Art. 19. - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.2.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 1952 r.
Artykuł  XIX. 

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zarejestruje Konwencję niniejszą pod datą wejścia jej w życie.