[Niedopuszczalność ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wniosku do Prezydenta RP o powołanie do pełnienia urzędu na... - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 45a. - [Niedopuszczalność ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wniosku do Prezydenta RP o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  45a.  [Niedopuszczalność ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wniosku do Prezydenta RP o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego]

Ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uchwały zawierającej wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym jest niedopuszczalne w razie powołania jednej z osób wskazanych w uchwale w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to stanowisko. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 45, w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to stanowisko, pozostawia się bez rozpoznania.