[Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] - Art. 2. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  2.  [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.]

W postępowaniu przed Radą nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.