[Utrzymanie kadencji członków Rady i jej Prezydium po wejściu w życie nowej ustawy] - Art. 50. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Utrzymanie kadencji członków Rady i jej Prezydium po wejściu w życie nowej ustawy] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  50.  [Utrzymanie kadencji członków Rady i jej Prezydium po wejściu w życie nowej ustawy]

Kadencja członków Rady i Prezydium Rady wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali wybrani.