[Rozstrzygnięcie odwołania od uchwały Rady w sprawie dotyczącej powołania do pełnienia urzędu sędziego] - Art. 45b. - Krajowa... - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 45b. - [Rozstrzygnięcie odwołania od uchwały Rady w sprawie dotyczącej powołania do pełnienia urzędu sędziego] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  45b.  [Rozstrzygnięcie odwołania od uchwały Rady w sprawie dotyczącej powołania do pełnienia urzędu sędziego]

W razie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego postępowanie w sprawie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie indywidualnej dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na tym stanowisku, w zakresie dotyczącym uchwały zawierającej wniosek o powołanie na tym stanowisku, umarza się z mocy prawa. W pozostałym zakresie w razie uwzględnienia przez sąd odwołania osoby, która była uczestnikiem postępowania w sprawie dotyczącej kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, osoba ta może ubiegać się o urząd w kolejnym postępowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w tym samym lub równorzędnym sądzie, zaś Rada obowiązana jest uwzględnić w tym postępowaniu okoliczności, określone w orzeczeniu sądu.