Art. 152. - [Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  152.  [Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej]
1. 
Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej stanowi informację publiczną.
2. 
Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz o kandydatach, a także o nawiązaniu stosunku służbowego, nie podlegają upowszechnianiu i udostępnianiu.