Art. 21. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  21.
1.
Renty nieprzyznane lub zawieszone przed wejściem w życie niniejszej konwencji ze względu na zamieszkiwanie zainteresowanych za granicą powinny być przyznane lub też wypłata ich winna być wznowiona w zastosowaniu niniejszej konwencji, a to od wejścia jej w życie w stosunku do zainteresowanego Członka.
2.
Przy stosowaniu niniejszej konwencji należy uwzględniać okresy ubezpieczenia poprzedzające jej wejście w życie, jeżeli byłyby one uwzględniane w wypadku, gdyby niniejsza konwencja obowiązywała w czasie, gdy przebywano te okresy.
3.
Prawa przyznane przed wejściem w życie niniejszej konwencji powinny ulec rewizji na wniosek zainteresowanego, jeżeli nie zostały one już uregulowane w drodze wypłaty wartości kapitałowej. Rewizja nie uzasadnia obowiązku uiszczenia żadnych opłat lub zwrotu należności za okres poprzedzający wejście w życie niniejszej konwencji w stosunku do zainteresowanego Członka.