Art. 11. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  11.
1.
Nie mogą być wykupywane za sumę niższą od swej wartości kapitałowej renty, z których korzystanie zachowane jest zgodnie z art. 10.
2.
Jednakże instytucja ubezpieczeniowa, od której należą się świadczenia, może wykupić renty niewielkiej wysokości miesięcznej przez wypłacenie sumy określonej przez ustawodawstwo właściwe dla tej instytucji. Przy tym suma przypadająca do wypłaty nie może być obniżona z powodu zamieszkiwania za granicą.