOASTRONOMIA 5.556cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.547
51859,0059,30STAŁArządowe
RUCHOMA 5.558rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556Acywilne
51959,3061,00STAŁArządowe
RUCHOMA 5.558rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559rządowe
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
52061,0063,00STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.558cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
5.138
52163,0064,00RUCHOMA 5.558cywilne
RADIOLOKALIZACJA 5.559cywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
52264,0065,00STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
Ruchomacywilne
5.547 5.556
52365,0066,00STAŁAcywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczejcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMIcywilne
BADANIA KOSMOSUcywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
Ruchomacywilne
5.547
52466,0071,00RUCHOMA 5.553 5.558cywilne
RUCHOMA SATELITARNAcywilne
RADIONAWIGACJAcywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNAcywilne
MIĘDZYSATELITARNAcywilne
5.554
52571,0074,00STAŁArządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)rządowe
52674,0075,50STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMAcywilne
RADIODYFUZJAcywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNAcywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.561
52775,5076,00STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMAcywilne
RADIODYFUZJAcywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNAcywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.559A 5.561
5287677RADIOLOKALIZACJAcywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149
52977,077,5RADIOLOKALIZACJArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149
53077,578,0AMATORSKAcywilne
AMATORSKA SATELITARNAcywilne
Radioastronomiacywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149
5317879RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
Radioastronomiacywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149 5.560
5327981RADIOASTRONOMIAcywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarnacywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149
5338184STAŁArządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)rządowe
RUCHOMArządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)rządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
Badania kosmosu (kosmos-Ziemia)cywilne
5.149 5.560A
5348486STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RUCHOMAcywilne
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
5358692RADIOASTRONOMIAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (pasywne)cywilne
5.340
5369294STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
53794,094,1RADIOLOKALIZACJArządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne)cywilne
BADANIA KOSMOSU (aktywne)cywilne
Radioastronomiacywilne
5.562 5.562A
53894,195,0STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149
53995100STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
RADIONAWIGACJAcywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNAcywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJArządowe
RADIOASTRONOMIAcywilne
5.149 5.554
540100102RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.341
541102105STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.341
542105,0109,5STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
543109,5111,8RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.341
544111,80114,25STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
545114,25116,00RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.341
546116,00119,98SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562C
5.341
547119,98122,25SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562C
5.138 5.341
548122,25123,00STAŁA
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA
Amatorska
5.138
549123130STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
Radioastronomia
5.149 5.554
550130134STAŁA
RUCHOMA 5.558
RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.562E
MIĘDZYSATELITARNA
5.149 5.562A
551134136AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia
552136141RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
Amatorska
Amatorska satelitarna
5.149
553141,0148,5STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
5.149
554148,5151,5SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340
555151,5155,5STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
5.149
556155,5158,5STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) 5.562F
BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B
5.149 5.562G
557158,5164,0STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
558164167RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340
559167,0174,5STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA
5.149
560174,5174,8STAŁA
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA
561174,8182,0SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562H
562182185RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340
563185190SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562H
564190,0191,8SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340
565191,8200,0STAŁA
RUCHOMA 5.558
RUCHOMA SATELITARNA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
MIĘDZYSATELITARNA
5.149 5.341 5.554
566200202RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.341 5.563A
567202209RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.341 5.563A
568209217STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.341
569217226STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
570226,0231,5RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340
571231,5232,0STAŁA
RUCHOMA
Radiolokalizacja
572232235STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
Radiolokalizacja
573235238STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.563A 5.563B
574238240STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
RADIOLOKALIZACJA
575240241STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
576241248RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
Amatorska
Amatorska satelitarna
5.138 5.149
577248250AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia
5.149
578250252RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMOSU (pasywne)
5.340 5.563A
579252265STAŁA
RUCHOMA
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.554
580265275STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.563A
5812751.000(Nie przeznaczono) 5.565

ZAŁĄCZNIK Nr  2 2

UWAGI

DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W TABLICY1)

1. Uwagi polskiej administracji łączności

POL.1 Zakres częstotliwości 135,7-137,8 kHz może być wykorzystywany przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z emisją A1A i z mocą 1 W e.i.r.p.

POL.6 W częściach zakresu stacje lotnicze i stacje statków powietrznych mogą używać odstęp kanałowy 8,33 kHz na potrzeby łączności niezwiązanej z bezpieczeństwem.

POL.7 Zakres częstotliwości 137-138 MHz może być wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną wyłącznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.8 Zakres częstotliwości 148,0-149,9 MHz może być wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną wyłącznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

POL.10 Zakres częstotliwości 400,05-401,00 MHz może być wykorzystywany przez służby stałe wyłącznie na potrzeby taktycznych linii radiowych.

POL.12 W zakresie częstotliwości 890-942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

POL.15 Służba stała w zakresie częstotliwości 1.452-1.492 MHz może być wykonywana wyłącznie przez użytkowników rządowych, nie później niż do dnia ogłoszenia przetargu na udzielenie zezwolenia telekomunikacyjnego na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie sygnałów radiodyfuzyjnych w systemie radiofonii cyfrowej DAB.

POL.20 Zakres częstotliwości 2.010-2.015 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest na potrzeby służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

POL.21 Zakres częstotliwości 2.500-2.690 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest na potrzeby służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

POL.22 Dopuszcza się przeznaczenie dla użytkowników cywilnych określonych częstotliwości w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.23 Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

POL.25 W zakresach częstotliwości 153-174 MHz, 1.427-1.452 MHz, 2.025-2.110 MHz, 2.170-2.400 MHz, 2.520-2.690 MHz, 5.925-7.450 MHz, 7.850-8.400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

POL.28 Zakres 5.650-5.850 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej do końca ważności decyzji o przydziale częstotliwości wydanych przed dniem 26 lutego 2003 r.

POL.29 W zakresie częstotliwości 960-1.215 MHz dopuszcza się użytkowanie wojskowego systemu wymiany informacji JTIDS/MIDS (Joint Tactical Information Distribution System/Multifunctional Information Distribution System) na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, sił zbrojnych państw NATO oraz państw uczestniczących w programie Partnerstwo dla Pokoju, na zasadach określonych w "Porozumieniu pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Infrastruktury w sprawie udostępnienia zakresu częstotliwości 960-1.215 MHz dla systemu JTIDS/MIDS w obszarze RP".

POL.30 W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W e.i.r.p.

POL.31 Zakresy częstotliwości 52,0125-52,0875 MHz oraz 67,950-68,000 MHz są przeznaczone na potrzeby służby ruchomej lądowej wykonywanej przez użytkowników cywilnych

POL.32 Zakres 862-864 MHz może być wykorzystany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Takie wykorzystanie jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających pozwolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2005 r. i na warunkach określonych w tych pozwoleniach.

POL.33 Zakres 864-868 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby telefonii bezprzewodowej CT2 do czasu wygaśnięcia ważności wydanych pozwoleń, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.34 Zakres 869-870 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.35 Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0-877,5 MHz i 921,0-922,5 MHz przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.36 Zakres częstotliwości 880,0-883,5 MHz oraz zakres częstotliwości 927-933 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej do dnia 31 grudnia 2008 r. w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie wykorzystanie cywilne nie wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.37 Zakres częstotliwości 10,20-10,30 GHz do dnia 31 grudnia 2010 r. może być użytkowany jako cywilny w służbie stałej oraz w służbie ruchomej jedynie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie użytkowanie tego zakresu jako cywilnego w tych służbach nie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.38 Zakresy częstotliwości 70,1-70,3 MHz oraz 3 400-3 410 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W e.i.r.p. i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783.

POL.39 Zakres częstotliwości 2 265-2 300 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej (ENG/OB). Prezes UKE niezwłocznie przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje o wydanych na potrzeby takiego wykorzystania rezerwacjach częstotliwości oraz pozwoleniach radiowych.

POL.40 Zakres częstotliwości 806-814 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 30 czerwca 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.41 Zakresy częstotliwości 830-837 MHz oraz 847-860 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tych zakresów przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.42 Zakres częstotliwości 860-864 MHz może być wykorzystywany przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2017 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Uwagi zamieszczone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU (wydanie Genewa, 2004 r.)

5.53 Administracje zezwalające na używanie częstotliwości poniżej 9 kHz powinny zapewnić, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń służbom, dla których przeznaczono zakresy powyżej 9 kHz.

5.54 Administracje prowadzące badania naukowe przy wykorzystaniu częstotliwości poniżej 9 kHz powinny powiadomić o tym inne zainteresowane administracje, by mogły one podjąć stosowne działania dla ochrony tych badań przed szkodliwymi zakłóceniami.

5.56 Stacje w służbach, którym przeznaczono zakresy 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz, a w Regionie 1 także zakresy 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogą nadawać częstotliwość wzorcową i sygnał czasu. Stacjom tym powinno się zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami. W Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, Kazachstanie, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, Słowacji, Czechach, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie będą użytkowane dla tego celu na tych samych warunkach częstotliwości 25 kHz i 50 kHz.

5.57 Wykorzystanie zakresów 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (72-84 kHz i 86-90 kHz w Regionie 1) przez służbę ruchomą morską jest ograniczone do stacji nadbrzeżnych (tylko emisje A1A i F1B). Wyjątkowo dopuszcza się użycie klas emisji J2B i J7B pod warunkiem, że szerokość zajmowanego przez nie pasma nie będzie większa niż w używanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisji A1A lub F1B.

5.60 W zakresach 70-90 kHz (70-86 kHz w Regionie 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz w Regionie 1) mogą być użytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb, dla których przeznaczone są te zakresy.

5.62 Administracje, w których w zakresie 90-110 kHz pracują stacje służby radionawigacyjnej, powinny dokonywać odpowiedniej koordynacji parametrów technicznych i operacyjnych tych stacji, tak by w świadczonych przez nie usługach nie występowały szkodliwe zakłócenia.

5.64 Dla stacji służby stałej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby pomiędzy częstotliwościami 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji służby ruchomej morskiej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby między częstotliwościami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), dopuszcza się jedynie klasy emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C. Wyjątkowo, w zakresach między częstotliwościami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla stacji ruchomej służby morskiej dopuszcza się także klasy emisji J2B lub J7B.

5.73 Zakres 285-325 kHz (283,5-325 kHz w Regionie 1) w służbie radionawigacyjnej morskiej może być użytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigacji przy wykorzystaniu technik wąskopasmowych pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy radiolatarni pracujących w służbie radionawigacyjnej.

5.74 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 285,3-285,7 kHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej morskiej (innej niż radiolatarnie).

5.76 Częstotliwość 410 kHz jest przeznaczona dla służby radionawigacyjnej morskiej (radionamierzanie). Inne służby radionawigacyjne, dla których przeznaczono zakres 405-415 kHz, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w radionamierzaniu w zakresie 406,5-413,5 kHz.

5.79 Użytkowanie zakresów 415-495 kHz i 505-526,5 kHz (505-510 kHz w Regionie 2) przez służbę ruchomą morską dotyczy tylko radiotelegrafii.

5.79A Przy zakładaniu stacji nadbrzeżnych pracujących w systemie NAVTEX, na częstotliwościach 490 kHz, 518 kHz i 4.209,5 kHz, zaleca się, aby administracje koordynowały ich charakterystyki operacyjne zgodnie z procedurami IMO (Uchwała 339).

5.82 W służbie ruchomej morskiej, z chwilą całkowitego wprowadzenia systemu "GMDSS" (Uchwała 331), częstotliwość 490 kHz będzie używana wyłącznie do nadawania przez stacje nadbrzeżne komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych oraz pilnych informacji dla statków za pomocą wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki takiego wykorzystania częstotliwości 490 kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje używające zakresu 415-495 kHz w służbie radionawigacyjnej lotniczej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie wystąpią szkodliwe zakłócenia.

5.83 Częstotliwość 500 kHz jest międzynarodową częstotliwością ratunkową i wywoławczą dla radiotelegrafii Morse'a. Warunki jej użytkowania określają Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.84 Warunki użytkowania częstotliwości 518 kHz przez służbę ruchomą morską określają Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.90 W przypadku możliwości powodowania zakłóceń w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, użytkowanie stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1.605-1.705 kHz powinno być ograniczone do obszaru, który zapewnia propagacja na fali przyziemnej.

5.93 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, na Łotwie, Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Słowacjii, Czechach, Rosji, Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 1.625-1.635 kHz, 1.800-1.810 kHz i 2.160-2.170 kHz i w Bułgarii zakresy 1.625-1.635 kHz i 1.800-1.810 kHz są także przeznaczone dla służby stałej i ruchomej lądowej, na zasadzie pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Islandii, Irlandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, w Mołdowie, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 1.715-1.800 kHz oraz 1.850-2.000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie może przekraczać 10 W.

5.100 W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40° szer. geogr. płn., zezwolenie na użytkowanie pasma 1.810-1.830 kHz przez służbę amatorską powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, w celu określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć dla wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej i stacjami innych służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.103 Administracje w Regionie 1, przydzielające częstotliwości stacjom pracującym w służbie stałej i ruchomej w zakresach: 1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 kHz, 2.502-2.625 kHz, 2.650-2.850 kHz, powinny uwzględniać specjalne wymagania służby ruchomej morskiej.

5.108 Częstotliwość nośna 2.182 kHz jest międzynarodową częstotliwością ratunkową i wywoławczą dla radiotelefonii. Warunki użytkowania zakresu 2.173,5-2.190,5 kHz są określone w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.109 Częstotliwości 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz i 16.804,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla cyfrowego selektywnego wywołania. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.110 Częstotliwości 2.174,5 kHz, 4.177,5 kHz, 6.268 kHz, 8.376,5 kHz, 12.520 kHz i 16.695 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.111 Częstotliwości nośne 2.182 kHz, 3.023 kHz, 5.680 kHz, 8.364 kHz i 121,5 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogą być także używane zgodnie z procedurami obowiązującymi dla naziemnych służb radiokomunikacyjnych do działań poszukiwawczo-ratowniczych związanych z załogowymi stacjami kosmicznymi. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Te same zastosowania mają częstotliwości 10.003 kHz, 14.993 kHz i 19.993 kHz, ale dla każdej z nich emisje muszą być ograniczone do zakresu ± 3 kHz wokół tych częstotliwości.

5.115 Częstotliwości nośne (odniesienia) 3.023 kHz, 5.680 kHz mogą być również używane przez stacje służby ruchomej morskiej włączone do działań poszukiwawczo-ratowniczych, zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.116 Nalega się, aby Administracje umożliwiły użytkowanie zakresu 3.155-3.195 kHz dla utworzenia wspólnego ogólnoświatowego kanału dla bezprzewodowych aparatów korekcji słuchu małej mocy. Dodatkowe kanały dla tych aparatów mogą być przydzielone przez Administracje w zakresach pomiędzy 3.155 kHz i 3.400 kHz w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.

Należy podkreślić, że częstotliwości w zakresie 3.000-4.000 kHz są odpowiednie dla aparatów korekcji słuchu krótkiego zasięgu, funkcjonujących w polu indukcyjnym.

5.127 Użytkowanie zakresu 4.000-4.063 kHz przez służbę ruchomą morską jest ograniczone do stacji statkowych używających radiotelefonii (ust. 52.220 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załącznik 17 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.129 Częstotliwości z zakresów 4.063-4.123 kHz i 4.130-4.438 kHz mogą być używane wyjątkowo przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko wewnątrz granic kraju, w którym są zlokalizowane, przy średniej mocy nieprzekraczającej 50 W pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej.

5.130 Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 4.125 kHz i 6.215 kHz są określone w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.131 Częstotliwość 4.209,5 kHz jest użytkowana wyłącznie przez stacje nadbrzeżne do transmisji komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych, a także pilnych informacji dla statków z wykorzystaniem wąskopasmowych technik dalekopisowych.

5.132 Częstotliwości 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz, 12.579 kHz, 16.806,5 kHz, 19.680,5 kHz, 22.376 kHz i 26.100,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami Morskiej Informacji Bezpieczeństwa (MSI).

5.134 Wykorzystanie zakresów 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz i 18.900-19.020 kHz przez służbę radiodyfuzyjną po dniu 1 kwietnia 2007 r. podlega zastosowaniu procedury opisanej w Artykule 12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje powinny wykorzystać powyższe zakresy do umożliwienia wprowadzenia emisji modulowanych cyfrowo, zgodnie z postanowieniami Uchwały 517.

5.136 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 5.900-5.950 kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej, jak również dla następujących służb: w Regionie 1 dla służby ruchomej lądowej, na zasadzie pierwszej ważności, w Regionie 2 dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) na zasadzie pierwszej ważności, w Regionie 3 dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) na zasadzie drugiej ważności i podlega procedurze przedstawionej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tym zakresie mogą być wykorzystywane przez stacje wymienionych wyżej służb, prowadzących korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym się znajdują, pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu przez wymienione wcześniej służby, administracje zobowiązane są do stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.137 Częstotliwości w zakresach 6.200-6.213,5 kHz i 6.220,5-6.525 kHz mogą być użytkowane wyjątkowo przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję wewnątrz kraju, w którym są zlokalizowane, z mocą średnią nieprzekraczającą 50 W pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. Przy zgłoszeniu tych częstotliwości Biuro Radiokomunikacji zwróci uwagę na powyższe warunki.

5.138 Następujące zakresy:

6.765 - 6.795 kHz (częstotliwość środkowa 6.780 kHz),

433,05-434,79 MHz (częstotliwość środkowa 433,92 MHz) w Regionie 1 wykluczając kraje wymienione w Uwadze 5.280,

61-61,5 GHz (częstotliwość środkowa 61,25 GHz),

122-123 GHz (częstotliwość środkowa 122,5 GHz),

244-246 GHz (częstotliwość środkowa 245 GHz)

są przeznaczone do zastosowań ISM. Użytkowanie tych zakresów dla tych celów może nastąpić pod warunkiem, że zainteresowana administracja udzieli na to specjalnego zezwolenia, w porozumieniu z innymi administracjami, których służby mogą zostać zakłócone. Przy stosowaniu tego postanowienia administracje powinny opierać się na ostatnich wersjach odpowiednich Zaleceń ITU-R.

5.138A Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 6.765-7.000 kHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej lądowej. Po tej dacie, zakres ten jest przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służb: stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R).

5.141C Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.100-7.200 kHz jest w Regionach 1 i 3 przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby radiodyfuzyjnej.

5.143 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 7.300-7.350 kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej oraz na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej lądowej pod warunkiem zastosowania procedury określonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tym zakresie mogą być wykorzystywane przez stacje tych służb, prowadzących korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu częstotliwości przez podane wcześniej służby, administracje zobowiązane są do zastosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.143B Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.350-7.450 kHz jest w Regionie 1 przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej lądowej. Po dniu 29 marca 2009 r., pod warunkiem niepowodowania szkodliwych zakłóceń dla służby radiodyfuzyjnej, częstotliwości w zakresie 7.350-7.450 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje służb: stałej i ruchomej lądowej prowadzące łączność wyłącznie w granicach własnego kraju, przy czym łączna moc promieniowana przez każdą stację nie może przekroczyć 24 dBW.

5.143E Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.450-8.100 kHz jest przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej lądowej.

5.145 Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 8.291 kHz, 12.290 kHz i 16.420 kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.146 Zakresy 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz i 18.900-19.020 kHz są przeznaczone dla służby stałej na zasadzie pierwszej ważności do dnia 1 kwietnia 2007 r. pod warunkiem zastosowania procedury określonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tych zakresach mogą być wykorzystywane przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych zakresów częstotliwości przez służbę stałą, administracje są zobowiązane do zastosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.147 Częstotliwości w zakresach 9.775-9.900 kHz, 11.650-11.700 kHz i 11.975-12.050 kHz mogą być użytkowane przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, z całkowitą mocą promieniowaną nieprzekraczającą 24 dBW, pod warunkiem że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej.

5.149 Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:

13.360-13.410 kHz, 31,2-31,3 GHz,

25.550-25.670 kHz w Regionach 1 i 3, 31,5-31,8 GHz

37,5-38,25 MHz, 36,43 -36,5 GHz,

73-74,6 MHz w Regionach 1 i 3, 42,5-43,5 GHz,

150,05-153 MHz w Regionie 1, 42,77-42,87 GHz,

322-328,6 MHz, 43,07-43,17 GHz,

406,1-410 MHz, 43,37-43,47 GHz,

608-614 MHz w Regionach 1 i 3, 48,94-49,04 GHz,

1.330-1.400 MHz, 76-86 GHz,

1.610,6-1.613,8 MHz, 92-94 GHz,

1.660-1.670 MHz, 94,1-100 GHz,

1.718,8-1.722,2 MHz, 102-109,5 GHz,

2.655-2.690 MHz, 111,8-114,25 GHz,

3.260-3.267 MHz, 128,33-128,59 GHz,

3.332-3.339 MHz, 129,23-129,49 GHz,

3.345,8-3.352,5 MHz, 130-134 GHz,

4.825-4.835 MHz, 136-148,5 GHz,

4.950-4.990 MHz, 151,5-158,5 GHz,

4.990-5.000 MHz, 168,59-168,93 GHz

6.650-6.675,2 MHz, 171,11-171,45 GHz,

10,6-10,68 GHz, 172,31-172,65 GHz,

14,47-14,5 GHz, 173,52-173,85 GHz,

22,01-22,21 GHz, 195,75-196,15 GHz,

22,21-22,5 GHz, 209-226 GHz,

22,81-22,86 GHz, 241-250 GHz,

23,07-23,12 GHz, 252-275 GHz

zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.150 Następujące zakresy:

13.553-13.567 kHz (częstotliwość środkowa 13.560 kHz),

26.957-27.283 kHz (częstotliwość środkowa 27.120 kHz),

40,66-40,70 MHz (częstotliwość środkowa 40,68 MHz),

902-928 MHz w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz),

2.400-2.500 MHz (częstotliwość środkowa 2.450 MHz),

5.725-5.875 MHz (częstotliwość środkowa 5.800 MHz) i

24 - 24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz)

przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.151 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakresy 13.570-13.600 kHz i 13.800-13.870 kHz są przeznaczone na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej oraz na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) pod warunkiem zastosowania procedury określonej w Uchwale 21. Po tym terminie częstotliwości w tych zakresach mogą być wykorzystywane przez stacje tych służb, prowadzących korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych zakresów przez podane wyżej służby, administracje obowiązane są do zastosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.155B Zakres 21.870-21.924 kHz jest użytkowany przez służbę stałą dla zastosowań w systemach zapewniających bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

5.157 Użytkowanie zakresu 23.350-24.000 kHz przez służbę ruchomą morską dotyczy tylko radiotelegrafii pomiędzy statkami.

5.162A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Islandii, we Włoszech, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Mołdowie, Monako, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji i Szwajcarii, zakres 46-68 MHz jest także przeznaczony dla służby radiolokalizacyjnej, na zasadzie drugiej ważności. Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z Uchwałą 217.

5.164 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Czadzie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Gabonie, Grecji, Irlandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Serbii i Czarnogórze, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Syrii, Togo, Tunezji i Turcji zakres 47-68 MHz, w Rumunii zakres 47-58 MHz, w Republice Południowej Afryki zakres 47-50 MHz i w Czechach zakres 66-68 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lądowej. Stacje służby ruchomej lądowej pracujące w wymienionych krajach i przeznaczonych im zakresach nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed istniejącymi lub planowanymi stacjami radiodyfuzyjnymi w krajach niewymienionych w tej uwadze.

5.180 Częstotliwość 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. Administracje powinny zaniechać przydzielania częstotliwości, zawartych w zakresie ochronnym tej częstotliwości, dla stacji innych służb, które ze względu na ich moc lub położenie geograficzne mogłyby powodować szkodliwe zakłócenia dla radiolatarni. Powinny być podjęte działania dla dalszej poprawy charakterystyk odbiorników pokładowych i dla ograniczenia mocy promieniowanej przez stacje pracujące blisko częstotliwości 74,8 MHz i 75,2 MHz.

5.197A Zakres 108-117,975 MHz może również być wykorzystywany na zasadzie pierwszej ważności przez służbę ruchoma lotniczą (R), ograniczoną do systemów przekazywania informacji nawigacyjnych wspierających działanie nawigacji lotniczej i nadzoru, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi normami lotniczymi. Wykorzystanie powyższe powinno być zgodne z postanowieniami Uchwały 413 i nie może powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od stacji w służbie radionawigacyjnej lotniczej pracujących zgodnie z międzynarodowymi normami lotniczymi.

5.198 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 117,975-137 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie drugiej ważności, dla służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) pod warunkiem osiągnięcia porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.199 Zakresy 121,45-121,55 MHz i 242,95-243,05 MHz są przeznaczone także dla służby ruchomej satelitarnej do odbioru na pokładzie satelitów sygnałów radiopław do lokalizacji awarii, nadających na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz (Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.200 Częstotliwość 121,5 MHz, w zakresie 117,975-136 MHz, jest lotniczą częstotliwością bezpieczeństwa, a częstotliwość 123,1 MHz może być użyta w potrzebie, jako pomocnicza częstotliwość bezpieczeństwa w lotnictwie. Stacje ruchome służby ruchomej morskiej mogą komunikować się na tych częstotliwościach dla celów bezpieczeństwa ze stacjami służby ruchomej lotniczej. Warunki takiej komunikacji określone są w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.201 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Węgrzech, w Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, na Łotwie, w Mołdowie, Mongolii, Mozambiku, Uzbekistanie, Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, Słowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 132-136 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji służby ruchomej lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom służby ruchomej lotniczej (R).

5.202 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Iranie, Jordanii, na Łotwie, w Mołdowie, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 136-137 MHz jest przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, także dla służby ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji służby ruchomej lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom służby ruchomej lotniczej (R).

5.206 Odmienna kategoria służby: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Egipcie, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 137-138 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR) (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.208 Wykorzystanie zakresu 137-138 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.208A Administracje, przygotowując przydziały częstotliwości dla stacji kosmicznych służby ruchomej satelitarnej w zakresach 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, powinny podjąć wszelkie możliwe działania w celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresach 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez promieniowania niepożądane. W Tabeli 1 Zalecenia ITU-R RA.769-1 podane są wartości progowe zakłóceń dla ochrony służby radioastronomicznej.

5.209 Wykorzystanie zakresów 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz przez służbę ruchomą satelitarną jest ograniczone do satelitarnych systemów niegeostacjonarnych.

5.218 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148-149,9 MHz jest także przeznaczony dla służby kosmicznej operacyjnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej ważności, zgodnie z porozumieniem według ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Pasmo każdej transmisji nie powinno przekraczać ±25 kHz.

5.219 Wykorzystanie zakresu 148-149,9 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Służba ruchoma satelitarna nie powinna utrudniać rozwoju i wykorzystania zakresu 148-149,9 MHz przez służby: stałą, ruchomą i operacyjną kosmiczną.

5.220 Wykorzystanie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Służba ruchoma satelitarna nie powinna utrudniać rozwoju i wykorzystania zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną.

5.221 Stacje służby ruchomej satelitarnej w zakresie 148-149,9 MHz nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani domagać się ochrony od stacji służb stałych lub ruchomych pracujących zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości w następujących krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbadosie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Brunei Darussalam, Bułgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu, Korei Południowej, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chorwacji, na Kubie, w Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii, Etiopii, Finlandii, Francji, Gabonie, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Indiach, Iranie, Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Mołdowie, Mongolii, Mozambiku, Namibii, Norwegii, Nowej Zelandii, Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui-Nowej Gwinei, Paragwaju, Niderlandach, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, na Słowacji, w Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Senegalu, Serbii i Czarnogórze, Sierra Leone, Singapurze, Słowenii, Sri Lance, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Tajlandii, Togo, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Zambii i Zimbabwe.

5.222 Emisje ze stacji służby radionawigacyjnej satelitarnej w zakresach 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz mogą być także wykorzystywane przez stacje odbiorcze służby badań kosmosu.

5.223 Jeśli administracje stwierdzą, że użytkowanie zakresu 149,9-150,05 MHz przez służby stałe i ruchome może spowodować szkodliwe zakłócenia w służbie radionawigacyjnej satelitarnej, to zobowiązane są do niewydawania zezwoleń na takie użytkowanie częstotliwości, zgodnie z ust. 4.4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.224A Wykorzystanie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do służby ruchomej lądowej satelitarnej (Ziemia-kosmos) do dnia 1 stycznia 2015 r.

5.224B Przeznaczenie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz dla służby radionawigacji satelitarnej obowiązuje do dnia 1 stycznia 2015 r.

5.226 Częstotliwość 156,8 MHz jest międzynarodową częstotliwością w niebezpieczeństwie i wywoławczą dla radiotelefonicznej służby ruchomej morskiej na falach ultrakrótkich. Warunki użytkowania tej częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W zakresach 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz każda administracja powinna udzielać pierwszeństwa tylko na tych częstotliwościach, które są przydzielone dla stacji służby ruchomej morskiej przez te administracje (Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

W obszarach, gdzie może to powodować szkodliwe zakłócenia dla służby ruchomej morskiej w paśmie VHF, powinno się unikać jakiegokolwiek użytkowania częstotliwości z ww. zakresów przez stacje innych służb, dla których zakresy te są przydzielone.

Jednakże częstotliwość 156,8 MHz i zakresy częstotliwości, w których pierwszeństwo przyznano służbie ruchomej morskiej, mogą być użytkowane przez radiokomunikację na wewnętrznych drogach wodnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy zainteresowanymi administracjami, uwzględniającym bieżące wykorzystanie częstotliwości i inne istniejące porozumienia.

5.227 W służbie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrótkich, częstotliwość 156,525 MHz może być używana wyłącznie dla cyfrowego selektywnego wywołania dla celów bezpieczeństwa, ratownictwa i wywołania (Uchwała 323). Warunki takiego użytkowania określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załącznikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.254 Zakresy 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę ruchomą satelitarną zgodnie z osiągniętym porozumieniem stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, pod warunkiem że stacje w tej służbie nie powodują szkodliwych zakłóceń w tych z pozostałych służb, które działają lub są planowane zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości, z wyłączeniem dodatkowych przeznaczeń wymienionych w Uwadze 5.256A.

5.255 W zakresach 312-315 MHz (Ziemia-kosmos) i 387-390 MHz (kosmos-Ziemia) w służbie ruchomej satelitarnej mogą być również wykorzystywane niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie wykorzystanie podlega procedurze koordynacji określonej w ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.256 Częstotliwość 243 MHz jest w tym zakresie częstotliwością dla stacji jednostek ratownictwa i dla urządzeń ratowniczych (Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.258 Zakres 328,6-335,4 MHz może być wykorzystywany wyłącznie przez systemy lądowania według wskazań przyrządów (ścieżka schodzenia).

5.260 Administracje, które uznają, że użytkowanie zakresu 399,9-400,05 MHz przez służby stałe i ruchome może spowodować szkodliwe zakłócenia w pracy służby radionawigacyjnej satelitarnej, są zobowiązane do nieudzielania zezwoleń na takie użytkowanie postępując zgodnie z ust. 4.4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.261 Wokół częstotliwości wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawierać się w granicach ± 25 kHz od tej częstotliwości.

5.263 Zakres 400,15-401 MHz jest także przeznaczony dla służby badań kosmosu dla kierunku kosmos-kosmos dla łączności z załogowymi pojazdami kosmicznymi. W tym zastosowaniu służba badań kosmosu nie będzie uważana za służbę bezpieczeństwa.

5.264 Wykorzystanie zakresu 400,15-401 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ograniczenia gęstości strumienia mocy wskazane w Aneksie 1 Załącznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinny obowiązywać aż do momentu dokonania zmian przez kompetentną Konferencję.

5.266 Użytkowanie zakresu 406-406,1 MHz przez służbę ruchomą satelitarną dotyczy tylko stacji satelitarnych radiopław małej mocy do lokalizacji awarii (także Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.267 Zabronione są wszelkie emisje mogące powodować szkodliwe zakłócenia u upoważnionych użytkowników zakresu 406-406,1 MHz.

5.277 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Kamerunie, Kongu, Dżibuti, Gruzji, na Węgrzech, w Izraelu, Kazachstanie, Mali, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Rwandzie, Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430-440 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby stałej.

5.282 W zakresach 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (tylko w Regionach 2 i 3) i 5 650-5 670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb działających zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (ust. 5.43). Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie powinny zapewnić, że szkodliwe zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej zostaną niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1 260-1 270 MHz i 5 650-5 670 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos.

5.287 Częstotliwości 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz mogą być używane w służbie ruchomej morskiej przez stacje łączności pokładowej. W razie potrzeby, urządzenia przeznaczone dla odstępu kanałowego 12,5 kHz wykorzystujące również dodatkowe częstotliwości 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz mogą być wprowadzone do komunikacji pokładowej. Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwała 341).

5.289 Zakresy 460-470 MHz i 1.690-1.710 MHz mogą być także użytkowane przez służbę satelitarną badań Ziemi dla zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości.

5.306 Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjątkiem Afrykańskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (ust. 5.10 do 5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 zakres 608-614 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radioastronomicznej.

5.311 W zakresie 620-790 MHz możliwe jest przydzielanie częstotliwości dla stacji telewizyjnych w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej stosujących modulację częstotliwości, pod warunkiem zawarcia porozumień między zainteresowanymi administracjami i administracjami wykonującymi służby zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości, które mogą zostać zakłócone (Uchwały 33 i 507). Stacje takie nie mogą wytwarzać na terytorium innych krajów gęstości strumienia mocy przekraczającego wartość 129 dB(W/m2) dla kątów nadejścia wiązki mniejszych od 20° (Zalecenie 705 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), bez zgody administracji tych krajów. Znajduje zastosowanie Uchwała 545.

5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645-862 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.316A Przeznaczenie dodatkowe: w Hiszpanii, we Francji, w Gabonie i na Malcie zakres 790-830 MHz, w Angoli, Bahrajnie, Beninie, Botswanie, Kongu, we Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich Regionu 1, w Gambii, Ghanie, Gwinei, Kuwejcie, Lesotho, Libanie, Malawi, Maroku, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Omanie, Ugandzie, Polsce, Katarze, Rwandzie, Senegalu, Sudanie, Republice Południowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Jemenie, Zambii i Zimbabwe zakres 790-862 MHz, w Gruzji zakres 806-862 MHz, a na Litwie zakres 830-862 MHz, są przeznaczone dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania przez zainteresowane administracje zgody, udzielonej odpowiednio na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub na podstawie Porozumienia Regionalnego w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz (Genewa, 2006 r.) (Dz. Urz. UKE z 2012 r. Nr 9, poz. 25), zwanego dalej "Porozumieniem GE06", odpowiednio, włączając, o ile to konieczne, administracje wymienione w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto stacje w służbie ruchomej pracujące w tych krajach w przypisanych im powyżej zakresach częstotliwości nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne służby lub inne stacje działające w innych krajach zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W Polsce i na Litwie przydziały częstotliwości dla stacji w służbie ruchomej, zgodnie z tym przeznaczeniem, nie mogą być wykorzystywane bez zgody Rosji i Białorusi. Takie przeznaczenie obowiązuje do dnia 16 czerwca 2015 r.

5.316B W Regionie 1 przeznaczenie zakresu 790-862 MHz dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności obowiązuje od dnia 17 czerwca 2015 r. pod warunkiem osiągnięcia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego porozumienia dotyczącego radionawigacji lotniczej w krajach wymienionych w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W krajach sygnatariuszach Porozumienia GE06 wykorzystanie tego zakresu przez stacje w służbie ruchomej zależy też od pomyślnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w Porozumieniu GE06. Stosuje się Uchwały 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07).

5.317A Części zakresu 698-960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790-960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania dla celów wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (Uchwały: 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.323 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.

5.328 Użytkowanie zakresu 960-1.215 MHz przez służbę radionawigacji lotniczej jest zarezerwowane w skali światowej dla wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy elektronicznych dla nawigacji lotniczej i bezpośrednio związanych z nimi urządzeń naziemnych.

5.328A Stacje w służbie radionawigacji satelitarnej w zakresie 1.164-1.215 MHz są obowiązane pracować zgodnie z postanowieniami Uchwały 609 i nie mogą żądać ochrony od stacji służby radionawigacji lotniczej pracujących w zakresie 960-1.215 MHz. Nie ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajdują zastosowanie postanowienia ust. 21.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.328B Wykorzystanie zakresów 1.164-1.300 MHz, 1.559-1.610 MHz i 5.010-5.030 MHz przez systemy i sieci służby radionawigacyjnej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało odpowiednio kompletną informację koordynacyjną lub notyfikacyjną po dniu 1 stycznia 2005 r., podlega zastosowaniu postanowień ust. 9.12, 9.12A i 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje również zastosowanie Uchwała 610.

5.329 Użytkowanie zakresu 1.215-1.300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radionawigacyjnej i nie będzie wymagana ochrona ze strony tej służby, która jest upoważniona do działania na podstawie Uwagi 5.331 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto, użytkowanie zakresu 1.215-1.300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiolokalizacyjnej. W stosunku do służby radiolokalizacyjnej nie ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje zastosowanie Uchwała 608.

5.329A Użytkowanie systemów w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos) pracującej w zakresie 1.215-1.300 MHz nie ma na celu ustanowienia zastosowań służby bezpieczeństwa i nie powinno nakładać żadnych dodatkowych ograniczeń w innych systemach lub służbach pracujących zgodnie z Tablicą.

5.331 Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina Faso, Burundi, Kamerunie, Chinach, Korei Południowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii, Rosji, Finlandii, Francji, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Równikowej, na Węgrzech, w Indiach, Indonezji, Iranie, Iraku, Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, Nigerii, Norwegii, Omanie, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii i Czarnogórze, Słowenii, Somalii, Sudanie, Sri Lance, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Togo, Turcji, Wenezueli i Wietnamie, zakres 1.215-1.300 MHz jest również przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby radionawigacyjnej. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1.240-1.300 MHz jest również przeznaczony dla służby radionawigacyjnej; wykorzystanie przez służbę radionawigacyjną powinno być ograniczone do służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.332 W zakresie 1.215-1.260 MHz aktywne czujniki pokładowe na satelitach badania Ziemi i w służbach badań kosmosu nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służb radiolokalizacji, radionawigacji satelitarnej i innych służb ustanowionych na zasadzie pierwszej ważności.

5.335A W zakresie 1.260-1.300 MHz aktywne czujniki pokładowe na satelitach badania Ziemi i w służbach badań kosmosu nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służby radiolokalizacji i innych służb pierwszej ważności określonych uwagami.

5.337 Użytkowanie zakresów 1.300-1.350 MHz, 2.700-2.900 MHz i 9.000-9.200 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko naziemnych radarów i towarzyszących im lotniczych transponderów pokładowych, które nadają wyłącznie na częstotliwościach w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy są pobudzone przez radary pracujące w tym samym zakresie.

5.337A Użytkowanie zakresu 1.300-1.350 MHz przez stacje naziemne w służbie radionawigacji satelitarnej i przez stacje w służbie radiolokalizacji nie może powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej i nie może ograniczać jej pracy i rozwoju.

5.339 Zakresy: 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHz i 15,20-15,35 GHz są również przeznaczone dla służb: badań kosmosu (pasywnej) i satelitarnego badania Ziemi (pasywnej), na zasadzie drugiej ważności.

5.339A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.390-1.392 MHz jest również przeznaczony na zasadzie drugiej ważności dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) i zakres 1.430-1.432 MHz jest również przeznaczony na zasadzie drugiej ważności dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Przeznaczenia te są ograniczone do wykorzystania przez łącza dosyłowe w niegeostacjonarnych sieciach satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej z łączami służbowymi poniżej 1 GHz. Znajduje zastosowanie Uchwała 745.

5.340 Zabrania się wszelkich emisji w zakresach:

1.400-1.427 MHz,

2.690-2.700 MHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.422 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

10,68-10,7 GHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.483 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

15,35-15,4 GHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.511 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

23,6-24 GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz, w Regionie 2,

48,94-49,04 GHz, dotyczy stacji pracujących na pokładach statków powietrznych,

50,2-50,4 GHz,

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz

5.341 Niektóre kraje prowadzą w zakresach 1.400-1.727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pasywne badania w ramach programu poszukiwania docelowych źródeł emisji pozaziemskich.

5.345 Użytkowanie zakresu 1.452-1.492 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną oraz służbę radiodyfuzyjną jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zależy od postanowień Uchwały 528.

5.347A W zakresach:

1.452-1.492 MHz,

1.525-1.559 MHz,

1.613,8-1.626,5 MHz,

2.655-2.690 MHz,

2.670-2.690 MHz,

21,4-22,0 GHz

znajduje zastosowanie Uchwała 739.

5.348 Użytkowanie zakresu 1.518-1.525 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. Stacje służby ruchomej satelitarnej pracujące w zakresie 1.518-1.525 MHz nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony stacji służby stałej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A.

5.348A W zakresie 1.518-1.525 MHz próg koordynacyjny wyrażony w wartościach gęstości strumienia mocy na powierzchni Ziemi, odnoszący się do stosowania ust. 9.11A dla stacji kosmicznych w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia), w zastosowaniu do wykonywania na terytorium Japonii służby ruchomej lądowej przez specjalizowane stacje ruchome bądź w związku z publiczną komutowaną siecią telekomunikacyjną (PSTN), powinien wynosić -150 dB (W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów nadejścia wiązki, co zastępuje wartości podane w Tablicy 5-2 Załącznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na terytorium Japonii stacje służby ruchomej satelitarnej pracujące w zakresie 1.518-1.525 MHz nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony stacji służby ruchomej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A.

5.348C Przy użytkowaniu zakresów 1.518-1.525 MHz i 1.668-1.675 MHz przez służbę ruchomą satelitarną znajduje zastosowanie Uchwała 225.

5.351 Zakresy: 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz i 1.646,5-1.660,5 MHz nie mogą być używane dla łączy dosyłowych żadnej służby. Jednak w wyjątkowych przypadkach, administracja może upoważnić do pracy w tych zakresach znajdującą się w określonym, stałym punkcie stację naziemną służby ruchomej satelitarnej do komunikacji poprzez stacje satelitarne.

5.351A Użytkowanie zakresów 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.626,5 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz, 2.483,5-2.500 MHz, 2.500-2.520 MHz i 2.670-2.690 MHz przez służbę ruchomą satelitarną musi być zgodne z Uchwałami 212 i 225.

5.353A Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artykułu 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1.530-1.544 MHz i 1.626,5-1.645,5 MHz, pierwszeństwo powinno być dane dostosowaniu potrzeb widmowych dla łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Łączność alarmowa i bezpieczeństwa w służbie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mieć pierwszeństwo dostępu i natychmiastową dostępność przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodować niedających się zaakceptować zakłóceń ani domagać się ochrony od łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności związanej z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu zastosowanie postanowienia Uchwały 222).

5.354 Użytkowanie zakresów 1.525-1.559 MHz i 1.626,5-1.660,5 MHz przez służby ruchome satelitarne podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.356 Użytkowanie zakresu 1.544-1.545 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia) dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa i alarmowej (Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.357 Transmisje w zakresie 1.545-1.555 MHz od ziemskich stacji lotniczych bezpośrednio do stacji statków powietrznych lub pomiędzy stacjami statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej (R) są również usankcjonowane, kiedy transmisje takie są wykorzystane do rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita - statek powietrzny.

5.357A Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artykułu 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1.545-1.555 MHz i 1.646,5-1.656,5 MHz powinno się udzielić pierwszeństwa dla potrzeb widmowych służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) zapewniającej transmisje wiadomości z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Łączność służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinna mieć pierwszeństwo dostępu i natychmiastową dostępność przez prawo pierwokupu, jeśli to konieczne, przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodować niedających się zaakceptować zakłóceń lub domagać się ochrony od służb łączności ruchomej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności związanej z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu zastosowanie postanowienia Uchwały 222).

5.359 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Beninie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kamerunie, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Libii, na Litwie, w Mauretanii, Mołdowie, Mongolii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Korei Północnej, Rumunii, Rosji, Suazi, Tadżykistanie, Tanzanii, Tunezji, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 1.550-1.559 MHz, 1.610-1.645,5 MHz i 1.646,5-1.660 MHz są także przeznaczone dla służby stałej na zasadzie pierwszej ważności. Administracje są zobowiązane do podjęcia wszystkich praktycznych działań dla uniknięcia wprowadzania nowych stacji służby stałej w tych zakresach.

5.362B Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.559-1.610 MHz jest także przeznaczony dla służby stałej, na zasadzie pierwszej ważności, do dnia 1 stycznia 2005 r.: w Niemczech, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Beninie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Kazachstanie, na Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Nigerii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Kirgistanie, Korei Północnej, Rumunii, Rosji, Senegalu, Suazi, Tadżykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie i na Ukrainie i do dnia 1 stycznia 2010 r.: w Arabii Saudyjskiej, Kamerunie, Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Mali, Mauretanii, Syrii i Tunezji. Po tej dacie, służba stała może kontynuować pracę na zasadzie drugiej ważności do dnia 1 stycznia 2015 r., a po tej dacie powyższe przeznaczenie traci ważność. Administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich praktycznych kroków dla ochrony służby radionawigacji satelitarnej i służby radionawigacji lotniczej i są obowiązane nie autoryzować nowych przydziałów częstotliwości dla systemów służby stałej w tym zakresie.

5.364 Użytkowanie zakresu 1.610-1.626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) i służbę radiolokacyjną satelitarną (Ziemia-kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ruchoma stacja naziemna pracująca w którejkolwiek służbie w tym zakresie nie może wytwarzać emisji, której szczytowa gęstość e.i.r.p. jest większa od -15 dB(W/4 kHz), w części zakresu wykorzystywanego przez systemy pracujące zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (dla których ma zastosowanie ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), o ile zainteresowane administracje nie uzgodniły inaczej. W części zakresu, w którym takie systemy nie pracują, średnia gęstość e.i.r.p. stacji ruchomej naziemnej nie powinna przekraczać - 3 dB(W/4 kHz). Stacje służby ruchomej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od stacji służby radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz stacji służby stałej, pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje odpowiedzialne za koordynacje sieci ruchomych satelitarnych powinny podejmować wszelkie możliwe starania, aby zapewnić ochronę stacji pracujących zgodnie z Uwagą 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.365 Użytkowanie zakresu 1.613,8 -1.626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.366 Zakres 1.610-1.626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni całej kuli ziemskiej dla wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej i innych, związanych z nimi urządzeń zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. Takie satelitarne użytkowanie zależy od porozumienia osiągniętego zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.367 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1.610-1.626,5 MHz i 5.000-5.150 MHz są również przeznaczone do służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), na zasadzie pierwszej ważności, zgodnie z osiągniętym porozumieniem stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.368 W zakresie częstotliwości 1.610-1.626,5 MHz w odniesieniu do służb radiolokacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mają zastosowania postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (z wyjątkiem służby radionawigacyjnej satelitarnej).

5.371 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakresy 1.610-1.626,5 MHz (Ziemia-kosmos) oraz 2.438,5-2.500 MHz (kosmos-Ziemia) są także przeznaczone dla służby radionawigacyjnej satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.372 Stacje służb radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mogą być przyczyną szkodliwych zakłóceń w stacjach służby radioastronomicznej, wykorzystujących zakres 1.610,6-1.613,8 MHz (zastosowanie ma ust. 29.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.374 Stacje ruchome naziemne w służbie ruchomej satelitarnej pracujące w zakresach 1.631,5-1.634,5 MHz i 1.656,5-1.660 MHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach służby stałej pracujących w krajach wymienionych w Uwadze 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.375 Użytkowanie zakresu 1.645,5-1.646,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) i dla łączy międzysatelitarnych dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa i alarmowej (Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.376 Transmisje w zakresie 1.646,5-1.656,5 MHz ze stacji statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej (R) bezpośrednio do naziemnych stacji lotniczych lub między stacjami statków powietrznych są również dozwolone, jeśli transmisje te są wykorzystane do rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita-statek powietrzny.

5.376A Stacje ruchome lądowe pracujące w zakresie 1.660-1.660,5 MHz nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie radioastronomicznej.

5.379A Ponagla się administracje do ochrony zakresu 1.660,5 -1.668,5 MHz dla przyszłych badań radioastronomicznych, szczególnie przez jak najszybsze wyeliminowanie emisji powietrze-ziemia w służbie pomocy meteorologicznych w zakresie 1.664,4-1.668,4 MHz.

5.379B Wykorzystanie zakresu 1.668-1.675 MHz wymaga koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.379C W celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 1.668-1.670 MHz, wartość zespolonej gęstości strumienia mocy (pfd) wytwarzanego przez ruchome stacje naziemne w sieciach służby ruchomej satelitarnej pracujące w powyższym zakresie nie powinna przekraczać -181 dB(W/m2) w paśmie 10 MHz oraz -194 dB(W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 20 kHz, w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej w Głównym Międzynarodowym Rejestrze Częstotliwości (MIFR), przez więcej niż 2 % całkowitego czasu wynoszącego 2.000 s.

5.379D W przypadku współużytkowania zakresu 1.668-1.675 MHz przez służbę ruchomą satelitarną i służby: stałą, ruchomą i badań kosmosu (pasywną) znajduje zastosowanie Uchwała 744.

5.380 Zakresy 1.670-1.675 MHz i 1.800-1.805 MHz są przeznaczone do użytkowania na całym świecie przez administracje zamierzające wdrożyć publiczną korespondencję lotniczą. Użytkowanie zakresu 1.670-1.675 MHz przez stacje w systemach publicznej korespondencji ze statkiem powietrznym jest ograniczone do transmisji ze stacji lotniczych, a użytkowanie zakresu 1.800-1.805 MHz jest ograniczone do transmisji ze stacji pokładowych.

5.382 Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kongu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, Gwinei, na Węgrzech, w Iraku, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Mołdowie, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Somalii, Tadżykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Jemenie oraz Serbii i Czarnogórze, zakres 1.690-1.700 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej ważności, dla służb stałych i ruchomych, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej (ust. 5.33), a w Korei Północnej zakres 1.690-1.700 MHz przeznaczony jest dla służby stałej na zasadzie pierwszej ważności (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i dla służby ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie drugiej ważności.

5.384A Zakresy lub części zakresów 1.710-1.885 MHz i 2.500-2.690 MHz są ustalone dla wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000 (IMT-2000), zgodnie z Uchwałą 223. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.385 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.718,8-1.722,2 MHz jest również przeznaczony dla służby radioastronomicznej, jako drugiej ważności, do obserwacji linii spektralnych.

5.388 Zakresy 1.885-2.025 MHz i 2.110-2.200 MHz są przeznaczone do użytkowania, na ogólnoświatowych zasadach, przez administracje pragnące wprowadzić system IMT-2000. Takie wykorzystanie nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez inne służby, dla których te zakresy są przewidziane. Zakresy te powinny być dostępne dla IMT-2000 zgodnie z Uchwałą 212 (także Uchwała 223).

5.388A W Regionach 1 i 3, zakresy 1.885-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz i 2.110-2.170 MHz, oraz w Regionie 2 zakresy 1.885-1.980 MHz i 2.110-2.160 MHz mogą być użytkowane przez stacje na platformach stratosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT-2000, zgodnie z Uchwałą 221. Wykorzystanie stacji na platformach stratosferycznych jako stacji bazowych w systemie IMT-2000 nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie stacje w służbach, dla których te zakresy są przeznaczone, i nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.389A Wykorzystanie zakresów 1.980-2.010 MHz i 2.170-2.200 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i postanowieniami Uchwały 716. Użytkowanie tych zakresów nie powinno rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2000 r., jednakże użytkowanie zakresu 1.980-1.990 MHz w Regionie 2 nie powinno rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2005 r.

5.391 Przygotowując przydziały dla służb ruchomych w zakresach 2.025-2.110 MHz i 2.200-2.290 MHz, administracje nie powinny wprowadzać systemów ruchomych o dużym zagęszczeniu, opisanych w Zaleceniu ITU-R SA.1154, i powinny wziąć pod uwagę to Zalecenie przy wprowadzaniu systemów ruchomych innego typu.

5.392 Administracje zobowiązane są do dokonywania wszelkich możliwych pomiarów dla zapewnienia, że transmisje kosmos-kosmos pomiędzy dwoma lub więcej niegeostacjonarnymi satelitami służb: badań kosmosu, operacyjnej kosmicznej i satelitarnego badania Ziemi w zakresach 2.025-2.100 MHz i 2.200-2.290 MHz nie spowodują żadnych ograniczeń w transmisjach: Ziemia-kosmos, kosmos-Ziemia i innych transmisjach kosmos-kosmos w ramach tych służb i w tych zakresach pomiędzy satelitami geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi.

5.398 W zakresie 2.483,5-2.500 MHz postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie mają zastosowania w odniesieniu do służby radiolokacyjnej satelitarnej.

5.399 W Regionie 1, w krajach innych niż wymienione w Uwadze 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, stacje służby radiolokacyjnej satelitarnej nie mogą być przyczyną szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od stacji służb radiolokalizacyjnych.

5.402 Użytkowanie zakresu 2.483,5-2.500 MHz przez służby: ruchomą satelitarną i radiolokacyjną satelitarną podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje zobowiązane są do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez emisje w zakresie 2.483,5 -2.500 MHz, szczególnie te, których druga harmoniczna mogłaby wypaść w zakresie 4.990-5.000 MHz przeznaczonym ogólnoświatowo dla służby radioastronomicznej.

5.403 Po przeprowadzeniu uzgodnień wg procedury określonej w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 2.520-2.535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.500-2.535 MHz) może być również wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia), z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracującej w obrębie granic państwowych. Stosuje się postanowienia ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.409 Administracje powinny podjąć wszelkie praktyczne działania w celu uniknięcia rozwoju nowych troposferycznych systemów skateringowych w zakresie 2.500-2.690 MHz.

5.410 Zakres 2.500-2.690 MHz może być użytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zależnie od osiągniętego porozumienia stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.411 Przy planowaniu nowych skateringowych łączy linii radiowych w zakresie 2.500-2.690 MHz, wszystkie możliwe środki powinny być podjęte w celu uniknięcia kierowania anten tych łączy w kierunku orbity geostacjonarnej.

5.413 Przy projektowaniu systemów służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiędzy 2.500 MHz i 2.690 MHz, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań dla ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 2.690-2.700 MHz.

5.414 Przeznaczenie częstotliwości w zakresie 2.500-2.520 MHz dla służby ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) powinno wejść w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.416 Użytkowanie zakresu 2.520-2.670 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną jest ograniczone do narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do porozumień zawartych w oparciu o ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.417C Użytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.417A, dla których pełną dokumentację koordynacyjną lub informację notyfikacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.417D Użytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez geostacjonarne systemy satelitarne, dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informację notyfikacyjną otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego z uwzględnieniem niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk) stosownie do Uwagi 5.417A. Nie znajduje zastosowania ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.418B Użytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.418C Użytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze względu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzji satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

5.419 Przeznaczenie zakresu 2.670-2.690 MHz dla służby ruchomej satelitarnej wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemów służby ruchomej satelitarnej w tym zakresie, administracje powinny podjąć wszelkie konieczne działania w celu ochrony systemów satelitarnych działających w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systemów satelitarnych w tym zakresie powinna być dokonywana zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.420 Zakres 2.655-2.670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.655-2.690 MHz) może być także użytkowany przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos), z wyjątkiem służby lotniczej ruchomej satelitarnej, działającą w obrębie granic państwowych, zależnie od osiągniętego porozumienia, zgodnie z Artykułem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje się koordynację zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.423 W zakresie 2.700-2.900 MHz radary naziemne używane dla celów meteorologicznych mają równoważne prawo działania ze stacjami służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.424A W zakresie 2.900-3.100 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej.

5.425 W zakresie 2.900-3.100 MHz użycie statkowego systemu z przekaźnikiem zapytującym (SIT) powinno być ograniczone do podzakresu 2.930-2.950 MHz.

5.426 Użytkowanie zakresu 2.900-3.100 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko radarów naziemnych.

5.427 W zakresach 2.900-3.100 MHz i 9.300-9.500 MHz odpowiedź z radarowych przekaźników musi być odróżniana od odpowiedzi pochodzącej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodować zakłóceń w działaniu radarów statkowych i lotniczych w służbie radionawigacyjnej, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.430A Odmienna kategoria służby: w Albanii, Algierii, Niemczech, Andorze, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, na Cyprze, w Watykanie, Kongu, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, we Francji i Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich w Regionie 1, w Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Malawi, Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Republice Mołdowy, Monako, Mongolii, Czarnogórze, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Norwegii, Omanie, Holandii, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, San Marino, Senegalu, Serbii, Sierra Leone, Słowenii, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Czadzie, Togo, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Zambii i Zimbabwe, zakres 3 400-3 600 MHz jest przeznaczony dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody innych administracji, udzielonej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, do wykorzystania na potrzeby Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT). Powyższe nie wyklucza możliwości wykorzystania tego zakresu dla dowolnych zastosowań w służbach, dla których zakres ten jest przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na etapie uzyskiwania zgody innych administracji zastosowanie mają również postanowienia ust. 9.17 i 9.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zanim administracja zezwoli na użytkowanie w tym zakresie jakiejkolwiek (bazowej lub końcowej) stacji w służbie ruchomej, musi zapewnić, że gęstość strumienia mocy (pfd) w żadnym, położonym 3 m nad powierzchnią Ziemi, punkcie na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji nie przekracza przez więcej niż 20% czasu wartości - 154,5 dB (W/(m2x4 kHz)). Wartość ta może być przekroczona na terytorium kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. W celu zapewnienia, że wartość graniczna gęstości strumienia mocy na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji jest zachowana, przeprowadza się stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacją, uwzględniające wszystkie stosowne informacje, za obopólną zgodą zainteresowanych administracji (administracji odpowiadającej za stację naziemną i administracji odpowiadającej za stację ziemską), przy współpracy Biura Radiokomunikacyjnego, jeżeli jest wymagana. W przypadku braku zgody obliczenia gęstości strumienia mocy wraz z ich weryfikacją powinny być wykonane przez Biuro Radiokomunikacyjne, z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej. Stacje w służbie ruchomej pracujące w zakresie 3 400-3 600 MHz nie mogą żądać większej ochrony ze strony stacji kosmicznych, niż postanowiono w Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.).

Powyższe przeznaczenie obowiązuje od dnia 17 listopada 2010 r.

5.438 Użytkowanie zakresu 4.200-4.400 MHz przez radionawigację lotniczą jest zarezerwowane dla radiowysokościomierzy pokładowych i skojarzonych transponderów naziemnych, niemniej jednak dopuszcza się w tym zakresie pasywny odczyt w służbie satelitarnego badania Ziemi i badaniach kosmosu na zasadzie drugiej ważności (bez ochrony od wpływu radiowysokościomierzy).

5.440 Satelitarna służba częstotliwości wzorcowej i sygnałów czasu może być upoważniona do użytkowania częstotliwości 4.202 MHz do transmisji kosmos-Ziemia i częstotliwości 6.427 MHz do transmisji Ziemia-kosmos. Takie transmisje powinny być zawarte w granicach ±2 MHz od wymienionych częstotliwości, zależnie od osiągniętego porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.441 Użytkowanie zakresów 4.500-4.800 MHz (kosmos-Ziemia), 6.725-7.025 MHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresów 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitów geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresów 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, bez względu na datę otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas pracy.

5.442 W zakresach 4.825-4.835 MHz i 4.950-4.990 MHz przeznaczenie dla służby ruchomej dotyczy tylko służby ruchomej z wyjątkiem lotniczej.

5.443B W celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń dla mikrofalowych systemów lądowania pracujących powyżej 5.030 MHz, całkowita gęstość strumienia mocy wytwarzana na powierzchni Ziemi w zakresie 5.030-5.150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne danego systemu w służbie radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującego w zakresie 5.010-5.030 MHz nie może przekraczać - 124,5 dB(W/m2) w paśmie 150 kHz.

Aby nie powodować szkodliwych zakłóceń dla służby radioastronomicznej w zakresie 4.990-5.000 MHz, systemy służby radionawigacyjnej satelitarnej pracujące w zakresie 5.010-5.030 MHz powinny przestrzegać ograniczeń w zakresie 4.990-5.000 MHz określonych w Uchwale 741.

5.444 Zakres 5.030-5.150 MHz planowany jest do wykorzystania przez międzynarodowy system standardowy (mikrofalowy system lądowania) dla precyzyjnego zbliżania się i lądowania. Wymagania tego systemu powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do wymagań innych użytkowników tego zakresu. Użytkownicy tego zakresu powinni stosować się do postanowień Uwagi 5.444A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Uchwały 114.

5.444A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5.091-5.150 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos). To przeznaczenie ograniczone jest do łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Dodatkowo, w użytkowaniu zakresu 5.091-5.150 MHz mają zastosowanie następujące warunki:

-
przed dniem 1 stycznia 2018 r., wykorzystanie zakresu 5.091-5.150 MHz przez łącza dosyłowe systemów satelitów niegeostacjonarnych w służbie ruchomej satelitarnej powinno być zgodne z Uchwałą 114,
-
przed dniem 1 stycznia 2018 r., potrzeby istniejących i planowanych międzynarodowych typowych systemów służby radionawigacyjnej lotniczej, które nie mogą być spełnione w zakresie 5.000-5.091 MHz, powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do innych sposobów wykorzystania tego zakresu,
-
po dniu 1 stycznia 2012 r., nie powinno dokonywać się nowych przydziałów dla stacji naziemnych utrzymujących łącza dosyłowe systemów ruchomych satelitów niegeostacjonarnych,
-
po dniu 1 stycznia 2018 r., służba stała satelitarna stanie się służbą drugiej ważności w stosunku do służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.446 Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczególnionych w Uwagach 5.369 i 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 5.150-5.216 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem uzyskania porozumienia określonego w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Ten zakres w Regionie 2 jest również przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

W Regionach 1 i 3, z wyjątkiem krajów wymienionych w Uwagach 5.369 i 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres ten jest również przeznaczony, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie użytkowanie przez służbę radiolokalizacyjną satelitarną dotyczy tylko łączy dosyłowych w połączeniu ze służbą radiolokalizacyjną satelitarną operującą w zakresach 1.610-1.626,5 MHz lub 2.483,5-2.500 MHz. Całkowita gęstość strumienia mocy na powierzchni Ziemi nie powinna przekraczać -159 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów nadejścia wiązki.

5.446A Użytkowanie zakresów 5.150-5.350 MHz i 5.470-5.725 MHz przez stacje służby ruchomej musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 229.

5.446B W zakresie 5.150-5.250 MHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od stacji naziemnych służby stałej satelitarnej. Nie znajduje zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego w odniesieniu do stacji naziemnych służby stałej satelitarnej.

5.447A Przeznaczenie dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ograniczone jest do łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.447B Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5.150-5.216 MHz jest także przeznaczony dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) jako służby pierwszej ważności. To przeznaczenie dotyczy tylko łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i zależy od postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Gęstość strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni ziemi przez stacje kosmiczne służby stałej satelitarnej pracującej w kierunku kosmos-Ziemia w zakresie 5.150-5.216 MHz nie powinna w żadnym przypadku przekraczać -164 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów padania fali.

5.447C Administracje odpowiedzialne za sieci służby stałej satelitarnej w zakresie 5.150-5.250 MHz, pracujące zgodnie z Uwagami 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego, powinny dokonywać koordynacji na zasadzie równoważności, zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z administracjami odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne pracujące na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i wprowadzone do użytku przed dniem 17 listopada 1995 r.

Sieci satelitarne pracujące na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego wprowadzone do użytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny żądać ochrony i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb stałych satelitarnych, pracujących na podstawie postanowień Uwag 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.447D Przeznaczenie zakresu 5.250-5.255 MHz dla służby badań kosmosu na zasadzie pierwszej ważności jest ograniczone do czujników statków kosmicznych. Inne użytkowanie pasma przez służbę badań kosmosu odbywa się na zasadzie drugiej ważności.

5.447F W zakresie 5.250-5.350 kHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od służby radiolokalizacyjnej, służby satelitarnego badania Ziemi (aktywnego) i służby badań kosmosu (aktywnych). Służby te nie mogą stosować w stosunku do służby ruchomej kryteriów ochrony surowszych, w oparciu o charakterystyki systemu i kryteria zakłóceniowe, niż określono w Zaleceniach ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632.

5.448A Służba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i służba badania kosmosu (aktywna) w zakresie częstotliwości 5.250-5.350 MHz nie może żądać ochrony od służby radiolokalizacyjnej. Ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie znajduje zastosowania.

5.448B Służba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) pracująca w zakresie 5.350-5.460 MHz i służba badania kosmosu (aktywna) pracująca w zakresie 5.460-5.570 MHz nie może powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej w zakresie 5.350-5.460 MHz, służbie radionawigacyjnej w zakresie 5.460-5.470 MHz i służbie radionawigacyjnej morskiej w zakresie 5.470-5.570 MHz.

5.448D W zakresie 5.350-5.470 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej lotniczej, pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.449.

5.449 Użytkowanie zakresu 5.350-5.470 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pokładowych radarów i skojarzonych radiolatarni pokładowych.

5.450B W zakresie 5.470-5.650 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej, z wyjątkiem radarów naziemnych wykorzystywanych w celach meteorologicznych w zakresie 5.600-5.650 MHz, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej morskiej.

5.452 W zakresie 5.600-5.650 MHz radary naziemne użytkowane do celów meteorologicznych są dopuszczone do pracy na zasadzie równoważności ze stacjami służby radionawigacyjnej morskiej.

5.457A W zakresach 5.925-6.425 MHz i 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków mogą komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Użytkowanie takie musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 902.

5.458 W zakresie 6.425-7.075 MHz pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym wykonywane są nad oceanami. Pomiary mikrofalowym czujnikiem pasywnym wykonywane są także w zakresie 7.075-7.250 MHz. Administracje powinny mieć na uwadze potrzeby służb: satelitarnego badania Ziemi (pasywnej) i służby badania kosmosu (pasywnej) wynikające z ich przyszłościowego planowania w tych zakresach.

5.458A Przy tworzeniu przydziałów w zakresie 6.700-7.075 MHz dla służby stałej satelitarnej, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich praktycznych działań w celu ochrony obserwacji linii widma w ramach służby radioastronomicznej w zakresie 6.650-6.675,2 MHz przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony promieniowań niepożądanych.

5.458B Przeznaczenie kierunku kosmos-Ziemia dla służby stałej satelitarnej w zakresie 6.700-7.075 MHz dotyczy tylko łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie pasma 6.700-7.075 MHz (kosmos-Ziemia) przez łącza dosyłowe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej nie podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.458C Administracje, przygotowujące przydziały w zakresie 7.025-7.075 MHz (Ziemia-kosmos) dla geostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie stałej satelitarnej po dniu 17 listopada 1995 r., powinny konsultować się na podstawie stosownych Zaleceń ITU-R z administracjami, które powiadomiły i wprowadziły do użytku satelitarne systemy niegeostacjonarne w tym zakresie częstotliwości przed dniem 18 listopada 1995 r., na prośbę tych ostatnich administracji. Ta konsultacja powinna być przeprowadzona z myślą o ułatwieniu wspólnych operacji satelitarnych systemów geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i satelitarnych systemów niegeostacjonarnych w tym zakresie.

5.460 Użytkowanie zakresu 7.145-7.190 MHz przez służbę badania kosmosu (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do dalekiego kosmosu; nie dopuszcza się nadawań w kierunku dalekiego kosmosu w zakresie 7.190-7.235 MHz. Satelity geostacjonarne w służbie badania kosmosu pracujące w zakresie 7.190-7.235 MHz nie mogą żądać ochrony od istniejących i przyszłych stacji w służbach stałej i ruchomej, nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.461 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7.250-7.375 MHz (kosmos-Ziemia) i 7.900-8.025 MHz (Ziemia-kosmos) są przeznaczone także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej satelitarnej, zależnie od uzyskanego porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.461A Użytkowanie zakresu 7.450-7.550 MHz przez służbę meteorologiczną satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do systemów satelitarnych geostacjonarnych. Systemy meteorologiczne satelitarne niegeostacjonarne w tym zakresie zarejestrowane przed dniem 30 listopada 1997 r. mogą kontynuować pracę na zasadzie pierwszej ważności do końca ich czasu życia.

5.461B Użytkowanie zakresu 7.750-7.850 MHz przez służbę meteorologiczną satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonarnych.

5.462A W Regionach 1 i 3 (z wyjątkiem Japonii), w zakresie 8.025-8.400 MHz, służba satelitarna badań Ziemi wykorzystująca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarzać gęstości strumienia mocy przekraczającej następujących prowizorycznych wartości dla kątów padania (θ), bez zezwolenia zainteresowanej administracji:

- 174 dB(W/m2)dla pasma o szerokości 4 kHzdla 0°≤θ<5°
- 174 + 0,5 (θ-5) dB(W/m2)dla pasma o szerokości 4 kHzdla 5°≤θ<25°
- 164 dB(W/m2)dla pasma o szerokości 4 kHzdla 25°≤θ≤90°

Wartości te są przedmiotem studiów na podstawie Uchwały 124.

5.463 Stacje statków powietrznych nie mogą nadawać w zakresie 8.025-8.400 MHz.

5.465 W służbie satelitarnego badania kosmosu, użytkowanie zakresu 8.400-8.450 MHz jest ograniczone do dalekiego kosmosu.

5.469 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, na Węgrzech, Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8.500-8.750 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służb ruchomej lądowej i radionawigacyjnej.

5.469A W zakresie 8.550-8.650 MHz stacje w służbie satelitarnego badania Ziemi (aktywnej) i w służbie badań kosmosu (aktywnej) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń lub ograniczać użytkowanie i rozwój stacji służby radiolokalizacji.

5.470 Użytkowanie zakresu 7.850-8.850 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pokładowych pomocy nawigacyjnych Dopplera z częstotliwością środkową 8.800 MHz.

5.472 W zakresach 8.850-9.000 MHz i 9.200-9.225 MHz służba radionawigacyjna morska jest ograniczona do radarów nadbrzeżnych.

5.473 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Kubie, w Gruzji, na Węgrzech, w Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8.850-9.000 MHz i 9.200-9.300 MHz przeznaczone są także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej.

5.474 W zakresie 9.200-9.500 MHz mogą być użytkowane przekaźniki poszukiwawczo-ratownicze (SART) pod warunkiem uwzględnienia stosownego Zalecenia ITU-R (także Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.475 Użytkowanie zakresu 9.300-9.500 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pokładowych radarów meteorologicznych i radarów naziemnych. Dodatkowo dopuszcza się użycie radiolatarni naziemnych w służbie radionawigacyjnej lotniczej w zakresie 9.300-9.320 MHz pod warunkiem, że nie spowodują one szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacyjnej morskiej. W zakresie 9.300-9.500 MHz radary naziemne używane dla celów meteorologicznych mają pierwszeństwo przed innymi urządzeniami radiolokalizacyjnymi.

5.476A W zakresie 9.500-9.800 MHz stacje służby satelitarnego badania Ziemi (aktywnej) i służby badania kosmosu (aktywnej) nie mogą powodować zakłóceń lub przeszkadzać w wykorzystaniu i rozwoju stacji służb radionawigacyjnych i radiolokalizacyjnych.

5.479 Zakres 9.975-10.025 MHz jest także przeznaczony dla służby meteorologicznej satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, do użytku przez radary meteorologiczne.

5.482 W zakresie 10,6-10,68 GHz maksymalna e.i.r.p. stacji pracujących w służbach stałych i ruchomych, z wyjątkiem ruchomych lotniczych, powinna być ograniczona do 40 dBW, a moc dostarczana do anteny nie powinna przekraczać -3 dBW.

Limity te mogą być przekroczone pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Jakkolwiek, w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Bangladeszu, na Białorusi, w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, Indonezji, Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Mołdowie, Nigerii, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rosji, Tadżykistanie i Turkmenistanie, ograniczenia te nie obowiązują w służbach stałej i ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

5.484 W Regionie 1 użytkowanie zakresu 10,7-11,7 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.484A Użytkowanie zakresów 10,95-11,2 GHz (kosmos-Ziemia), 11,45-11,7 GHz (kosmos-Ziemia), 11,7-12,2 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2, 12,2-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3, 12,5-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1, 13,75-14,5 GHz (Ziemia-kosmos), 17,8-18,6 GHz (kosmos-Ziemia), 19,7-20,2 GHz (kosmos-Ziemia), 27,5-28,6 GHz (Ziemia-kosmos), 29,5-30 GHz (Ziemia-kosmos) przez satelitarne systemy niegeostacjonarne - w służbie stałej satelitarnej jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi satelitarnymi systemami niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy.

5.487 W zakresie 11,7-12,5 GHz w Regionach 1 i 3 służby: stała, stała satelitarna, ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej i radiodyfuzyjna, zgodnie z ich odpowiednimi przeznaczeniami, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach radiodyfuzji satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami Planu dla Regionów 1 i 3 zawartymi w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub żądać od nich ochrony.

5.487A Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 11,7-12,5 GHz, w Regionie 2 zakres 12,2-12,7 GHz i w Regionie 3 zakres 11,7-12,2 GHz są także przeznaczone dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności, ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonarnych i podlegają zastosowaniom postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego przy koordynacji z innymi systemami niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie radiodyfuzji satelitarnej pracujących zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacyjne kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybkie wyeliminowanie nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy.

5.492 Przydziały częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, które są zgodne z odpowiednim Planem regionalnym lub są zawarte na Liście dla Regionów 1 i 3 w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, mogą także być wykorzystywane do transmisji w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem że takie transmisje nie spowodują zwiększenia zakłóceń lub będą wymagać większej ochrony przed zakłóceniami niż transmisje służby radiodyfuzyjnej satelitarnej pracującej zgodnie z odpowiednim Planem lub Listą.

5.497 Użytkowanie zakresu 13,25-13,4 GHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pomocy nawigacyjnych Dopplera.

5.498A Służby satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i badań kosmosu (aktywna) pracujące w zakresie 13,25-13,4 GHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej lub ograniczać jej użytkowanie i rozwój.

5.501A Przeznaczenie zakresu 13,4-13,75 GHz dla służby badań kosmosu na zasadzie pierwszej ważności jest ograniczone do aktywnych czujników statków kosmicznych. Inne użytkowanie tego zakresu przez służbę badań kosmosu odbywa się na zasadzie drugiej ważności.

5.501B W zakresie 13,4-13,75 GHz służby satelitarna badań Ziemi (aktywna) i badań kosmosu (aktywna) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń ani ograniczać użytkowania i rozwoju służby radiolokalizacyjnej.

5.502 W zakresie 13,75-14 GHz średnica anteny stacji naziemnej w sieci służby stałej satelitarnej nie może być mniejsza od 1,2 m, zaś średnica anteny stacji naziemnej w niegeostacjonarnym systemie służby stałej satelitarnej nie może być mniejsza od 4,5 m. Ponadto, moc e.i.r.p. promieniowana przez stacje w służbach: radiolokalizacyjnej lub radionawigacyjnej, uśredniona w czasie jednej sekundy, nie może przekraczać 59 dBW dla kątów elewacji powyżej 2° i 65 dBW dla mniejszych kątów. Przed wprowadzeniem przez administrację do użytkowania stacji naziemnej w geostacjonarnej sieci satelitarnej w powyższym zakresie przy wielkości anteny mniejszej od 4,5 m, administracja ta powinna zapewnić, że gęstość strumienia mocy wytwarzana przez taką stację naziemną nie przekracza:

-
-115 dB(W/(m2 •10 MHz)) przez więcej niż 1 % czasu, na wysokości 36 m nad poziomem morza przy najniższym poziomie wody, oficjalnie określonym przez państwo nadbrzeżne,
-
- 115 dB(W/(m2 • 10 MHz)) przez więcej niż 1 % czasu, na wysokości 3 m nad poziomem gruntu na granicy terytorium administracji uruchamiającej lub planującej uruchomić w powyższym zakresie ruchome radary lądowe, jeśli uprzednio nie zawarto odpowiedniego porozumienia.

W przypadku stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej mających anteny o średnicy większej lub równej 4,5 m, moc e.i.r.p. dowolnej emisji powinna wynosić co najmniej 68 dBW i nie może przekraczać 85 dBW.

5.503 Geostacjonarne stacje kosmiczne służby badań kosmosu w zakresie 13,75-14 GHz, co do których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r., powinny pracować na zasadzie równoważności ze stacjami służby stałej satelitarnej; po tej dacie nowe kosmiczne stacje geostacjonarne w służbie badań kosmosu będą działać na zasadzie służby drugiej ważności. Do czasu zaprzestania pracy w tym zakresie przez stacje kosmiczne geostacjonarne w służbie badań kosmosu, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r.:

-
gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej geostacjonarnej nie może przekraczać:

i) 4,7D + 28 dB (W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 1,2 m, lecz mniejszej od 4,5 m,

ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 4,5 m, lecz mniejszej od 31,9 m,

iii) 66,2 dB(W/40 kHz) dla dowolnej stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej dla średnicy anteny 4,5 m lub większej,

iv) 56,2 dB(W/4 kHz) dla emisji wąskopasmowych (użyteczna szerokość pasma mniejsza od 40 kHz) stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej dla dowolnej stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej z anteną o średnicy 4,5 m lub większej,

-
gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej niegeostacjonarnej nie może przekraczać 51 dBW na każde pasmo o szerokości 6 MHz w zakresie częstotliwości 13,772-13,778 GHz.

Automatyczna kontrola mocy może być wykorzystana do zwiększenia gęstości e.i.r.p. w tym zakresie częstotliwości, aby wyrównać straty spowodowane dodatkowym tłumieniem, wywołanym przez opady atmosferyczne w stopniu, w którym gęstość strumienia mocy wytwarzana na stacji kosmicznej służby stałej satelitarnej nie przekroczy wartości wynikającej z użycia przez stację naziemną mocy e.i.r.p. odpowiadającej powyższym poziomom w warunkach bezchmurnego nieba.

5.504 Użytkowanie zakresu 14-14,3 GHz przez służbę radionawigacyjną powinno być takie, aby zapewnić wystarczającą ochronę dla stacji kosmicznych służby stałej satelitarnej.

5.504A W zakresie 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej, o statusie drugiej ważności, mogą również komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Znajdują zastosowanie postanowienia ust. 5.29, 5.30 i 5.31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.506A W zakresie 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków pracujące z e.i.r.p. większą niż 21 dBW powinny pracować na takich samych warunkach, jakie przewidziano dla stacji naziemnych na pokładach statków w Uchwale 902. Niniejsza Uwaga nie ma zastosowania do stacji naziemnych na pokładach statków, dla których pełną informację zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Biuro Radiokomunikacji otrzymało przed dniem 5 lipca 2003 r.

5.511A Zakres 15,43-15,63 GHz jest także przeznaczony dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności. Użytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia i Ziemia-kosmos) - dotyczy tylko łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów służby ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do łączy dosyłowych systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie ruchomej satelitarnej, dla których informacja wymagana do wstępnej publikacji została otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 2 czerwca 2000 r. W kierunku kosmos-Ziemia, minimalny kąt elewacji stacji naziemnej w odniesieniu do lokalnej płaszczyzny poziomej i zysk w kierunku tej płaszczyzny oraz minimalne odległości koordynacji w celu zabezpieczenia stacji naziemnej przed szkodliwymi zakłóceniami powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1341.

W celu ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami w zakresie 15,35-15,4 GHz, całkowita gęstość strumienia mocy wytworzona w zakresie 15,35-15,40 GHz w dowolnej siedzibie obserwatorium astronomicznego przez wszystkie stacje kosmiczne danego niegeostacjonarnego systemu łączy dosyłowych w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującego w zakresie 15,43-15,63 GHz nie może przekroczyć poziomu -156 dB(W/m2) w paśmie 50 MHz przez więcej niż 2 % czasu.

5.511C Stacje pracujące w służbie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczyć skuteczną e.i.r.p. zgodnie z Zaleceniem ITU-R S.1340. Minimalna odległość koordynacyjna wymagana dla ochrony stacji radionawigacji lotniczej (dotyczy ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony łączy dosyłowych stacji naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana w kierunku lokalnej płaszczyzny poziomej przez naziemną stację łączy dosyłowych powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1340.

5.511D Systemy służby stałej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informację do wstępnej publikacji do dnia 21 listopada 1997 r., mogą pracować w zakresach 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz w kierunku kosmos-Ziemia i 15,63-15,65 GHz w kierunku Ziemia-kosmos. W zakresach 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz emisje ze stacji kosmicznych niegeostacjonarnych nie powinny przekraczać granicznej wartości gęstości strumienia mocy na powierzchni Ziemi -146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kąta padania.

W zakresie 15,63-15,65 GHz, gdy administracja planuje emisję z niegeostacjonarnej stacji kosmicznej, która przekracza poziom -146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kąta padania, powinna ją skoordynować stosownie do ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego z zainteresowanymi administracjami. Stacje w służbie stałej satelitarnej pracujące w zakresie 15,63-15,65 GHz w kierunku Ziemia-kosmos nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie radionawigacyjnej lotniczej (ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ma tu zastosowanie).

5.513A Aktywne czujniki pokładowe pracujące w zakresie 17,2-17,3 GHz nie mogą ograniczać rozwoju służb radiolokalizacyjnych oraz nie mogą powodować zakłóceń służbom radiolokalizacyjnym lub innym ustanowionym na zasadzie pierwszej ważności.

5.516 Użytkowanie zakresu 17,3-18,1 GHz przez geostacjonarne systemy służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. Użytkowanie zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez systemy w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych. Warunki użytkowania zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez łącza dosyłowe dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 12,2-12,7 GHz są określone w Artykule 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresów 17,3-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionach 1 i 3 oraz 17,8-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne systemy satelitarne służby stałej satelitarnej powinno odpowiadać postanowieniom ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy.

5.516A W zakresie 17,3-17,7 GHz stacje naziemne służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 nie mogą żądać ochrony od stacji naziemnych obsługujących łącza dosyłowe służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z postanowieniami Załącznika 30A do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ani też nakładać ograniczenia lub restrykcje odnośnie do lokalizacji stacji naziemnych obsługujących łącza dosyłowe służby radiodyfuzyjnej satelitarnej gdziekolwiek w obszarze obsługiwanym przez łącza dosyłowe.

5.516B Poniższe zakresy są przeznaczone do użytkowania przez zastosowania o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej (HDFSS):

17,3-17,7 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

18,3-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2

19,7-20,2 GHz (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach

39,5-40 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

40-40,5 GHz (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach

40,5-42 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3

47,5-47,9 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

48,2-48,54 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

49,44-50,2 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

oraz

27,5-27,82 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 1

28,35-28,45 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2

28,45-28,94 GHz (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach

28,94-29,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 i 3

29,25-29,46 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2

29,46-30 GHz (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach

48,2-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2.

Przeznaczenie powyższe nie wyklucza wykorzystania tych zakresów przez inne zastosowania w służbie stałej satelitarnej lub przez inne służby mające w tych zakresach równoważne przeznaczenia pierwszej ważności oraz nie ustanawia w Regulaminie Radiokomunikacyjnym pierwszeństwa między użytkownikami. Powinno to być wzięte pod uwagę przez administracje, przy ustalaniu postanowień regulacyjnych w odniesieniu do powyższych zakresów (Znajduje zastosowanie Uchwała 143).

5.519 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,1-18,3 GHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby meteorologicznej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie użytkowanie dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych i powinno być zgodne z postanowieniami Artykułu 21, Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.520 Użytkowanie zakresu 18,1-18,4 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych systemów satelitarnych geostacjonarnych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.522A Emisje służby stałej i służby stałej satelitarnej w zakresie 18,6-18,8 GHz są ograniczone do wartości podanych odpowiednio w ust. 21.5A i 21.16.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.522B Użytkowanie zakresu 18,6-18,8 GHz przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone do systemów geostacjonarnych i systemów z orbitą o apogeum większym niż 20.000 km.

5.523A Użytkowanie zakresów: 18,8-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) i 28,6-29,1 GHz (Ziemia-kosmos) przez geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci służb stałych satelitarnych wymaga wprowadzenia postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje posiadające sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 1995 r., powinny współpracować w celu maksymalnego rozszerzenia obowiązku koordynacji, zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z sieciami niegeostacjonarnymi, o których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informację notyfikacyjną przed tą datą, z myślą o osiągnięciu wyników akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony.

Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodować niedających się zaakceptować zakłóceń w geostacjonarnych sieciach służby stałej satelitarnej, dla których informacje zawarte w Załączniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego są traktowane jako otrzymane przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r.

5.523B Użytkowanie zakresu 19,3-19,6 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone tylko do linii dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów służby ruchomej satelitarnej. Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i nie stosuje się do niego postanowień ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.523C Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany w zakresach 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz pomiędzy liniami dosyłowymi sieci niegeostacjonarnych służby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami służby stałej satelitarnej, dla których pełna informacja koordynacyjna Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja uznawana jest jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r.

5.523D Użytkowanie zakresu 19,3-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) przez systemy geostacjonarne służby stałej satelitarnej i przez linie dosyłowe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych służby ruchomej satelitarnej wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie stosuje się do niego postanowień ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy służby stałej satelitarnej lub w przypadkach wskazanych w ust. 5.523C i 5.523E Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie podlega postanowieniom ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, lecz powinno podlegać procedurom Artykułów 9 (z wyjątkiem ust. 9.11A) i 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.523E Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany w zakresach 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz pomiędzy liniami dosyłowymi niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami służby stałej satelitarnej, dla których pełna informacja o koordynacji Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r.

5.525 W celu ułatwienia międzyregionalnej koordynacji pomiędzy sieciami w służbach: ruchomej satelitarnej i stałej satelitarnej, te częstotliwości nośne w służbie ruchomej satelitarnej, które są najbardziej podatne na zakłócenia, powinny być, o ile to praktycznie możliwe, umiejscowione w wyższych częściach zakresów: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz.

5.526 W zakresach 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1-20,2 GHz i 29,9-30 GHz w Regionach 1 i 3 sieci, które pracują zarówno w służbie stałej satelitarnej, jak również w służbie ruchomej satelitarnej mogą posiadać łącza pomiędzy stacjami naziemnymi w określonych lub nieokreślonych punktach lub w czasie ruchu, wykorzystując jeden lub więcej satelitów do komunikacji punkt-punkt i punkt-wiele punktów.

5.527 Postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie dotyczą służby ruchomej satelitarnej w zakresach: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz.

5.528 Przeznaczenie dla służby ruchomej satelitarnej z zamiarem wykorzystywania przez sieci, które stosują anteny o wąskiej wiązce i inne zaawansowane technologie na stacjach kosmicznych. Administracje używające systemów w służbie ruchomej satelitarnej w zakresie 19,7-20,1 GHz w Regionie 2 i w zakresie 20,1-20,2 GHz podejmą wszelkie praktyczne kroki dla zapewnienia ciągłej dostępności tych zakresów dla administracji używających systemów stałych i ruchomych zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.524 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.530 W Regionach 1 i 3 przeznaczenie dla służby radiodyfuzji satelitarnej w zakresie 21,4-22 GHz powinno być wprowadzone w życie do dnia 1 kwietnia 2007 r. Wykorzystanie tego zakresu przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną po tej dacie i na tymczasowej zasadzie przed tą datą podlega postanowieniom Uchwały 525.

5.532 Użytkowanie zakresu 22,21-22,5 GHz przez służby: satelitarnego badania Ziemi (pasywną) i badań kosmosu (pasywną) nie może narzucać ograniczeń służbom: stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

5.535A Użytkowanie zakresu 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone tylko do geostacjonarnych systemów satelitarnych i do linii dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej. Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie należy tu stosować postanowień ust. 22.2, z wyjątkami wskazanymi w Uwagach 5.523C i 5.523E, gdzie takie użytkowanie nie podlega postanowieniom ust. 9.11A, choć nadal powinno podlegać postanowieniom Artykułu 9 (z wyjątkiem ust. 9.11A) i procedurom Artykułu 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.536 Użytkowanie zakresu 25,25-27,5 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do zastosowań w służbach badań kosmosu i satelitarnych badań Ziemi oraz dla transmisji danych z działalności przemysłowych i medycznych w kosmosie.

5.536A Administracje instalujące stacje naziemne służące do wykonywania służby satelitarnego badania Ziemi lub służby badania kosmosu nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami pochodzącymi od stacji służby stałej lub ruchomej pracujących na terenach podlegających innym administracjom. Dodatkowo, użytkowanie stacji naziemnych pracujących w służbie satelitarnego badania Ziemi lub służbie badania kosmosu powinno uwzględniać odpowiednio Zalecenia ITU-R SA.1278 i ITU-R SA.1625.

5.536B W Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Chinach, Korei Południowej, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, na Węgrzech, w Indiach, Islamskiej Republice Iranu, Irlandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Mołdowie, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Szwecji, Szwajcarii, Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje naziemne pracujące w służbie satelitarnej badań Ziemi w zakresie 25,5-27 GHz nie powinny domagać się ochrony lub ograniczać użytkowania lub rozwoju stacji służb stałych i ruchomych.

5.538 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz są przeznaczone także dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności dla transmisji radiolatarni przeznaczonych do kontroli mocy linii dosyłowych w kierunku Ziemia-kosmos. Takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny przekraczać +10 dBW e.i.r.p. w kierunku sąsiednich satelitów na orbicie geostacjonarnej. W zakresie 27,500-27,501 GHz takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny wytwarzać gęstości strumienia mocy, przekraczającej na powierzchni Ziemi wartość określoną w Artykule 21, Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.539 Zakres 27,5-30 GHz może być użytkowany przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dla zapewnienia linii dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.540 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501-29,999 GHz jest przeznaczony także dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), na zasadzie drugiej ważności, dla transmisji prowadzonych przez radiolatarnie przeznaczone do celów kontroli mocy linii dosyłowych na kierunku Ziemia-kosmos.

5.541 W zakresie 28,5-30 GHz służba satelitarna badań Ziemi jest ograniczona do przesyłania danych między stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejności do gromadzenia informacji za pomocą czujników aktywnych lub biernych.

5.541A Linie dosyłowe niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej i geostacjonarnych sieci służby stałej satelitarnej pracujące w zakresie 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) powinny stosować adaptacyjną kontrolę mocy na kierunku Ziemia-kosmos lub inne metody kompensacji zaników, pozwalające na prowadzenie transmisji stacji naziemnej na poziomie mocy wystarczającym by zapewnić pożądaną jakość łączy i jednocześnie zmniejszyć poziom wzajemnych zakłóceń między sieciami. Te metody powinny być stosowane przez sieci, dla których informacja o koordynacji wg Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji po dniu 17 maja 1996 r. i do czasu, aż będą zmienione przez przyszłą kompetentną Konferencję. Administracje przedkładające informacje zawarte w Załączniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego do koordynacji przed tą datą zachęca się, by wykorzystywały te techniki w maksymalnym stopniu.

5.543 Zakres 29,95-30 GHz może być użytkowany dla łączy kosmos-kosmos w służbie satelitarnych badań Ziemi do celów telemetrii, śledzenia i sterowania, na zasadzie drugiej ważności.

5.546 Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Iranie, Izraelu, Jordanii, na Łotwie, w Libanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Republice Południowej Afryki, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Turcji, zakres 31,5-31,8 GHz przeznaczony jest dla służby stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej ważności (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.547 Zakresy 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz udostępnia się dla zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej (Uchwały 75 i 79). Administracje powinny wziąć powyższe pod uwagę przy rozpatrywaniu postanowień regulacyjnych w odniesieniu do tych zakresów. Ze względu na potencjalne ulokowanie w zakresach 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej (patrz Uwaga 5.516B), administracje powinny ponadto brać odpowiednio pod uwagę potencjalne zagrożenia dla zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej.

5.547A Administracje powinny poczynić praktyczne działania w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń pomiędzy stacjami w służbie stałej i pokładowymi stacjami statków powietrznych w służbie radionawigacyjnej w zakresie 31,8-33,4 GHz, biorąc pod uwagę potrzeby operacyjne systemów radarów lotniczych.

5.548 Administracje projektujące systemy dla służb: międzysatelitarnej w zakresie 32,3-33 GHz, radionawigacyjnej w zakresie 32-33 GHz oraz badań kosmosu (daleki kosmos) w zakresie 31,8-32,3 GHz powinny podjąć wszelkie możliwe środki dla uniknięcia szkodliwych zakłóceń pomiędzy tymi służbami, mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa służby radionawigacyjnej (Zalecenie 707 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.549A W zakresie 35,5-36,0 GHz średnia gęstość strumienia mocy na powierzchni Ziemi, generowana przez dowolny czujnik służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnej) lub służby badania kosmosu (aktywnej), dla dowolnego kąta odchylonego więcej niż 0,8° od środka wiązki nie powinna przekroczyć w tym zakresie - 73,3 dB(W/m2).

5.551H Równoważna gęstość strumienia mocy (epfd) wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 GHz przez wszystkie stacje kosmiczne w dowolnym niegeostacjonarnym systemie satelitarnym służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służby radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pracującej w zakresie 42-42,5 GHz, nie powinna przekraczać następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej przez więcej niż 2 % czasu pracy:

-
-230 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 1 GHz i -246 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i
-
-209 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo długiej linii bazowej.

Powyższe wartości epfd powinny być ustalane przy zastosowaniu metodologii podanej w Zaleceniu ITU-R S.1586 oraz charakterystyce odniesienia anteny i maksymalnym zysku anteny w służbie radioastronomicznej podanych w Zaleceniu ITU-R RA.1631 i powinny być stosowane dla całego nieboskłonu i kątów elewacji większych od minimalnego kąta pracy radioteleskopu θmin (dla którego przy braku zgłoszonej informacji należy przyjąć wartość typową 5°). Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:

-
była czynna przed zakończeniem Konferencji WRC-03 i była notyfikowana w ITU przed dniem 4 stycznia 2004 r. bądź
-
była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity.

Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć porozumienie z administracjami uruchamiającymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie Uchwała 743. Limity podane w niniejszej Uwadze mogą zostać przekroczone w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę.

5.551I Gęstość strumienia mocy wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 GHz przez dowolną geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującej w zakresie 42-42,5 GHz nie powinna przekraczać następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej:

-
-137 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 1 GHz i -153 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i
-
-116 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo długiej linii bazowej.

Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:

-
była czynna przed zakończeniem Konferencji WRC-03 i była notyfikowana w ITU przed dniem 4 stycznia 2004 r. bądź
-
była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity.

Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć porozumienie z administracjami autoryzującymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie Uchwała 743. Limity podane w niniejszej uwadze mogą zostać przekroczone w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę.

5.552 Przeznaczenie widma dla służby stałej satelitarnej w zakresie 42,5-43,5 GHz i 47,2-50,2 GHz dla transmisji Ziemia-kosmos jest większe niż w zakresie 37,5-39,5 GHz dla transmisji kosmos-Ziemia w celu umożliwienia realizacji łączy dosyłowych do satelitów radiodyfuzyjnych. Administracje zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań dla rezerwacji zakresu 47,2-49,2 GHz dla łączy dosyłowych w służbie radiodyfuzji satelitarnej pracującej w zakresie 40,5-42,5 GHz.

5.552A Przeznaczenie dla służby stałej w zakresach 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz będzie wykorzystywane przez platformy stratosferyczne.

5.553 W zakresach 43,5-47 GHz i 66-71 GHz dopuszcza się pracę stacji służby ruchomej lądowej pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbach radiokomunikacji kosmicznej, dla których te zakresy są przeznaczone (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.554 W zakresach 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 125-130 GHz, 191,8-200 GHz i 252-265 GHz dopuszczone są także łącza satelitarne łączące stacje naziemne w określonych, stałych punktach, jeżeli są wykorzystywane w połączeniu ze służbą ruchomą satelitarną lub służbą radionawigacyjną satelitarną.

5.554A Użytkowanie zakresów 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do satelitów geostacjonarnych.

5.555 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 48,94-49,04 GHz jest przeznaczony także dla służby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej ważności.

5.555B Gęstość strumienia mocy w zakresie 48,94-49,04 GHz wytwarzana przez dowolną geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującą w zakresach 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz nie powinna przekraczać -151,8 dB(W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 500 kHz w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej.

5.556 W zakresach 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz mogą być przeprowadzane obserwacje radioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi.

5.556A Wykorzystanie zakresów 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz i 59-59,3 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1.000 km powyżej poziomu powierzchni Ziemi wytworzona przez stacje służby międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, nie powinna przekraczać -147 dB(W/(m2 •100 MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki.

5.557A W zakresie 55,78-56,26 GHz, w celu ochrony stacji w służbie satelitarnej badania Ziemi (pasywnej), maksymalna gęstość strumienia mocy dostarczona przez nadajnik do anteny stacji stałej satelitarnej jest ograniczona do -26 dB(W/MHz).

5.558 W zakresach 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz mogą pracować stacje w służbie ruchomej lotniczej pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.558A Użytkowanie zakresu 56,9-57 GHz przez systemy międzysatelitarne jest ograniczone do łączy pomiędzy satelitami na orbicie geostacjonarnej i do transmisji z satelitów niegeostacjonarnych na wysokiej orbicie ziemskiej do satelitów znajdujących się na niskiej orbicie ziemskiej. Dla łączy pomiędzy satelitami na orbicie geostacjonarnej jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1.000 km powyżej powierzchni Ziemi, dla wszystkich warunków i dla wszystkich metod modulacji, nie może przekraczać -147 dB(W/(m2 • 100 MHz)) dla wszystkich kierunków nadejścia wiązki.

5.559 W zakresie 59-64 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na pokładach statków powietrznych w służbie radiolokalizacyjnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.559A Zakres 75,5-76 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasadzie pierwszej ważności do roku 2006.

5.560 W zakresie 78-79 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na stacjach kosmicznych, na zasadzie pierwszej ważności, w służbie satelitarnego badania Ziemi i w służbie badań kosmosu.

5.560A Zakres 81-81,5 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasadzie drugiej ważności.

5.561 W zakresie 74-76 GHz stacje służb: stałej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach służby stałej satelitarnej lub w stacjach służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z decyzjami odpowiedniej konferencji planowania przydziałów częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.562 Użytkowanie zakresu 94-94,1 GHz przez służby satelitarnego badania Ziemi (aktywną) i badań kosmosu (aktywną) jest ograniczone do radarów śledzących chmury umieszczonych na pokładach statków kosmicznych.

5.562A W zakresach 94-94,1 GHz i 130-134 GHz transmisje ze stacji służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnej), które są skierowane bezpośrednio do głównej wiązki anteny radioastronomicznej, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo zniszczenia niektórych odbiorników radioastronomicznych. Agencje kosmiczne używające nadajników i zainteresowane stacje radioastronomiczne powinny wzajemnie uzgadniać swe działania w celu uniknięcia w możliwie największym stopniu takich sytuacji.

5.562B W zakresach 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz wykorzystanie tego przeznaczenia jest ograniczone tylko do służby radioastronomicznej na pokładach statków kosmicznych.

5.562C Wykorzystanie zakresu 116-122,25 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 km do 1.000 km powyżej powierzchni Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie może przekroczyć -148 dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki.

5.562E Przeznaczenie dla służby satelitarnych badań Ziemi (pasywnej) jest ograniczone do zakresu 133,5-134 GHz.

5.562F Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb: satelitarnych badań Ziemi (pasywnej) i badań kosmosu (pasywnej) wygasa z dniem 1 stycznia 2018 r.

5.562G Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb stałej i ruchomej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

5.562H Wykorzystanie zakresów 174,8-182 GHz i 185-190 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 do 1.000 km powyżej powierzchni Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie może przekraczać -144 dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki.

5.563A W zakresach 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz czujniki atmosferyczne pasywne umieszczone na Ziemi przeprowadzają monitorowanie składowych atmosferycznych.

5.563B Zakres 237,9-238 GHz jest także przeznaczony dla służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnej) i dla służby badań kosmosu (aktywnej) tylko dla radarów pokładowych badających chmury.

5.565 Administracje mogą użytkować zakres częstotliwości 275-1.000 GHz dla badań i rozwoju różnych służb: aktywnych i pasywnych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiarów następujących linii widmowych dla służb pasywnych:

-
służba radioastronomiczna: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz;
-
służba satelitarnych badań Ziemi (pasywna) i służba badań kosmosu (pasywna): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz i 951-956 GHz.

Przyszłe prace w zakresie tej, w większości niezbadanej, części widma mogą ujawnić dodatkowe linie widma i pasma ciągłe, istotne dla służb pasywnych. Zaleca się administracjom podjęcie wszelkich praktycznych działań dla ochrony tych służb pasywnych przed szkodliwymi zakłóceniami, do czasu ustanowienia Tablicy przeznaczeń dla powyższego zakresu częstotliwości.

_________

1) Uwagi te związane są z warunkami wykorzystania częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wynikają z Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111), oraz z uwarunkowań krajowych. Uwagi od 5.53 do 5.565 są tłumaczeniem uwag zawartych w Art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii, dat i numeracji. Regulamin Radiokomunikacyjny stanowi dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 3

OBJAŚNIENIA DO TABLICY

Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości (KTPC) opracowano z uwzględnieniem Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RR), będącego dokumentem uzupełniającym Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), których jednolity tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 10, poz. 111. Tablica uwzględnia ponadto:
-
zharmonizowane wykorzystanie częstotliwości radiowych w krajach członkowskich Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) zawarte w projekcie Europejskiej Tablicy Przeznaczeń i Wykorzystania Częstotliwości (ECA),
-
wojskowe wykorzystanie częstotliwości wynikające z członkowstwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) - Wspólne cywilno-wojskowe Porozumienie w Sprawie Wykorzystania Częstotliwości (NJFA),
-
potrzeby użytkowników krajowych, uwarunkowania krajowe oraz faktyczne wykorzystanie służb radiokomunikacyjnych w Polsce.

Zawartość poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu częstotliwości, który ułatwia posługiwanie się Tablicą.

W kolumnie 2 i 3 podano częstotliwości graniczne: dolne i górne zakresów częstotliwości.

W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych (patrz Wykaz służb radiokomunikacyjnych) oraz, gdzie było zasadne, przytoczono międzynarodowe uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe (oznaczenie POL.XX). Uwagi krajowe precyzują wykorzystanie zakresów lub służb radiokomunikacyjnych na terytorium Polski.

W kolumnie 5 podano użytkowanie, wskazujące na rodzaj użytkowników mogących wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną.

"Użytkowanie cywilne" polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej dla zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową realizowanych w szczególności przez publicznych i komercyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

Poprzez "użytkowanie rządowe" rozumie się wykonywanie służby radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne dla celów statutowych, takich jak obronność kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę zdrowia i mienia obywateli.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania cywilnego:

-
rezerwacji i przydziałów częstotliwości dokonuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na zasadach określonych w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. Na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, rezerwacji częstotliwości dokonuje Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania rządowego:

-
rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC),
-
przydziałów częstotliwości dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

W zakresach określonych w KTPC jako cywilno-rządowe:

-
rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje WBZC, po uprzednim uzgodnieniu z UKE,
-
rezerwacji i przydziałów częstotliwości dla użytkowników cywilnych oraz dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

Wykaz i kolejność zamieszczania służb radiokomunikacyjnych

Jeżeli dany zakres w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczony został dla więcej niż jednej służby, kolejność zamieszczenia takich służb jest następująca:

-
w pierwszej kolejności służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami),
-
w drugiej kolejności - służby drugiej ważności (pisane małymi literami),
-
służby tej samej ważności zamieszczane są w porządku zawartym w poniższym zestawieniu.

Kolejność zamieszczenia służb nie świadczy o pierwszeństwie, a ma jedynie na celu ujednolicenie zamieszczania służb w danych zakresach częstotliwości.

Wykaz służb radiokomunikacyjnych

w języku angielskim

Wykaz służb radiokomunikacyjnych

w języku polskim

12
FIXEDSTAŁA
FIXED-SATELLITESTAŁA SATELITARNA
MOBILERUCHOMA
MOBILE except aeronautical mobileRUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
MOBILE except aeronautical mobile (R)RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)
MOBILE except aeronautical mobile (OR)RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (OR)
LAND MOBILERUCHOMA LĄDOWA
AERONAUTICAL MOBILERUCHOMA LOTNICZA
AERONAUTICAL MOBILE (R)RUCHOMA LOTNICZA (R)
AERONAUTICAL MOBILE (OR)RUCHOMA LOTNICZA (OR)
MARITIME MOBILERUCHOMA MORSKA
MOBILE-SATELLITERUCHOMA SATELITARNA
MOBILE-SATELLITE except aeronauticalRUCHOMA SATELITARNA z wyjątkiem ruchomej
mobile-satellitelotniczej satelitarnej
LAND MOBILE-SATELLITERUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITERUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (OR)RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (OR)
MARITIME MOBILE-SATELLITERUCHOMA MORSKA SATELITARNA
RADIONAVIGATIONRADIONAWIGACJA
RADIONAVIGATION-SATELLITERADIONAWIGACJA SATELITARNA
AERONAUTICAL RADIONAVIGATIONRADIONAWIGACJA LOTNICZA
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION-SATELLITERADIONAWIGACJA LOTNICZA SATELITARNA
MARITIME RADIONAVIGATIONRADIONAWIGACJA MORSKA
MARITIME RADIONAVIGATION-SATELLITERADIONAWIGACJA MORSKA SATELITARNA
RADIOLOCATIONRADIOLOKALIZACJA
RADIOLOCATION-SATELLITERADIOLOKALIZACJA SATELITARNA
BROADCASTINGRADIODYFUZJA
BROADCASTING-SATELLITERADIODYFUZJA SATELITARNA
AMATEURAMATORSKA
AMATEUR-SATELLITEAMATORSKA SATELITARNA
RADIO ASTRONOMYRADIOASTRONOMIA
RADIO ASTRONOMY-SATELLITERADIOASTRONOMIA SATELITARNA
METEOROLOGICAL AIDSPOMOCE METEOROLOGICZNE
METEOROLOGICAL-SATELLITEMETEOROLOGIA SATELITARNA
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNALWZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU
STANDARD FREQUENCY AND TIME

SIGNAL-SATELLITE

WZORCOWY SATELITARNY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU
EARTH EXPLORATION-SATELLITESATELITARNE BADANIA ZIEMI
SPACE RESEARCHBADANIA KOSMOSU
SPACE OPERATIONSOPERACJE KOSMICZNE
INTER-SATELLITEMIĘDZYSATELITARNA

Ważność służb

Służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami):

-
chronione są przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony służb drugiej ważności,
-
mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb pierwszej ważności, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie.

Służby drugiej ważności (pisane małymi literami):

-
nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie,
-
nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie,
-
mogą jednak żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Tablicy.

Umieszczanie uwag

-
uwagi dotyczące służby umieszczono przy służbie, której te uwagi dotyczą,
-
uwagi dotyczące zakresu umieszczono na końcu, w dodatkowym dolnym wierszu,
-
jeżeli dopuszczono wykonywanie służby na podstawie uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (5.XXX), to służba taka została wymieniona z nazwy w danym zakresie częstotliwości, a uwagę, na podstawie której zamieszczono służbę w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, umieszczono przy tej służbie,
-
jeżeli dopuszczono wykonywanie służby na podstawie uwagi krajowej (POL.XX), to służba taka nie została wymieniona z nazwy w danym zakresie częstotliwości, a uwagę, na podstawie której dopuszczono jej pracę, zamieszczono na końcu, w dodatkowym dolnym wierszu.

Znaczenie skrótów i określeń

1) (OR) - łączność głównie poza krajowymi i międzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego;

2) (R) - łączność głównie wzdłuż krajowych i międzynarodowych tras lotnictwa cywilnego;

3) DAB - Radiofonia Cyfrowa;

4) e.i.r.p. - zastępcza izotropowa moc promieniowania;

5) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

6) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;

8) IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska;

9) IMT - 2000 - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej - 2000;

10) ITU-R - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

11) ISM - przemysłowe, naukowe i medyczne;

12) JTIDS/MIDS - System Dystrybucji Połączonej Informacji Taktycznej/Wielofunkcyjny System Dystrybucji Informacji;

13) NAVTEX - Światowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych;

14) pfd - gęstość strumienia mocy;

15) Regulamin Radiokomunikacyjny - dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111);

16) Uchwała - Uchwała Konferencji Radiokomunikacyjnej stanowiąca integralną część Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

17) UMTS - Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.97.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.132.1086) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2010 r. (Dz.U.10.98.627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2012 r. (Dz.U.12.537) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2012 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.97.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.132.1086) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2012 r. (Dz.U.12.537) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2012 r.

3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2007 r.