[Organy Rady] - Art. 15. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Organy Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  15.  [Organy Rady]

Organami Rady są Przewodniczący i Prezydium Rady.