Art. 8. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny.... - Dz.U.1934.102.919 - OpenLEX

Art. 8. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny. Genewa.1929.04.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.102.919

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 1934 r.
Artykuł  8. 

W krajach, które nie uznają zasady wydawania swoich obywateli, obywatele ci, powracający na obszar swego kraju po popełnieniu zagranicą czynów, przewidzianych w artykule 3, winni być karani tak, jak gdyby czyn był popełniony na obszarze ich własnego kraju, i to nawet w przypadku, gdyby winny nabył swoje obywatelstwo już po popełnieniu przestępstwa.

Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli w wypadku podobnym nie można było zezwolić na wydanie cudzoziemca.