Art. 42. - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. - Dz.U.2022.217 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  42. 

(uchylony).