Art. 29. - Konwencja o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokół podpisania. Genewa.1931.07.13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.12.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.
Artykuł  29. 17

Każdy Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i każde Państwo, nie będące jej członkiem, przewidziane w artykule 28, będzie mogło przystąpić do niniejszej Konwencji. Dokumenty przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Państwa, nie będące jej członkami, przewidziane w art. 28.

17 Art. 29 zmieniony przez ust. 3 załącznika do Protokołu zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze 23 stycznia 1912 r., w Genewie 11 lutego 1925 r., 19 lutego 1925 r. i 13 lipca 1931 r., w Bangkoku 27 listopada 1931 r. i w Genewie 26 czerwca 1936 r. (Dz.U.52.9.50) z dniem 6 sierpnia 1951 r.