[Przekazanie zgłoszeń kandydatów posłom oraz podanie zgłoszeń do informacji publicznej] - Art. 11c. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 11c. - [Przekazanie zgłoszeń kandydatów posłom oraz podanie zgłoszeń do informacji publicznej] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  11c.  [Przekazanie zgłoszeń kandydatów posłom oraz podanie zgłoszeń do informacji publicznej]

Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.