Art. 45. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. - Dz.U.1993.61.284 - OpenLEX

Art. 45. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.61.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2022 r.
Artykuł  45

Uzasadnienie wyroków i decyzji

1. 
Wyroki, jak również decyzje uznające skargi za dopuszczalne lub niedopuszczalne, zawierają uzasadnienie.
2. 
Jeżeli wyrok w całości lub w części nie wyraża jednomyślnej opinii sędziów, każdy sędzia jest uprawniony do załączenia opinii odrębnej.