Art. 7. - Konwencja (nr 27) dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. Genewa.1929.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.76.682

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 1932 r.
Artykuł  7. 

W razie, gdyby Konferencja Międzynarodowa przyjęła nową konwencję, stanowiącą całkowitą lub częściową rewizję niniejszej konwencji, ratyfikacja przez Członka nowej konwencji, stanowiącej rewizję, pociągnęłaby ipso jure wypowiedzenie niniejszej konwencji bez zachowania terminu niezależnie od przepisów, przewidzianych powyżej w artykule 5, o ileby nowa konwencja stanowiąca rewizję weszła w życie.

Począwszy od daty wejścia w życie nowej konwencji stanowiącej rewizję, niniejsza konwencja przestałaby być otwartą do ratyfikacji Członków.

Niniejsza konwencja pozostałaby jednak w mocy, zarówno co do formy jak treści, dla Członków, którzy ją ratyfikowali, a którzyby nie ratyfikowali nowej konwencji stanowiącej rewizję.