[Kadencja członków zasiadających w Radzie z tytułu pełnionych funkcji] - Art. 7. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Kadencja członków zasiadających w Radzie z tytułu pełnionych funkcji] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  7.  [Kadencja członków zasiadających w Radzie z tytułu pełnionych funkcji]

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości są członkami Rady przez okres pełnienia tych funkcji.