Art. 22. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  22.
1.
Wypowiedzenie przez Członka niniejszej konwencji nie narusza zobowiązań instytucyj ubezpieczeniowych, należących do tego Członka, jeżeli zobowiązanie to wynika z ryzyka, które zaszło zanim wypowiedzenie nabrało mocy.
2.
Ekspektatywy, utrzymane na mocy niniejszej konwencji, nie wygasają na skutek jej wypowiedzenia; co do dalszego ich utrzymywania w okresie czasu po terminie, w którym niniejsza konwencja przestaje obowiązywać, właściwe jest ustawodawstwo obowiązujące w stosunku do zainteresowanej instytucji.