Art. 9. - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09. - Dz.U.1952.2.9 - OpenLEX

Art. 9. - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.2.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 1952 r.
Artykuł  IX. 

Spory pomiędzy Umawiającymi się Stronami, dotyczące wykładni, stosowania lub wykonania niniejszej Konwencji, jak również spory, dotyczące odpowiedzialności państwa za ludobójstwo lub inne czyny wymienione w Artykule III, będą oddawane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na żądanie którejkolwiek Strony w sporze.