[Pozwy podlegające opłacie stałej 5000 zł] - Art. 29. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Pozwy podlegające opłacie stałej 5000 zł] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  29.  [Pozwy podlegające opłacie stałej 5000 zł]

Opłatę stałą w kwocie 5000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

1)
rozwiązanie spółki;
2)
wyłączenie wspólnika ze spółki;
3)
uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
4)
stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
5)
ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;
6)
uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy;
7)
stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.