Art. 40. - [Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub o sporządzenie spisu inwentarza] - Koszty komornicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.210 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  40.  [Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub o sporządzenie spisu inwentarza]

Opłata stała od wniosku o:

1)
wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
2)
sporządzenie spisu inwentarza

- wynosi 400 złotych.