Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.61.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2010 r.
Artykuł  3

Zakaz tortur

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.