Art. 21. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny.... - Dz.U.1934.102.919 - OpenLEX

Art. 21. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny. Genewa.1929.04.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.102.919

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 1934 r.
Artykuł  21. 

Każdy Członek Ligi Narodów lub każde Państwo nie-członek, wymienione w artykule 20, które tego układu nie podpisało, będzie mogło przystąpić do niniejszej konwencji, począwszy od dnia 1 stycznia 1930 r.

Dokumenty przystąpienia będą przesłane Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, który zawiadomi o ich otrzymaniu wszystkich Członków Ligi i Państwa, nie będące członkami, wymienione we wspomnianym artykule.