[Uzasadnianie i doręczanie uchwał Rady] - Art. 42. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Uzasadnianie i doręczanie uchwał Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  42.  [Uzasadnianie i doręczanie uchwał Rady]
1. 
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych wymagają uzasadnienia.
2. 
Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie miesiąca od jej podjęcia.
3. 
Uchwały w sprawach indywidualnych doręcza się uczestnikom postępowania wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego.