[Wnioski w postępowaniu zabezpieczającym podlegające opłacie stałej 100 zł] - Art. 68. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Wnioski w postępowaniu zabezpieczającym podlegające opłacie stałej 100 zł] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  68.  [Wnioski w postępowaniu zabezpieczającym podlegające opłacie stałej 100 zł]

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

1)
udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia;
2)
wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
3)
uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59).