Art. 28. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  28.
1.
W razie, gdyby Konferencja przyjęła nową konwencję, zmieniającą całkowicie lub częściowo niniejszą konwencję i o ile nowa konwencja nie postanowi inaczej:
a)
ratyfikacja przez Członka nowej, zmienionej konwencji pociągnęłaby ipso iure, niezależnie od postanowień powyższego art. 26, natychmiastowe wypowiedzenie niniejszej konwencji z zastrzeżeniem, że nowa, zmieniona konwencja weszła w życie;
b)
począwszy od daty wejścia w życie nowej, zmienionej konwencji, niniejsza konwencja przestała by być otwarta do ratyfikacji Członków.
2.
Niniejsza konwencja pozostałaby jednakże w mocy, zarówno co do formy, jak treści, w stosunku do Członków, którzy ją ratyfikowali, a którzy by nie ratyfikowali nowej, zmienionej konwencji.