Art. 13. - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.2.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 1952 r.
Artykuł  XIII.  1

W dniu złożenia pierwszych 20 dokumentów o ratyfikacji lub przystąpieniu Sekretarz Generalny sporządza protokół, którego odpis prześle każdemu państwu, które jest członkiem Narodów Zjednoczonych, oraz każdemu wspomnianemu w Artykule XI państwu, które nie jest członkiem Narodów Zjednoczonych.

Konwencja niniejsza wejdzie w życie 90 dnia od daty złożenia dwudziestego dokumentu o ratyfikacji lub przystąpieniu.

Każda ratyfikacja lub przystąpienie, dokonane po tej dacie, nabierze skutków prawnych 90 dnia od daty złożenia dokumentu o ratyfikacji lub przystąpieniu.

1 Artykuł XIII zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 1952 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.52.31.213).