Art. 7. - Konwencja w sprawie niewolnictwa. Genewa.1926.09.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.4.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 1963 r.
Artykuł  7.

Wysokie Strony Umawiające się, zobowiązują się do komunikowania sobie wzajemnie i do komunikowania Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów praw i przepisów, które wydadzą w celu zastosowania postanowień konwencji niniejszej.