[Wizytacja i lustracja sądu; lustracja pracy sędziego] - Art. 5. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Wizytacja i lustracja sądu; lustracja pracy sędziego] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  5.  [Wizytacja i lustracja sądu; lustracja pracy sędziego]
1. 
Rada może zarządzić przeprowadzenie:
1)
wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej;
2)
lustracji w sądzie;
3)
lustracji pracy sędziego lub asesora sądowego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przez członków Rady lub przez sędziów delegowanych do Biura Rady na podstawie odrębnych przepisów.