Art. 8. - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1952 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  8. 

(uchylony).