Art. 63. - Konwencja sanitarna dotycząca żeglugi powietrznej. Haga.1933.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.8.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 1951 r.
Artykuł  63.

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana, a dokumenty ratyfikacyjne będą złożone Rządowi Holenderskiemu w możliwie najkrótszym czasie.

Z chwilą, gdy dziesięć dokumentów ratyfikacyjnych będzie złożonych, Rząd Holenderski sporządzi o tem protokół. Odpisy tego protokółu prześle on Rządom wszystkich Wysokich Układających się Stron oraz Międzynarodowemu Urzędowi Higieny Publicznej. Konwencja niniejsza wejdzie w życie sto dwudziestego dnia po dacie powyższego protokół.

Każde późniejsze złożenie dokumentu ratyfikacyjnego będzie stwierdzone sporządzonym protokółem i zakomunikowane według wyżej wskazanego postępowania. Konwencja niniejsza wejdzie w życie względem każdej z Wysokich Układających się Stron sto dwudziestego dnia po dacie protokółu, stwierdzającego złożenie dokumentu ratyfikacyjnego.