Art. 3. - [Podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną; poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej] - Krajowa Sieć Onkologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.650

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2024 r.
Art.  3.  [Podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną; poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej]
1. 
Krajową Sieć Onkologiczną tworzą podmioty wykonujące działalność leczniczą zakwalifikowane do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej tej sieci zgodnie z przepisami ustawy.
2. 
Krajowa Sieć Onkologiczna obejmuje następujące poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej:
1)
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego, zwany dalej "SOLO":
a)
I poziomu,
b)
II poziomu,
c)
III poziomu;
2)
Ośrodki Kooperacyjne.