§ 2. - Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  2.
1.
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2)
Szef Agencji Wywiadu - w odniesieniu do emerytów i rencistów Agencji Wywiadu.
2.
Dysponenci środków funduszu otrzymują te środki odpowiednio do liczby emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.