Art. 26. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny.... - Dz.U.1934.102.919 - OpenLEX

Art. 26. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny. Genewa.1929.04.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.102.919

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 1934 r.
Artykuł  26. 

Każda ratyfikacja lub przystąpienie które nastąpi po wejściu konwencji w życie zgodnie z artykułem 25, wywrze skutki począwszy od dziewięćdziesiątego dnia po dacie otrzymania go przez Sekretarza Generalnego Ligi Narodów.