[Niedopuszczalność wznowienia postępowania lub wzruszenia uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu... - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 45c. - [Niedopuszczalność wznowienia postępowania lub wzruszenia uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  45c.  [Niedopuszczalność wznowienia postępowania lub wzruszenia uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego]

Wznowienie postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa lub wzruszenie uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego nie jest dopuszczalne, jeżeli osoba przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej spełnia w dniu podjęcia uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa warunki formalne wymagane do pełnienia urzędu, określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.