§ 1. - Korzystanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.10.58

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1986 r.
§  1.
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonkowie korzystają z 50% ulgi w krajowej komunikacji otwartej, tj. w powszechnie dostępnych i kursujących według podanych do wiadomości publicznej rozkładów jazdy pociągach przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i autobusach przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej .