Art. 1. - Konwencja o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej. Haga.1907.10.18. - Dz.U.1936.6.67 - OpenLEX

Art. 1. - Konwencja o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej. Haga.1907.10.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.6.67

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 1935 r.
Art.  1.

Wojenne okręty szpitalne, to znaczy okręty zbudowane lub przystosowane przez Państwa specjalnie i wyłącznie w celu niesienia pomocy rannym, chorym lub rozbitkom, a nazwy których zostaną podane na początku lub w czasie trwania działań wojennych, a w każdym razie przed ich użyciem, mocarstwom wojującym, są szanowane i nie mogą być chwytane w czasie trwania działań wojennych.

Okręty te nie są również przyrównywane do okrętów wojennych z punktu widzenia ich postoju w jakimś porcie neutralnym.