§ 2. - Korzystanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.10.58

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1986 r.
§  2.
Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg określonych w § 1 jest:
1)
legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej,
2)
legitymacja żony (męża) funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej według wzoru określonego w przepisach wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.