§ 3. - Korzystanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.10.58

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1986 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi (Dz. U. Nr 34, poz. 210).