§ 4. - Korzystanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.10.58

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1986 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy ulg przy przejazdach począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181).