Art. 37. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  37

Zastrzeżenia

Do niniejszej konwencji nie mogą być zgłaszane żadne zastrzeżenia.