Art. 13. - [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1144 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  13.  [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa]
1. 
W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1)
do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
2)
ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
3)
ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
4)
ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
5)
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
6)
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
7)
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.
2. 
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.