Art. 1. - Konwencja (nr 27) dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. Genewa.1929.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.76.682

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 1932 r.
Artykuł  1. 

Na każdej przesyłce lub przedmiocie, wagi brutto tysiąc kilogramów (tonna metryczna) lub więcej, złożonych w granicach terytorjum każdego Członka, ratyfikującego niniejszą konwencję, i przeznaczonych do przewiezienia morzem lub drogą wodną śródlądową, przed załadowaniem na statek powinna być wskazana waga, oznaczona zewnątrz w sposób wyraźny i trwały.

W wypadkach wyjątkowych, gdy trudno jest określić wagę ścisłą, ustawodawstwo krajowe może zezwolić na wskazanie wagi przybliżonej.

Obowiązek czuwania nad przestrzeganiem tego postanowienia ciążyć będzie wyłącznie na Rządzie tego kraju, z którego wysyłana jest przesyłka lub przedmiot, z wyłączeniem Rządu każdego innego kraju, przez który przesyłka ta będzie przechodziła w drodze do miejsca przeznaczenia.

Ustawodawstwu krajowemu pozostawiona będzie decyzja, czy obowiązek oznaczania wagi w sposób wyżej wskazany należeć będzie do ekspedytora, czy do kogo innego.