Krajowa sieć szpitali oraz ich poziomy referencyjne. - Dz.U.1998.164.1193 - OpenLEX

Krajowa sieć szpitali oraz ich poziomy referencyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.164.1193

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych.

Na podstawie art. 31c ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz.1116) zarządza się, co następuje:
Krajową sieć szpitali oraz ich poziomy referencyjne określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Pierwszy poziom referencyjny obejmuje szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych specjalnościach medycznych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, a także z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
2.
Szpitale, o których mowa w ust. 1, mogą także udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, których stan zdrowia wymaga świadczeń zdrowotnych w dłużnym okresie czasu niż 4 tygodnie, a w szczególności w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych, opieki paliatywnej oraz psychiatrycznej.
1.
Drugi poziom referencyjny obejmuje szpitale wojewódzkie, udzielające świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych specjalnościach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, a także z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz co najmniej w czterech z następujących specjalności: kardiologii, neurologii, dermatologii, patologii ciąży i noworodka, okulistyki, laryngologii, chirurgii urazowej, urologii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej i chirurgii onkologicznej.
2.
Szpitale, o których mowa w ust. 1, mogą także udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, których stan zdrowia nie wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych zabiegów operacyjnych, diagnostyki oraz opieki psychiatrycznej.
1.
Trzeci poziom referencyjny obejmuje szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz jednostki badawczo-rozwojowe podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Szpitale kliniczne, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie trzeciego poziomu referencyjnego na obszarze większym niż jedno województwo.
3.
Jednostki badawczo-rozwojowe podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWA SIEĆ SZPITALI I ICH POZIOMY REFERENCYJNE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy Nr 1

59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4

REGON P-000310338

Szpital Rejonowy Nr 2

(Opieki Długoterminowej)

59-730 Nowogrodziec, ul. Cicha 4

REGON P-000310338

Szpital Miejski im. Dr Anki

58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 4

REGON P-000310344

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

58-260 Bielawa, ul. Wolności 114

REGON P-000311651

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

56-200 Góra, ul. Hirszfelda 8

REGON P-000302511

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

REGON P-00031035

Szpital Miejski "Bukowiec"

58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 58

REGON P-000822707

Oddział Szpitalny Sanatorium

Przeciwgruźliczego dla Dzieci (Szpital Opieki Długoterminowej)

58-540 Karpacz, ul. Myśliwska 13

REGON P-000295455

Szpital Ogólny

(Opieki Długoterminowej)

58-530 Kowary, ul. Jeleniogórska 14

REGON P-000822707

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy "Wysoka Łąka"

(Szpital Opieki Długoterminowej)

58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 15

REGON P-000293640

Szpital Przeciwgruźliczy

58-575 Bolków, ul. Wysokogórska 19

REGON P-000293640

Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA

58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69-71

REGON P-230173142

Szpital Rejonowy

58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 8

REGON P-000313495

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-400 Nowa Ruda, ul. Krańcowa 3

REGON P-000306791

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 49

REGON P-000312604

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11

REGON P-000316269

Szpital Rejonowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej

59-225 Chojnów, ul. Szpitalna 20

REGON P-000841343

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 33

REGON P-000312604

Szpital Zakaźny '

59-220 Legnica, ul. Poselska 14

REGON P-390257389

Szpital Chirurgiczny

59-220 Legnica, ul. Senatorska 1

REGON P-001102910

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4

REGON P-000304639

Szpital Zespołu Opieka Zdrowotnej

im. J. Jonstona

59-200 Lubin, ul. Bema 5

REGON P-000308732

Szpital Rejonowy

39-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka 49

REGON P-000310367

Szpital Rejonowy

59-860 Gryfów Śląski, ul. Rzeczna 25

REGON P-000310367

Szpital Rejonowy

56-300 Milicz, ul. Armii Krajowej 16

REGON P-000308749

Szpital Rejonowy im. J. Dietla

56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1

REGON P-000304645

Szpital Rejonowy Samodzielnego

Publicznego Zakładu ppieki Zdrowotnej

56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25

REGON P-000311668

Szpital Rejonowy

55-200 Oława, ul. K. Baczyńskiego 1

REGON P-000306816

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46

REGON P-000304651

Oddział Szpitalny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

57-120 Wiązów, ul. Kościelna 3

REGON P-930102025

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

55-300 Środa Śląska, ul. 1 Maja 29

REGON P-000304668

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

58-160 Świebodzice, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/7

REGON P-000312627

Szpital Miejski

(Opieki Długoterminowej)

58-130 Żarów, ul. Wojska Polskiego 7

REGON P-000311674

Szpital Rejonowy

55-100 Trzebnica, ul. Wolności 30

REGON P-000308761

Szpital Rehabilitacyjny

(Opieki Długoterminowej)

55-055 Żmigród, ul. Willowa 4

REGON P-930126280

Oddział Szpitalny

Zespołu Opieki Zdrowotnej Będków

REGON P-000308761

Szpital Rejonowy

56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26

REGON P-000314690

Szpital Miejski

56-120 Brzeg Dolny, AI. Jerozolimskie 3

REGON P-930127551

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

Dla Szkót Wyższych

50-329 Wrocław, pl. Katedralny 8/9

REGON P-000291983

Szpital Rejonowy

57-220 Ziębice, ul. Kolejowa 29

REGON P-000316878

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

(Opieki Długoterminowej)

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 9

REGON P-000316803

Szpital Rejonowy

59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/13

REGON P-000312633

Szpital Rejonowy

59-920 Bogatynia, ul. Szpitalna 16

REGON P-230038444

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. A. Wolańczyka

59-500 Złotoryja, ul. Hoża 11

REGON P-000308778

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA 5

0-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32

REGON P-930856126

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Specjalistyczny Leczenia Gruźlicy

i Chorób Płuc (Szpital Opieki Długoterminowej)

58-351 Sokołowsko

REGON P-000296124

Szpital Rejonowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15

REGON P-000308784

Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Nowotworów

58-585 Szklarska Poręba, ul. Sanatoryjna 1

REGON P-010650240

Szpital Wojewódzki

58-506 Jelenia Góra, ui. Ogińskiego 6

REGON P-230412753

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Narządu Ruchu

58-401 Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

REGON P-000295975

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1

REGON P-000316418

Szpital Wojewódzki

59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

REGON P-001241987

Szpital Miejski

58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 22

REGON P-000311674

Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

(Szpital Opieki Długoterminowej)

55-100 Trzebnica, ul. Stawowa 1

REGON P-000882543

Ośrodek Replantacji Kończyn,

Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej (Szpital Opieki Długoterminowej)

55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 19

REGON P-930220842

Wojewódzki Zespót Szpitalno

-Sanatoryjny Chorób Płuc (Szpital Opieki Długoterminowej)

55-035 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 5/7

REGON P-000295691

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. J. Grudzińskiego

58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 110

REGON P-000832031

Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M. Wilczka

55-050 Sobótka, ul. Żymierskiego 3

REGON P-001413477

Wojewódzki Szpital Zespolony

58-300 Wałbrzych, ul. S. Batorego 4

REGON P-000315519

Wojewódzki Szpital Ginekologiczno-Położniczy

im. E. Biernackiego

58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10

REGON P-890047179

Szpital Wojewódzki

im. Dr A. Sokołowskiego

58-309 Wałbrzych, ul. Dr A. Sokołowskiego 4

REGON P-890047446

Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc

im. K. Dłuskiego

53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

REGON P-000294295

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. J. Babińskiego

50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 8

REGON P-000292770

Szpital Specjalistyczny

im. A. Falkiewicza

52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2

REGON P-931082610

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112/120

REGON P-006320384

Dolnośląskie Centrum Onkologii

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

REGON P-000290096

Szpital Specjalistyczny

im. prof. L. Rydygiera

50-249 Wrocław, ul. Rydygiera 22/28

REGON P-930105992

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego

50-353 Wrocław, ul. Piwna 2

REGON P-000290469

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

51-137 Wrocław, ul. Kamińskiego 73a

REGON P-000977893

Szpital Specjalistyczny

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28

REGON P-000293858

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Chorób Dziecięcych im. J. Korczaka

51-137 Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66

REGON P-005927470

Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

51-128 Wrocław, ul. Poświęcka 8

REGON P-000295030

Okręgowy Szpital Kolejowy

53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36A

REGON 010686981

Szpital Chirurgii Plastycznej

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kościelna 1

REGON P-000293108

Szpitale III poziomu referencyjnego AM

Wrocław:

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

REGON P-000288998

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3

50-326 Wrocław, ul. Poniatowskiego 2

REGON P-000289006

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4

50-376 Wrocław, ul. Hoene-Wrońskiego 24/25

REGON P-000289012

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 5

50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59

REGON P-0002890294

Wojskowy Szpital Kliniczny

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

REGON 930090240

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18

REGON P-000308152

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9

REGON P-000302327

Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego

85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19

REGON P-000596197

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6

REGON P-090096748

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

86-200 Chełmno, pl. prof. Ludwika Rydygiera 1

REGON P-000310025

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

87- 400 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 23

REGON P-000304208

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

im. Macieja z Miechowa

86-320 Łasin, ul. Grudziądzka 2

REGON P-870250810

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6

REGON P-000304214

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. T. Chałubińskiego

86-320 Strzelno, ul. Powstańców Wlkp. 5

REGON P-000310031

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. J. Strusia

(Opieki Długoterminowejl

88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 5

REGON P-000310031

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

89-200 Szubin, ul. Ogrodowa 9

REGON P-091400467

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

89-100 Nakło n. Notecią, ul. Mickiewicza 7

REGON P-091526903

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3

REGON P-910333036

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2

REGON P-000308181

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 26

REGON P-000302333

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

87-140 Chełmża, ul. Szewska 23

REGON P-000642112

Szpital Miejski im. M. Kopernika

87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19

REGON P-870252274

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

89-500 Tuchola, ul. Świecka 45

REGON P-000308212

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 27

REGON P-000310048

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

88-400 Znin, ul. Szpitalna 30

REGON P-091402466

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

86-100 Świecie n. Wisłą,

ul. I Armii Wojska Polskiego 126

REGON P-000308206

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

REGON P-000596228

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44

REGON P-000898946

Wojewódzki Szpital

Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

85-094 Bydgoszcz, ul. Floriana 12

REGON P-000979188

Szpital Wojewódzki

im. Jana Biziela

85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75

REGON P-001281679

Regionalne Centrum Onkologii

Szpital

85-316 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2

REGON P-001255363

Szpital Specjalistyczny

im. Dr Wł. Biegańskiego

86-300 Grudziądz, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32

REGON P-870298738

Rejonowy Szpital Dziecięcy

86-300 Grudziądz-Węgrowo, ul. prof. L. Rydygiera

REGON P-870298738

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

REGON P-000314129

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera

87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59

REGON P-000316068

Wojewódzki Szpital Zakaźny

87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 4/4a

REGON P-005739218

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42

REGON P-005739260

Szpital Wojewódzki

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 43

REGON P-000315057

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Bydgoszcz:

Państwowy Szpital Kliniczny

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

REGON P-001126074

10 Wojskowy Szpital Kliniczny

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy

REGON 090538318

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

21-350 Międzyrzec Podlaski, ul. Staromiejska 20

REGON P-000584484

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

23-400 Biłgoraj, ul. Dr. Pojaska 5

REGON P-000310114

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

23-420 Tarnogród, ul. Rynek 8

REGON P-000310114

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

22-500 Hrubieszów, ul. J. Piłsudskiego 11

REGON P-000308376

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 149

REGON P-000308382

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

22-300 Krasnystaw, ul. Głowackiego 3

REGON P-000304438

Szpital Rejonowy

23-200 Kraśnik, ul. Chopina 15

REGON P-000315092

Szpital Miejski

23-210 Kraśnik Fabryczny, al. Niepodległości 25

REGON P-000315092

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 90

REGON P-000308330

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

23-100 Bychawa, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30

REGON P-000308353

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

21-042 Jaszczów, gm. Milejów

REGON P-001032232

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

21-400 Łuków, ul. 700-lecia 3

REGON P-000306472

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

24-300 Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9

REGON P-000311527

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

21-200 Parczew, ul. Kościelna 124

REGON P-000306489

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

REGON P-000308407

Szpital Ogólny

08-500 Ryki, ul. Żytnia 23

REGON P-0003024976

Szpital Wojskowy

08-530 Dęblin, ul. Spacerowa 2

REGON 430526456

Szpital Ogólny

21-040 Świdnik, al. Lotników Polskich 18

REGON P-000312484

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1

REGON P-000304444

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

22-200 Włodawa, ul. Wyzwolenia 46

REGON P-000306495

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

22-460 Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego 3

REGON P-000304450

Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Zespolony

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1

REGON P-000304450

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3

REGON P-430512431

Szpitale II poziomu referencyjnego: Wojewódzki Szpital Zespolony

21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65

REGON P-000676708

Wojewódzki Szpital Zespolony

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 53

REGON P-000310120

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

21-100 Lubartów, ul. Cicha 14

REGON P-430970760

Szpital Specjalistyczny Onkologiczny

20-090 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 7

REGON P-000290736

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego

20-049 Lublin, ul. Biernackiego 9

REGON P-000296897

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

REGON P-430004315

Okręgowy Szpital Kolejowy

20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 21

REGON 010624572 1

Szpital Wojskowy

20-904 Lublin, ul. Racławicka 23

REGON 430249293

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

24-100 Puławy, ul. Bema 4

REGON P-000314141

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

22-400 Zamość, ul. Legionów 10

REGON P-006050134

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Lublin:

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

REGON P-000288739

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4

20-090 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 8

REGON P-000288751

Dziecięcy Szpital Kliniczny

20-093 Lublin, ul. Chodźki 2

REGON P-430040541

Szpital Instytutu Medycyny Wsi

im. Witolda Chodźki w Lublinie 2

0-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 2

REGON P-000288521

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

66-470 Kostrzyn, ul. Narutowicza 6

REGON P-210373968

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

67-400 Wschowa, ul. Ks. Andrzeja Kostki 33

REGON P-000308790

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

66-620 Gubin, ul. Śląska 35

REGON P-000313526

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3

REGON P-000314201

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

66-440 Skwierzyna, ul. Szpitalna 5

REGON P-210373201

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35

REGON P-210368418

Szpital Rejonowy Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska 6

REGON P-210365584

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

66-530 Drezdenko, ul. J. Piłsudskiego 8

REGON P-000310373

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

69-200 Sulęcin, ul. Witosa 4

REGON P-000300736

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 6

REGON P-000312685

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1

REGON P-000310396

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 42

REGON P-930856126

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2

REGON P-000312656

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

68-200 Zary, ul. Pszenna 2

REGON P-000314715

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

68-100 Żagań, ul. Żelazna 1

REGON P-000308809

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska 1

REGON P-000312679

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki nr 2

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 48

REGON P-000658018

Wojewódzki Szpital Zespolony

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jana Dekerta 1

REGON P-001093707

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7

REGON P-000311697

Lubuski Szpital Specjalistyczny

Pulmonologiczno-Kardiologiczny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

66-230 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52

REGON P-000290742

Szpital Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyj no-

Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży

(Szpital Opieki Długoterminowej)

66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1

REGON P-000290630

Szpital Wojewódzki

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

REGON P-000662557

105 Szpital Wojskowy

68-200 Żary, ul. Domańskiego 2

REGON 970327974

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

REGON P-610320540

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

REGON P-750079660

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

96-140 Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6

REGON P-000314158

Szpital dla Szkót Wyższych

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 37/39

REGON P-000294071

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. Jordana

91-480 Łódź-Bałuty, ul. Przyrodnicza 7/9

REGON P-000313319

Szpital im. Św. J. Bożego

93-357 Łódź-Górna, ul. Kosynierów Gdyńskich 61

REGON P- 000316855

Szpital im. prof. L. Pasteura

90-302 Łódź-Śródmieście, ul. St. Wigury 19

REGON P-000316401

Szpital Miejski

im. Sonnenberga

92-003 Łódź-Widzew, ul. Pieniny 30

REGON P-470815838

Szpital Położniczo-Ginekologiczny

im. prof. L. Rydygiera (Opieki Długoterminowej)

90-217 Łódź-Śródmieście, ul. Sterlinga 13

REGON P-000316401

Szpital Rejonowy

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

REGON P-000304272

Oddział Szpitalny

(Opieki Długoterminowej)

42-115 Pajęczno, ul. 1 Maja 12

REGON P-000306526

Szpital Rejonowy

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77

REGON P-000315494

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16

REGON P-000308413

Szpital Rejonowy

97-500 Radomsko, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14

REGON P-000313420

Szpital Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

96-200 Rawa Mazowiecka, ui. Warszawska 14

REGON P-750081271

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104

REGON P-000311562

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29

REGON P-000312515

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 32

REGON P-000575686

Oddział Szpitalny przy ZPB "Boruta"

91-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 3

REGON P-000290937

Szpital Miejski im. Oleszy

Opieki Długoterminowej

95-100 Zgierz, ul. Dubois 17

REGON P-000677636

Szpital Rejonowy

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Południowa 35

REGON P-000315117

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16

REGON P-000310143

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123

REGON P-000306503

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 42

REGON P-000312490

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

98-100 Łask, ul. Warszawska 62

REGON P-000659408

Szpital Rejonowy

Gruźlicy i Chorób Płuc

97-315 Tuszyn k.Łodzi, ul. Szpitalna 5

REGON P-000291196

Szpital im. Korczaka

90-329 Łódź, ul. J. Piłsudskiego 71

REGON P-000292379

Szpital Miejski im. prof. Jonschera

93-113 Łódź-Górna, ul. Milionowa 14

REGON P-000316855

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. M. Kopernika

93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

REGON P-000295403

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

im. dr W. Biegańskiego

91-347 Łódź-Bałuty, ul. Kniaziewicza 1/5

REGON P-471219736

Szpital Ortopedyczno-Urazowy

im. Radlińskiego

91-002 Łódź-Bałuty, ul. Drewnowska 75

REGON P-000313319

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Madurowicza

94-029 Łódź-Polesie, ul. Wileńska 37

REGON P-000316393

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa

90-531 Łódź, ul. Wólczańska 195

REGON P-000316393

Szpital Specjalistyczny Gruźlicy i Chorób Płuc

(Szpital Opieki Długoterminowej)

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

REGON P-000297081

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

91-425 Łódź, ul. Północna 42

REGON P-470805076

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. Biernackiego

95-200 Pabianice, ul. Karolewska~ó8

REGON P-000315100

Szpital Dermatologiczny

95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 2

REGON P-000297247

Szpital Regionalny

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15

REGON P-000636940

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

REGON P-001129641

Wojewódzki Szpital Zespolony

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 4.

REGON P-000657119

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

REGON P-000677636

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Łódź: Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

im. Barlickiego

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

REGON P-000288774

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2

92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10

REGON P-001102760

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3

im. Sterlinga

91-425 Łódź, ul. Sterlinga 1/3

REGON P-000288797

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4

im. Konopnickiej

91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

REGON P-000288805

Szpital Dermatologiczny

94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 5

REGON P-000297247

Szpital Kliniczny WAM

90-545 Łódź, ul. Żeromskiego 113

REGON 471208164

Centrum Zdrowia Matki Polki

93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

REGON P-471610127

Szpital Instytutu Medycyny Pracy

im. prof. dr J. Nofera

91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8

REGON P-000288538

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

im. M. Kopernika

32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31

REGON P-000304349

Szpital Rejonowy

im. prof. L. Rydygiera

32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68

REGON P-000304355

Szpital Miejski Zespołu Opieki Zdrowotnej

32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 51

REGON P-000310108

Oddział Zakaźny

32-540 Myślachowice-Trzebinia

REGON P-000310108

Oddział Szpitalny Górniczego Zespołu

Opieki Zdrowotnej przy KWK "Siersza"

32-541 Trzebinia Siersza, ul. Grunwaldzka 69

REGON P-000296621

Szpital Rejonowy

46-300 Olesno, ul. Klonowa 1

REGON P-000306584

Szpital Rejonowy

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1

REGON P-000304361

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci "Solidarność" (Szpital Opieki Długoterminowej)

32-052 Radziszów

REGON P-000296259

Oddział Szpitalny Górniczego Zespołu

Opieki Zdrowotnej

Górniczy Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu

(Szpital Opieki Długoterminowej)

32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

REGON P-000296621

Oddział Szpitalny Stacji Pogotowia Ratunkowego

31-530 Kraków, ul. Św. łazarza 14

REGON P-000291760

Szpital Położniczo-Ginekologiczny

im. Czerwiakowskiego

31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 1

REGON P-351201123

Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji

(Opieki Długoterminowej)

30-119 Kraków, ul. Focha 33

REGON P-351197500

Klinika Geriatrii Collegium Medicum UJ

30-663 Kraków, ul. Wielicka 267

REGON P-351239953

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25

REGON P-350995109

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

34-600 Limanowa, ul. J. Piłsudskiego 61

REGON P-000304378

Szpital Rejonowy

32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3

REGON P-000304384

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2

REGON P-000300570

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

33-380 Krynica, ul. Kraszewskiego 142

REGON P-000300587

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

34-700 Rabka, ul. Słoneczna 3

REGON P-000306443

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 12

REGON P-000308324

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 13

REGON P-000304390

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc

(Opieki Długoterminowej)

32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1a Gmina Klucze

REGON P-000294214

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 6

32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

REGON P-000300593

Szpital Rejonowy

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

REGON P-000304415

Szpital Rejonowy

33-170 Tuchów, ul. Szpitalna 1

REGON P-000599451

Akademickie Centrum Rehabilitacji

im. S. Jasińskiego (Opieki Długoterminowej)

34-500 Zakopane, ul. Ciągłówki 9

REGON P-000295449

Szpital Rejonowy

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 12

REGON P-000306466

Krakowskie Centrum Rehabilitacji

30-244 Kraków, ul. Modrzewiowa 22

REGON P-351194736

Szpital Rejonowy

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

REGON P-000304409

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10

REGON P-000311510

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc

(Opieki Długoterminowej) .

34-500 Zakopane, ul. Gładkie 1

REGON P-000295171

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

38-300 Gorlice, ul.Węgierska 21

REGON P-000308614

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

REGON P-000290073

Krakowski Szpital Okulistyczny

31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 61

REGON P-000293433

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Zeromskiego

30-969 Kraków, ul. Osiedle na Skarpie 66

REGON P-000630161

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. dr L. Rydygiera

31-826 Kraków, ul. Os. Złota Jesień 1

REGON P-001270210

Szpital Specjalistyczny

im. J. Dietla

31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

REGON P-350508836

Wojęwódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. Sw. Ludwika

31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2/4

REGON P-000298583

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. G. Narutowicza

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35/37

REGON P-000630149

Okręgowy Szpital Kolejowy

30-052 Kraków, ul. Juliusza Lea 44

REGON 010647998

Wojewódzki Szpital Zespolony

33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5

REGON P-000306437

Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

34-220 Maków Podhalański

REGON 010647490

Wojewódzki Szpital Zespolony

33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

REGON P-000313408

Szpital Wojewódzki

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a

REGON P-850052740

Szpital Rehabilitacyj no-Ortopedyczny

dla Dzieci i Młodzieży (Opieki Długoterminowej)

34-500 Zakopane, ul. Balzera 15

REGON P-000296377

Szpitale III poziomu referencyjnego

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Państwowy Szpital Kliniczny Collegium Medicum UJ

31-503 Kraków, ul. Strzelecka 3/5

REGON P-000288685

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

REGON P-000288691 5

Wojskowy Szpital Kliniczny

30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1/3

REGON 351506868

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

31-115 Kraków, ul. Garncarska 11

REGON W-000288372

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zespót Pediatryczny im. Jana i Ireny Rudników

34-700 Rabka, ul. Polna 3b

REGON P-000293999

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego: Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50

REGON P-000304579

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

(Opieki Długoterminowej)

05-822 Milanówek Turczynek, ul. Brwinowska 4/6

REGON P-000311639

Szpital Rejonowy

05-600 Grójec, ul. Piotra Skargi 10

REGON P-670132667

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Tomaszowska 11

REGON P-000649769

Szpital Rejonowy

26-900 Kozienice, al. Wł. Sikorskiego 10

REGON P-670146450

Szpital Rejonowy ,

27-300 Lipsko, ul. Sniadeckiego 2

REGON P-000977924

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

REGON P-000304585

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2

REGON P-000304591

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37

REGON P-000302468

Szpital Ogólny

06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1

REGON P-000302474

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2

REGON P-000306733

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68a

REGON P-000306756

Szpital Miejski

05-400 Otwock, ul. Batorego 44

REGON P-000312596

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy Nr 3

(Opieki Długoterminowej)

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

REGON P-000676714

Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA

05-400 Otwock, ul. B. Prusa 1/3

REGON P-010158710

Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc

05-400 Otwock, ul. Borowa 2

REGON 010616252

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

(Opieki Długoterminowej)

05-500 Piaseczno, ul. Mickiewicza 33/35

REGON P-000308695

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28

REGON P-000313489

Szpital Ogólny

09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 7

REGON P-000308703

Szpital Miejski

im. gen. Leopolda Okulickiego

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

REGON P-000310290

Szpital Kolejowy

im. dr med. Włodzimierza Roeflera

05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1

REGON 010648673

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

06-300 Przasnysz, ul. Szpitalna 4

REGON P-000302480

Szpital Rejonowy

26-400 Przysucha, ul. Partyzantów 8

REGON P-000880886

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 1

REGON P-000311645

Szpital Rejonowy Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

27-100 Iłża, ul. Dr Anki 5

REGON P-670902293

Szpital Rejonowy

26-940 Pionki, ul. 15 Stycznia 1

REGON P-670140015

Szpital Specjalistyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej (Opieki Długoterminowej)

05-321 Rudka, gmina Mrozy

REGON P-000290512

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 15

REGON P-000310309

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32

REGON P-000306762

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

REGON P-000302505

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosco 5

REGON P-000306779

Szpital Śródmiejski

00-382 Warszawa, ul.Solec 93

REGON P-000600639

Oddział Szpitalny Chorób Płuc i Gruźlicy

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 10

REGON P-000676714

Oddział Szpitalny Zespołu Opieki Zdrowotnej

dla Szkót Wyższych

02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10

REGON P-000291581

Szpital Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy

01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89

REGON P-000060309

Oddział Szpitalny Stacji Pogotowia Ratunkowego

00-681 Warszawa, ul. Hoża 56

REGON P-000294674

Szpital Wolski Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr Anny Gostyńskiej

00-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17

REGON P-011035381

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. "Świętej Rodziny"

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

REGON P-012045743

Szpital Położniczo-Ginekologiczny

"Św. Zofii" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

00-879 Warszawa, ul. Żelazna 90

REGON P-012103423

Szpital Ginekologiczne-Położniczy

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6

REGON P-013003050

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43

REGON P-000297520

Obwód Lecznictwa Kolejowego Nr 2

w Warszawie

Okręgowy Szpital Kolejowy w Warszawie

03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12

REGON 010648443

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

07-100 Węgrów-Klimowizna

REGON P-000304622

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

REGON P-000310315

Oddział Szpitalny Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej (Opieki Długoterminowej)

05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 17

REGON P-010124527

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

REGON P-000308726

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 12

REGON P-000301256

Szpital Rejonowy

09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 56

REGON P-000301279

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Wojewódzki

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 4

REGON P-000311622

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

09-502 Gostynin-Kruk

REGON P-000308689

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Dr Józefa Psarskiego

07-409 Ostrołęka 4, ul. Sienkiewicza 64

REGON P-000304616

Szpital Specjalistyczny Zespołu

Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc Nr 1

(Opieki Długoterminowej)

05-400 Otwock, ul. Reymonta 83/91

REGON P-000676714

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy Nr 2

(Opieki Długoterminowej)

(05-400 Otwock, ul. Samorządowa 16/20

REGON P-000676714

Szpital Centrum Rehabilitacji

(Szpital Opieki Długoterminowej)

05-511 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

REGON P-000298123

Wojewódzki Szpital Zespolony

09-400 Płock, ul. Medyczna 19

REGON P-000650070

Wojewódzki Szpital Zespolony

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

REGON P-000315086

Szpital Radom-Józefów,

26-600 Radom-Józefów ul. Piastowska 4

REGON P-670564620

Szpital Wojewódzki w budowie

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

REGON P-001256670

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej

01-199 Warszawa, ul. Leszno 15

REGON P-000297885

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. Św. Anny Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20

REGON P-010553553

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. prof. Brudzińskiego

w Dziekanowie Leśnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

05-092 Łomianki, ul. Konopnickiej 65

REGON P-000291210

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. prof. J. Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

REGON P-000297359

Wojewódzki Szpital Chirurgii

Urazowej Dziecięcej "Omega"

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 57

REGON P-000297595

Wojewódzki Szpital Zakaźny

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

01-201 Warszawa, ul. Wolska 37

REGON P-000297945

Wojewódzki Szpital Zakaźny

im. Dzieci Warszawy

00-825 Warszawa, ul. Sienna 60

REGON P-000298005

Wojewódzki Szpital Bródnowski

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8

REGON P-012298272

Szpital Praski

03-401 Warszawa, al. Solidarności 67

REGON P-012298823

Szpital Bielański

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

REGON P-012298697

Szpital Grochowski

im. dr med. Rafała Masztaka

04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

REGON P-002153989

Szpital Czerniakowski

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

REGON P-011026815

Szpital Mokotowski "Sióstr Elżbietanek"

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 1

REGON P-012554769

Centralny Szpital Kolejowy

04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

REGON 010669853

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

REGON P-000310321

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Warszawa i CMKP:

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2 CMKP im. prof. dr Adama Grucy

05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13

REGON P-000290156

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

"Dzieciątka Jezus"

02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

REGON P-000288930

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2

im. Księżnej Anny Mazowieckiej

00-315 Warszawa, ul. Karowa 2

REGON P-001372229

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3

im. prof. dr W. Szenajcha

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1

REGON P-000288952

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4

im. prof. dr M. Michałowicza

00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24

REGON P-000288969

Centralny Szpital Kliniczny AM

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

REGON P-000288975

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 CMKP

im. prof. W. Orłowskiego

00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231

REGON P-000290883

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

REGON P-470805076

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54

REGON 010132188

Centralny Szpital Kliniczny WAM

00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128

REGON 1130038734

Szpital Instytutu Kardiologii

im. Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

04-628 Warszawa-Anin, ul. Alpejska 42

REGON P-000837583

Szpital Instytutu Reumatologii

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

REGON P-000288567

Szpital Centrum Onkologii - Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5

REGON P-000288366

Szpital Instytutu Matki i Dziecka 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

REGON P-000288395

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

04-736 Warszawa-Międzylesie, AI. Dzieci Polskich 20

REGON P-000557961

Szpital Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 5

REGON P-000288484

Szpital Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

REGON P-000288490

Instytut Psychiatrii i Neurologii

02-957 Warszawa, AI. Sobieskiego 1/9

REGON W-000288509

Lecznica - Instytut Geriatrii

00-688 Warszawa, ul. E. Plater 18

REGON P-000289153

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego: Szpital Rejonowy

49-300 Brzeg, ul. Mosora 1

REGON P-000313437

Szpital Rejonowy

49-200 Grodków, ul. Szpitalna 13

REGON P-004535293

Szpital Rejonowy

48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

REGON P-000311579

Szpital Rejonowy Nr 1

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Roosevelta 4

REGON P-000314661

Szpital Rejonowy Nr 3

Opieki Długoterminowej

47-230 Kędzierzyn-Koźle-Sławęcice, ul. Orkana 15

REGON P-000314661

Szpital Rejonowy

46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej 23

REGON P-000312538

Szpital Rejonowy

Opieki Długoterminowej

46-250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1

REGON P-000312538

Szpital Rejonowy

47-300 Krapkowice, ul. Kozielska 1

REGON P-000312544

Szpital Rejonowy

46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 10

REGON P-000310195

Szpital Rejonowy

48-370 Paczków, ul. Staszcia 3

REGON P-000313443

Szpital Rejonowy Nr 1

48-340 Głuchołazy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 16

REGON P-000317665

Szpital Rejonowy Nr 2

48-340 Gluchołazy, ul. Lompy 2

REGON P-000317665

Szpital Rejonowy

49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4

REGON P-001354800

Szpital Rejonowy

46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 35

REGON P-530563796

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

46-083 Siołkowice, ul. Piastowska 26

REGON P-001105304

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

46-060 Prószków, ul. Zamkowa 2

REGON P-001105304

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

45-075 Opole, ul. Krakowska 44

REGON P-531163515

Szpital Samorządowego Zespołu

Służby Zdrowia

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64

REGON P-530570170

Szpital Samorządowego Zespołu

Służby Zdrowia

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 8

REGON P-530570170

Szpital Samorządowego Zespołu

Służby Zdrowia

(Opieki Długoterminowej)

48-210 Biała, ul. Moniuszki 8

REGON P-530571749

Szpital Samorządowego Zespołu Służby Zdrowia (Opieki Długoterminowej)

48-250 Głogówek, ul. Konopnickiej 2

REGON P-530570170

Szpital Rejonowy

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 22

REGON P-000311585

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej) 4

6-059 Zawadzkie, ul. Szpitalna 1

REGON P-000311585

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA

48-340 Głuchołazy, ul. Karłowicza 40

REGON P-531172135

Szpital Rejonowy Nr 2

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 4

REGON P-000314661

Samodzielny Szpital

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny (Opieki Długoterminowej)

46-034 Pokój, ul. Namysłowska 22

REGON P-531048375

Opolskie Centrum Rehabilitacji

49-137 Korfantów, ul. Wyzwolenia 80

REGON P-000654530

Szpital Rejonowy

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 23

REGON P-000313443

Wojewódzki Szpital

Chorób Płuc i Gruźlicy

46-082 Kup, ul. Karola Miarki 6

REGON P-530938517

Szpital Specjalistyczny Ginekologiczno-Położniczy

45-066 Opole, ul. Reymonta 8

REGON P-000640136

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

45-041 Opole, pl. Kopernika 14

REGON P-000640136

Wojewódzki Szpital Zespolony

45-372 Opole, ul. Kośnego 53

REGON P-000599853

Wojewódzkie Centrum Medyczne

Szpital Nr 1

45-072 Opole, ul. Kośnego 53

REGON P-530512391

Wojewódzkie Centrum Medyczne

Szpital Nr 2

45-418 Opole, al. Witosa 26

REGON P-530512391

Wojewódzkie Centrum Medyczne

Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny

45-060 Opole, ul. Katowićka 66a

REGON P-530512391

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

38-600 Lesko, ul. Kochanowskiego 2

REGON P-000304527

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 listopada 58

REGON P-000306696

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 19

REGON P-000304473

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 82

REGON P-000304496

Szpital Rejonowy

36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4

REGON P-000304504

Szpital Rejonowy

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 23

REGON P-000306650

Szpital Rejonowy

37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168

REGON P-000306667

Szpital Rejonowy

37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5

REGON P-000306673

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Handzlówka, gmina Łańcut

REGON P-000306673

Szpital Rejonowy

im. dr Edmunda Biernackiego

39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22

REGON P-000308637

Szpital Ogólny

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1

REGON P-000306680

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 15

REGON P-000292681

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16

REGON P-000304510

Oddział Szpitalny

39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Wyspiańskiego 14

REGON P-000302439

Oddział Szpitalny Zespołu Opieki Zdrowotnej

(Opieki Długoterminowej)

36-030 Błażowa Rzeszowska, ul. J. Piłsudskiego 8

REGON P-000655860

Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze

(Szpital Opieki Długoterminowej) w Górnie

36-141 Górno, gmina Sokołów Młp.

REGON P-000291747

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

36-141 Górno, gmina Sokołów Młp.

REGON P-000291747

Szpital Miejski Nr 1

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 4

REGON P-000314193

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Zakład Opieki Paliatywnej

35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4

REGON P-690271233

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16

REGON P-690028840

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

REGON P-000308643

Specjalistyczny ZOZ Przemysłowy

(Oddział Szpitalny)

37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2

REGON P-000313472

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Stalowej Woli-Rozwadowie

Szpital w Stalowej Woli-Rozwadowie

87-464 Stalowa Wola-Rozwadów, ul. Dąbrowskiego 5

REGON 010624537

Szpital Rejonowy

38-100 Strzyżów, ul. 700-lecia Strzyżowa 1

REGON P-000302445

Szpital Miejski

39-460 Nowa Dęba, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

REGON P-000563298

Wojewódzki Szpital Zespolony

39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 25

REGON P-000312573

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

REGON P-000308608

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

38-200 Jasło, ul. Lwowska 24a

REGON P-000310278

Szpital Wojewódzki

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

REGON P-000308620

Wojewódzki Szpital Zespolony

37-700 Przemyśl, ul. Rogozińskiego 30

REGON P-000314684

114 Szpital Wojskowy

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85

REGON 650090592

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1

35-057 Rzeszów, ul. Szopena 2

REGON P-000289791

Szpital Wojewódzki Nr 2

35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

REGON P-005147200

Szpital Specjalistycznego Zespołu

Gruźlicy i Chorób Płuc

35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2

REGON P-000289940

Szpital Miejski

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4a

REGON P-000312567

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego: Szpital

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12

REGON P-000300386

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

18-100 Lapy, ul. Korczaka 23

REGON P-000300469

Szpital Miejski

(Opieki Długoterminowej)

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79

REGON P-000315040

Szpital Specjalistycznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc (Opieki Długoterminowej)

15-950 Białystok, ul. Warszawska 18

REGON P-000295573

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

15-950 Białystok, ul. Fabryczna 27

REGON P-050232214

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

REGON P-000300400

Szpital Ogól ny

19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34

REGON P-000300446

Szpital Rejonowy

Opieki Długoterminowej

19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 3

REGON P-000300446

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63

REGON P-050582500

Szpital Ogólny

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69

REGON P-000300452

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki

i Terapii Uzależnień

18-400 Łomża, ul. Rybaki 3

REGON P-450018916

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

19-100 Mońki, al. Niepodległości 9

REGON P-000300481

Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2

REGON P-790317340

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8

REGON P-000300512

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. M. SkłodowskiejCurie 15

REGON P-000300417

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40

REGON P-050653170

Szpital Ogólny

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5

REGON P-450192258

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej (Opieki Długoterminowej)

18-230 Ciechanowiec, ul. Ks. Janusza Kluka 4

REGON P-450192258

Szpital Ogólny

18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 14

REGON P-000300541

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Wojewódzki Szpital Zespolony

15-278 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

REGON P-000290618

Regionalny Ośrodek Onkologiczny

im. Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12

REGON P-000290713

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

15-540 Białystok, ul. Żurawia 14

REGON P-000290877

Wojewódzki Szpital Zespolony

18-400 Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1

REGON P-000300475

Wojewódzki Samodzielny

Publiczny Szpital

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

REGON P-001037784

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Białystok:

Państwowy Szpital Kliniczny im. dr Jerzego Sztachelskiego

15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

REGON P-000288610

Dziecięcy Szpital Kliniczny

im. dr Ludwika Zamenhofa

15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17

REGON P-001406394

Szpital Dermatologiczny

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

15-959 Białystok, ul. Św. Rocha 3

REGON P-000295478

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego: Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

REGON P-770901468

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

77-200 Miastko, ul. Gen. J. Wybickiego 30

REGON P-770901445

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

89-600 Chojnice, pl. Niepodległości 7b

REGON P-000308169

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 31

REGON P-770901474

Szpital Przemysłowego Zespołu

Opieki Zdrowotnej

80-863 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 22/26

REGON P-000309051

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

dla Szkót Wyższych

80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 30

REGON P-000297773

Okręgowy Szpital Kolejowy

80-101 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich REGON

010625146 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4-6

REGON P-190306013

Oddział Szpitalny Zakładu Rehabilitacji

(Opieki Długoterminowej)

81-602 Gdynia-Witomino, ul. Chwarznieńska 136/138

REGON P-000298229

Szpital Ogólny

83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 7

REGON P-000304220

Szpital Ogólny

83-400 Kościerzyna, ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1

REGON P-000314649

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31

REGON P-000315465

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13

REGON P-000311438

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

82-400 Sztum, ul. Reja 12

REGON P-000306354

Szpital Rejonowy

82-200 Malbork, al. Armii Krajowej 105/106

REGON P-000310060

Szpital Rejonowy

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 21

REGON P-170394429

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. Fr. Żaczka

84-100 Puck, ul. 1 Maja 13

REGON P-000308229 115

Szpital Wojskowy

84-151 Hel, ul. Boczna 10

REGON 190066394

Szpital Rejonowy

83-200 Starogard Gdański, ul. Ściegiennego 13

REGON P-000311444

Szpital Miejski

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57

REGON P-000300558

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Wojewódzki Szpital Zespolony

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1/6

REGON P-002843895

Wojewódzki Szpital Zakaźny

80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

REGON P-000292920

Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta

80-462 Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II 50

REGON P-191066692

Szpital Specjalistyczny nad Matką i Dzieckiem

80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119

REGON P-000294208 7

Szpital Marynarki Wojennej

80-305 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 117

REGON 190594957

Szpital Miejski

im. J. Brudzińskiego

81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1

REGON P-190141581

Szpital Morski im. PCK

81-519 Gdynia-Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 1

REGON P-190141612

Szpital Rehabilitacyjny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

83-332 Dzierżąźno, ul. Szpitalna 36

REGON P-000297460

Specjalistyczny Pneumologiczny

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

82-551 Prabuty, ul. Kuracyjna 30

REGON P-000290498

Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Zespolony 7

6-200 Słupsk, ul. Lotha 26

REGON P-770901511

Specjalistyczny Szpital Reumatologiczny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3

REGON P-000293090

Specjalistyczny Szpital Przeciwgruźliczy

(Szpital Opieki Długoterminowej)

81-855 Sopot, ul. Niepodległości 618

REGON P-000296615

Szpital Ogólny

84-200 Wejherowo, ul. dr. A. tagalskiego 10

REGON P-000308241

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Gdańsk:

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

80-811 Gdańsk, ul. Dębinki 7

REGON P-000288640

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2

80-402 Gdańsk, ul. Kliniczna 1a

REGON P-000975061

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny

80-742 Gdańsk, ul. Kieturakisa 1

REGON P-000288662

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

REGON P-000288550

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego: Szpital Miejski Nr 1

Zespołu Opieki Zdrowotnej

42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12

REGON P-000312449

Szpital dla Dzieci Nr 3

Zespołu Opieki Zdrowotnej

42-500 Będzin, ul. Sienkiewicza 17

REGON P-000312449

Szpital Kolejowy

43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19

REGON 010657175

Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 4

43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 17

REGON P-000316772

Szpital Obserwacyj no-Zakaźny

41-902 Bytom, al. Legionów 49

REGON P-270235840

Szpital Nr 2

43-400 Cieszyn, ul. Katowicka 13

REGON P-000313348

Centrum Diagnostyki Nieurazowych

Chorób Narządów Ruchu

43-450 Ustroń, ul. Uzdrowiskowa 5

REGON P-070766012

Oddział Śląskiego Centrum Rehabilitacji

im. Gen. J. Ziętka

43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6

REGON P-000291701

Szpital Miejski im. dr J. Kostka

41-500 Chorzów, ul. Karola Miarki 40

REGON P-271503403

Szpital Miejski im. dr W. Styczyńskiego

41-506 Chorzów, ul. Szpitalna 25

REGON P-271503432

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. R. Weigla

42-290 Blachownia, ul. Sosnowa 1

REGON P-150252857

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji

Szpital Opieki Długoterminowej

42-718 Kochcice, ul. Zamek 1

REGON P-150251680

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. prof. L. Rydygiera

42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 25

REGON P-000315471

Szpital Hutniczy

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 6

REGON P-000633432

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. dr Wł. Biegańskiego

42-200 Częstochowa, ul. Mickiewicza 12

REGON P-001232764

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej im. dr T. Chałubińskiego

42-200 Częstochowa, ul. Bony 1/3

REGON P-001232770

Szpital Dziecięcy

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasińskiego 43

REGON P-000310077

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 1

REGON P-000584099

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

44-220 Knurów, ul. Niepodległości 8

REGON P-271506324

Szpital Przeciwgruźliczy

(Opieki Długoterminowej)

44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 20

REGON P-271506324

Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 8

REGON P-272413145

Szpital Miejski Nr 3

44-100 Gliwice, ul. Radiowa 2

REGON P-272413145

Szpital Miejski im. dr J. Korczaka nr 2

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. I. Krasickiego 21

REGON P-027790824

Szpital Miejski

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zdrojowa 5

REGON P-272790824

Wojewódzki Szpital

Rehabilitacyjny dla Dzieci (Opieki Długoterminowej)

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14

REGON P-000297767

Oddział Terenowo-Rehabilitacyjny

przy KWK "Zofiówka"

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 23

REGON P-272799222

Szpital Miejski

32-510 Jaworzno, ul. Chełmońskiego 28

REGON P-270641184 S

zpital Górniczy w Katowicach-Janowie

40-419 Katowice, ul. T. Ociepki 2

REGON P-000296383

Szpital im. Św. Elżbiety

40-008 Katowice, ul. Warszawska 52

REGON P-272951428

Szpital Górniczy Murcki

40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2

REGON P-000296383

Szpital im. prof. L. Rydygiera

40-211 Katowice, ul. Markiefki 87

REGON P-000292385

Szpital im. J. Śniadeckiego

40-432 Katowice, ul. Szopienicka 10

REGON P-000292385

Szpital Miejski Nr 5

im. T. Chałubińskiego

40-340 Katowice, ul. Korczaka 27

REGON P-000292385

Szpital im. prof. S. Leszczyńskiego

40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

REGON P-000292385

Szpital Miejski Nr 8

40-145 Katowice, ul. Józefowska 119

REGON P-000292385

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

42-100 Kłobuck, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5

REGON P-000304243

Szpital Rejonowy im. Dr Anki

42-100 Krzepice, ul. Solna 1

REGON P-000304243

Szpital Ogólny

42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego

REGON P-000310083

Szpital Miejski Nr 1

43-190 Mikołów, ul. Okrzei 27

REGON P-000313360

Szpital Miejski

43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 4

REGON P-000313360

Szpital Chorób Płuc

(Szpital Opieki Długoterminowej)

43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20

REGON P-000313360

Szpital Miejski Nr 1

41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 1

REGON P-000308258

Szpital Rejonowy Zespołu Opieki Zdrowotnej

42-300 Myszków, ul. Wolności 29

REGON P-000306377

Szpital Miejski

42-640 Piekary Śląskie, ul. Szpitalna 11

REGON P-000916727

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

43-200 Pszczyna, ul. Batorego 3 powiat pszczyński

REGON P-000308264

Wojewódzki Ośrodek

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny (Opieki Długoterminowej)

43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54

REGON P-000291888

Szpital Miejski Nr 1

41-703 Ruda Śląska, ul. Główna 11

REGON P-272620571

Szpital Miejski Nr 3 Dziecięcy

41-700 Ruda Śląska 1, ul. Ballestremów 11

REGON P-272620571

Szpital Nr 2

44-200 Rybnik, ul. Powstańców 27

REGON P-272780323

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rybniku

Szpital dla Przewlekle Chorych w Jastrzębiu-Zdroju

44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4A

REGON 010656810

Szpital Miejski Nr 1

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 15

REGON P-000308270

Szpital Miejski Nr 2

im. dr K. Zaharskiego

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

REGON P-272810372

Szpital Miejski Nr 3

41-200 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

REGON P-272810372

Zespolony Szpital Dziecięcy Nr 4 Centrum Pediatrii

41-200 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3

REGON P-272810372

Szpital Kolejowy

41-201 Sosnowiec, ul. Odrodzenia 9

REGON 010657005

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1

41-600 Świętochłowice, ul. Szpitalna 2

REGON P-000311450

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2

41-600 Świętochłowice, ul. Chorzowska 13

REGON P-000311450

Szpital Miejski Nr 3 dla Dzieci

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 24

REGON P-000311450

Szpital Miejski Nr 1

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21

REGON P-000308287

Szpital Miejski Nr 2

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 22

REGON P-000308287

Oddział Szpitalny Górniczego Zespołu

Opieki Zdrowotnej przy KWK "Ziemowit"

43-143 Tychy Lędziny, ul. Pokoju 17

REGON P-000296621

Śląski Szpital Reumatologiczny

im. Gen. J. Ziętka

(Szpital Opieki Długoterminowej)

43-450 Ustroń-Zawodzie, ul. Szpitalna 11

REGON P-000569036

Szpital Miejski

Zespołu Opieki Zdrowotnej

43-100 Tychy, ul. Cicha 27

REGON P-000308293

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51

REGON P-000312455 S

zpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 28

REGON P-000312455

Oddział Szpitalny przy KWK "Marcel-1 Maja"

44-304 Wodzisław Śląski, ul. Armii Ludowej 2

REGON P-000312455

Oddział Szpitalny przy KWK "Marcel"

44-310 Wodzisław Radlin, ul. Orkana 7

REGON P-000867822

Oddział Szpitalny przy KWK "Anna"

44-370 Wodzisław Pszów, ul. Buczka 22

REGON P-000867822

Oddział Szpitalny przy KWK "Rydułtowy"

44-280 Wodzisław Rydułtowy, ul. Tetmajera 150

REGON P-000867822

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

44-280 Wodzisław Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 69

REGON P-000867822

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc

im. dr Alojzego Pawelca

(Szpital Opieki Długoterminowej)

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13

REGON P-000297690

Szpital Górniczego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

41-902 Bytom, al. Legionów 10

REGON P-000296271

Szpital Miejski Nr 1

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

41-800 Zabrze, ul. Wyciska 1

REGON P-272757347

Szpital Rejonowy

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4

REGON P-000296727

Szpital Miejski Nr 1

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

44-240 Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 46

REGON P-000916710

Szpital Miejski

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 44-240 Zory, Osiedle Ks. Władysława

REGON P-000916710

Szpital Rejonowy

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 52

REGON P-000304421

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej im. dr Mariana Wiśniewskiego

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

REGON P-000306360

Specjalistyczny Szpital

Chorób Płuc i Gruźlicy

43-360 Bystra Śląska, ul. Fałata 2

REGON P-000640923

Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 1

43-300 Sielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 21

REGON P-000316772

Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 2

43-300 Sielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

REGON P-000316772

Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 3

43-300 Sielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83

REGON P-000316772

Specjalistyczny Szpital Miejski "Stalownik"

43-310 Bielsko-Biała, ul. Stalowa 10

REGON P-000297454

Szpital Obserwacyj no-Zakaźny

44-237 Bełk, ul. Główna 51

REGON P-272780323

Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

41-902 Bytom, Aleja Legionów 10

REGON P-270235840

Szpital Specjalistyczny Nr 1

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

REGON P-270235840

Szpital Specjalistyczny Nr 2

41-902 Bytom, ul. St. Batorego 15

REGON P-270235892

Szpital Śląski

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

REGON P-000313348

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

im. Gen. J. Ziętka

(Szpital Opieki Długoterminowej)

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

REGON P-000569036 S

Szpital im. dr L. Urbanowicza i dr A. Kośnego

41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10

REGON P-271503395

Szpital im. dr A. Mielęckiego

41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

REGON P-271503410

Szpital Dziecięcy im. dr E. Hankego

41-500 Chorzów, ul. Truchana 7

REGON P-271503449

Szpital Specjalistyczny Najświętszej Marii Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

REGON P-001281053

Wojewódzki Szpital Zespolony

42-200 Częstochowa, ul. PCK 1

REGON P-000633449

Szpital Miejski

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13

REGON P-000310077

Miejski Zakład Lecznictwa Zamkniętego Nr 1

Szpital Miejski

44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29

REGON P-272413139

Szpital Okulistyczno-Laryngologiczny

44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 11

REGON P-272413168

Szpital Położniczo-Ginekologiczny

44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1

REGON P-272413168 106

Szpital Wojskowy

44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20

REGON 271765422

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Leśna 3

REGON P-272790824

Szpital Miejski

32-510 Jaworzno, ul. Chełmońskiego 28

REGON P-270641184 S

zpital Miejski Nr 3

40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 14

REGON P-000292385

Szpital im. prof. E. Michałowskiego

40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9

REGON P-272812900

Górnośląskie Centrum Medyczne

Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy

40-635 Katowice, ul. Zlołowa 45/47

REGON P-001262860

Górnośląskie Centrum Medyczne

Górnośląski Ośrodek Kardiologii

40-635 Katowice-Ochojec, ul. Zlołowa 45/47

REGON P-001262860

Okręgowy Szpital Kolejowy

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

REGON 010656780

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA 40-052 Katowice, ul. Głowackiego 10

REGON P-271241038

Szpital Miejski Nr 2

41-100 Mysłowice, ul. Bytomska 39

REGON P-000308258

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba

40-640 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

REGON P-000868307

Szpital Miejski im. dr J. Rostka

47-400 Racibórz, ul. Gen. Bema 7

REGON P-000308502

Szpital Miejski Nr 2

41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

REGON P-272620571

Szpital Specjalistyczny Nr 1

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13

REGON P-272780323

Szpital Miejski Nr 2

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9

REGON P-000308270

Szpital Miejski Nr 1

41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3

REGON P-272810372

Szpital Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej

41-200 Sosnowiec, ul. Medyków 1

REGON P-000296495

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. dr B. Hagera

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka

REGON P-000308287

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"

im. Gen. J. Ziętka

(Szpital Opieki Długoterminowej)

42-604 Tarnowskie Góry 4, ul. Śniadeckich 1

REGON P-000291701

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. prof. Józefa Gasińskiego

43-100 Tychy, ul. Edukacji Narodowej 102

REGON P-000803325

Szpital Specjalistyczny

41-800 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

REGON P-272735162

Szpital Miejski Zespołu Opieki Zdrowotnej

42-200 Zawiercie, ul. Miodowa 14

REGON P-000312461

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Katowice:

Państwowy Szpital Kliniczny im. dr A. Mielęckiego

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

REGON P-000289070

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 5

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35

REGON P-001325767

Centralny Szpital Kliniczny

Śląskiej Akademii Medycznej

40-752 Katowice Ligota, ul. Medyków 14

REGON P-000289087

Górnośląskie Centrum Medyczne

Szpital Kliniczny nr 6

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

REGON P-001415000

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

REGON P-271566088

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3

41-803 Zabrze-Biskupice, ul. Koziołka 1

REGON P-000289064

Śląskie Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2

REGON P-001071806

Centrum Onkologii Instytut

im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

44-101 Gliwice, Wybrzeże Armii Krajowej 15

REGON W-000288389

Szpital Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13

REGON P-000288544

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

REGON P-000311467

Szpital Rejonowy

28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

REGON P-X700304266

Szpital Rejonowy

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13

REGON P-000302362

Szpital Rejonowy

28-110 Chmielnik, ul. Kielecka 1

REGON P-003680113

Szpital Miejski

25-316 Kielce, ul. Kościuszki 25

REGON P-003680120

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 11

REGON P-290391139

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych lSzpital Opieki Długoterminowej)

26-221 Czarniecka Góra 43

REGON 003689775

Szpital Rejonowy Zespołu Opieki Zdrowotnej

27-500 Opatów, ul. Szpitalna 4

REGON P-000306390

Szpital Rejonowy

28-400 Pińczów, ul. Klasztorna 34

REGON P-000304289

Szpital Rejonowy

26-100 Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1

REGON P-000308318

Oddział Chorób Wewnętrznych

27-200 Starachowice, ul. Radomska 35

REGON P-290541797

Szpital Rejonowy

29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

REGON P-000304295

Szpital Rejonowy

27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

REGON P-000313383

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc

(Szpital Opieki Długoterminowej)

26-060 Czerwona Góra, gmina Chęciny

REGON P-000296213

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

REGON P-000289785

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (w budowie)

25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3

REGON 00163233

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach (w budowie)

25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3a

REGON 001263233

Wojewódzki Specjalistyczny

Szpital Dziecięcy w Kielcach

25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2

REGON P-003689781

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Położniczo-Ginekologiczny w Kielcach

25-371 Kielce, ul. Prosta 30

REGON P-290503911

Szpital Rejonowy

26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B

REGON P-000308301

Szpital Miejski

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11

REGON P-000311473

Szpital Rejonowy Zespołu Opieki Zdrowotnej

27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13

REGON P-000302385

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 78

REGON P-000302391

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Rejonowy

11-200 Bartoszyce, ul. Wyszyńskiego 11

REGON P-000308436

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

11-220 Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 24

REGON P-000294616

Szpital Rejonowy

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

REGON P-170382981

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 20

REGON P-170319920

Szpital Specjalistycznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej im. J. Gronkowskiego

82-300 Elbląg, ul. Zeromskiego 22

REGON P-000315442

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 19

REGON P-790317251

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41

REGON P-000308442

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17

REGON P-790317802

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

14-200 Iława, ul. Gen. W. Andersa 3

REGON P-000300021

Szpital Rejonowy

Opieki Długoterminowej

14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 12

REGON P-000300021

Szpital Rejonowy

11-400 Kętrzyn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

REGON P-000306549

Szpital Rejonowy

(Opieki Długoterminowej)

11-440 Reszel, ul. Słowackiego 3

REGON P-001338468

Szpital Rejonowy

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 3

REGON P-000308459

Szpital Rejonowy

11-700 Mrągowo, ul. Wolności 3

REGON P-000308465

Szpital Rejonowy

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

REGON P-000306561

Szpital Rejonowy

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8

REGON P-000310166

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10

REGON P-000308471

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7/9

REGON P-790243995

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

im. dr Karola Marcinkowskiego

19-400 Olecko-Jaśki

REGON P-790243742

Szpital Rejonowy

11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10b

REGON P-000569125

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

dla Dzieci w Ameryce

14-150 Olsztynek

REGON P-000296236

Szpital Kolejowy

10-959 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 30

REGON 010624939

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37

REGON P-510022366

Szpital Rejonowy

14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 1A

REGON P-000304467

Szpital Rejonowy

14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16

REGON P-000306555

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 3

REGON P-790316961

Szpital Rejonowy

12-100 Szczytno, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12

REGON P-000314170

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Szpital Ogólny

13-200 Działdowo, ul. Leśna 1

REGON P-000310172

Wojewódzki Szpital Zespolony

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

REGON P-001261837 110

Szpital Wojskowy

82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

REGON 170059145 108

Szpital Wojskowy

19-302 Ełk, ul. Kościuszki 2

REGON 790506673

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy,

Chorób Płuc i Onkologii

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78

REGON P-000295739

Wojewódzki Szpital Zespolony

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18

REGON P-000293976

Samodzielny Publiczny Wojewódzki

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18

REGON P-000295580

Szpital Miejski

10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44

REGON P-000315784 103

Szpital Wojskowy

10-900 Olsztyn, ul. Warszawska 30

REGON 511004175

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

REGON P-000308519

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 91

REGON P-000308525

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-980 Trzcianka, ul. Gen. Sikorskiego 9

REGON P-000308583

Szpital Miejski

62-200 Gniezno, ul. 3 Maja 37

REGON P-000315123

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

63-800 Gostyń, ul. Marcinkowskiego 8/9

REGON P-000310203

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Mossego 17

REGON P-000317760

Szpital Rejonowy Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej

63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1

REGON P-000308531

Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

l0pieki Długoterminowej)

62-860 Opatówek, Wolica 113

REGON P-000314750

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7

REGON P-000308548

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 25

REGON P-000308554

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

REGON P-000312550 S

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

(Opieki Długoterminowej)

64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 37

REGON P-000312550

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

REGON P-000310226

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej (Opieki Długoterminowej)

63-700 Koźmin, ul. Stęszewskiego 2 i 9

REGON P-250023728

Szpital Przeciwreumatyczny

dla Dzieci i Młodzieży (Opieki Długoterminowej)

64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

REGON P-000292570

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10

REGON P-000310249

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-410 Sieraków Wielkopolski, ul. Poznańska 40

REGON P-000310249

Szpital Rejonowy

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3

REGON P-000306590

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-600 Oborniki Wlkp., ul. Szpitalna 2

REGON P-000306609

Kolejowy Szpital Dziecięcy

63-400 Ostrów Wlkp., ul. 3 Maja 35

REGON 010625577

Szpital Zes~nłu Zakładów Opieki Zdrowotnej

63-500 Ostrzeszów, Al. Wolności 4

REGON P-000310255

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41

REGON P-000310054

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

im. T. Drobnika

63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a

REGON P-000310261

Szpital Pulmonologiczny "Staszycówka"

Samodzielny Publiczny ZOZ (Opieki Długoterminowej)

62-050 Mosina

REGON P-630880223

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

im. prof. F. Raszei

60-834 Poznań-Jeżyce, ul. Mickiewicza 2

REGON P-000313325

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

61-485 Poznań-Wilda, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194

REGON P-000655215

Oddział Szpitalny Zespołu Opieki Zdrowotnej

dla Szkót Wyższych

60-649 Poznań, ul. Piątkowska 94

REGON P-000295337

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

Opieki Długoterminowej)

60-480 Kiekrz, ul. Sanatoryjna 2

REGON P-000292238

Szpital Kolejowy

60-778 Poznań, ul. Orzeszkowej 6/16

REGON 010625749

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6

REGON P-000306615

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-400 Słupca, ul. Traugutta 7

REGON P-000306621

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

REGON P-000553822

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

63-000 Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10

REGONP-000308560

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1

REGON P-000308577

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

REGON P-000300050

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74

REGON P-000306638

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3

REGON P-000306644

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-300 Września, ul. Warszawska 20

REGON P-000308590

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

77-400 Złotów, ul. Szpitalna 26

REGON P-000300009

Szpitale II poziomu referencyjnego:

Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego

64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32

REGON 010625620

Wojewódzki Szpital Matki i Dziecka

62-800 Kalisz, ul. Toruńska 7

REGON P-000631491

Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

REGON P-001266757

Wojewódzki Szpital Zespolony

62-510 Konin, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

REGON P-000311591

Wojewódzki Szpital Zespolony

64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 3

REGON P-000310232

Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

(Opieki Długoterminowej)

64-600 Kowanówko k. Obornik

REGON P-000295426

Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Limanowskiego 20

REGON P-000314187

Wojewódzki Szpital Zespolony

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

REGON P-001261820

Okręgowy Szpital Kolejowy

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11

REGON 010625608

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

62-833 Poznań-Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12

REGON P-000306331

Wojewódzki Szpital Ortopedyczny

im. J. Wierzejewskiego

60-703 Poznań, ul. Gąsiorowskich 7

REGON P-000293605

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62

REGON P-000293137

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

nad Matką i Dzieckiem

61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8

REGON P-630863147

Wojewódzki Szpital Zespolony

60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19

REGON P-000292209

Szpital Wielkopolskiego Centrum Onkologii

61-866 Poznań, ul. Garbary 15

REGON P-000291204

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

60-631 Poznań, ul. Dojazd 34

REGON P-470805076 111

Szpital Wojskowy

60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 16/18

REGON 632128009

Poznański Ośrodek Reumatologiczny

(Szpital Opieki Długoterminowej)

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95

REGON P-630833353

Szpitale III poziomu referencyjnego AM Poznań: Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

im. Przemienienia Pańskiego

61-848 Poznań, ul. Długa 1/2

REGON P-000288828

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2

im. H. Święcickiego

60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

REGON P-000288834

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3

60-535 Poznań, ul. Polna 33

REGON P-000288840

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

REGON P-000288857

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 5

60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33

REGON P-000288863

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Szpitale I poziomu referencyjnego:

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-200 Białogard, ul. Szpitalna 9

REGON P-000304303

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

73-200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4a

REGON P-210373543

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Chrobrego 4

REGON P-000304326

Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2

REGON P-810978836

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7

REG0N P-000308666

Szpital Rejonowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

73-310 Resko, ul. Szpitalna 8

REGON P-000306710

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

REGON P-000308650

Samodzielny Publiczny

Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji (Opieki Długoterminowej)

74-115 Nowe Czarnowo, gmina Gryfino

REGON P-000290624 S

zpital Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

72-400 Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10

REGON P-810999011

Szpital Specjalistycznego Zespołu

Gruźlicy i Chorób Płuc (Opieki Długoterminowej)

75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44/48

REGON P-000290759

Zespót Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

REGON P-330039021

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10

REGON P-000304556

Szpital Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

74-400 Dębno Lubuskie, ul. Kościuszki 52

REGON W-210112067

Szpital Rejonowy

72-010 Police, ul. Siedlecka 2

REGON P-000861699

Szpital Rejonowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

74-200 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 2

REGON P-000308672

Szpital Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 9

REGON P-770901480

Oddział Wewnętrzny Zespołu Opieki Zdrowotnej (Szpital Opieki Długoterminowej)

76-150 Darłowo, ul. M. Skłodowskiej-Curie 32

REGON P-330006286

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38

REGON P-000306414

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44

REGON P-810733454

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Gwardii Ludowej 5

REGON P-000304332

Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

72-600 Świnoujście, ul. Jana z Kolna 3

REGON P-811019894

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-600 Wałcz, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 52

REGON P-000306420

Szpitale II poziomu referencyjnego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc

(Szpital Opieki Długoterminowej)

71-424 Szczecin, ul. Janosika 1/3

REGON P-000291090

Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27

REGON P-000310284

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

78-100 Kołobrzeg, ul. topuskiego 8

REGON P-000311496

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

REGON P-330006292

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej

73-100 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego 27

REGON P-000304562

Szpital Dziecięcy Specjalistycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą 70-780 Szczecin-Zdroje, ul. Mączna 4a

REGON P-000638837

Szpital Dziecięcy Specjalistycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą 70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7

REGON P-000638837

Regionalny Szpital Onkologiczny

71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22

REGON P-000817391

Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Zespolony

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4

REGON P-000290274

Specjalistyczny Szpital

im. prof. A. Sokołowskiego (Szpital Opieki Długoterminowej)

70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11

REGON P-810978670

Okręgowy Szpital Kolejowy

71-586 Szczecin, al. Wyzwolenia 52

REGON 010656626 107

Szpital Wojskowy

78-160 Wałcz, ul. Kołobrzeska 4

REGON 570544566 109

Szpital Wojskowy

70-902 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11

REGON 810200960

Szpitale III poziomu re ferencyjnego AM Szczecin:

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1

71-344 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

REGON P-000288892

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

REGON P-000288900